MESLEK YÜKSEKOKULU

Mimari Restorasyon (Türkçe)

 

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

Program Hakkında

 “Mimari Restorasyon” Programı'nın amacı; estetik, tarihsel, belgesel değerlere sahip kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacı ile, sivil mimari örneklerinin, anıtlar ve anıtsal yapıların envanter çalışmalarını yapabilen, rölöve, restitüsyon önerilerini, restorasyon/rekonstrüksiyon projelerini hazırlayabilen, bu projelerin uygulamasında görev alabilen yeterli bilgi ve donanıma sahip sanat ve teknik elemanlarının, özgün fikirlere sahip, çözümleyici bireyler olarak yetiştirilmesidir.