SHKH 221 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SHKH 221
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı İş dünyası ve sosyal hayatta kullanmak üzere, Protokol, nezaket ve görgü kuralları yeterliklerini kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hitap şekli, insanları etkilemeyi, selamlama ve el sıkma
  • Sofra adabı
  • Görgü kuralları
Tanımı Protokolün Tanımı, Protokolün önemi ve tarihçesi, Resmi Törenlerde Protokol Kuralları, Nezaket ve görgü kurallarının tanımı, önemi ve uygulama alanları, tanışma ve tanıştırma kuralları, selamlaşma, telefonda görgü kuralları, yazışma ve kartvizit kuralları, davetlerin sosyal ve iş hayatındaki yeri, sofra kuralları, hediye-çiçek alma gönderme, tiyatro ve konser salonunda görgü kuralları, zaman ve mekana uygun giyim, meslek ve ofis hayatında uyulması gereken görgü kurallarını içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders Materyalleri
2 Protokol kuralları Ders Materyalleri
3 Görgü ve nezaket kuralları Ders Materyalleri
4 Hitap Şekilleri Ders Materyalleri
5 Selamlama ve El Sıkma Ders Materyalleri
6 Sofra Adabı Ders Materyalleri
7 Vize Ders Materyalleri
8 Sunum Ders Materyalleri
9 Sunum Ders Materyalleri
10 Sunum Ders Materyalleri
11 Sunum Ders Materyalleri
12 Sunum Ders Materyalleri
13 Sunum Ders Materyalleri
14 Sunum Ders Materyalleri
15 Genel Değerlendirme Ders Materyalleri
16 Final

 

Dersin Kitabı Alptekin Ünlütürk, Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol, Dost Kitabevi, 2002, ANKARA
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
62

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Havayolu işletmesinin yönetim sistemleri ve işleyiş prensipleri ile ulusal ve uluslararası mevzuat bilgisine sahip olmak

X
2

Temel havacılık terminolojisi, uçuş teorisi/aerodinamik ve meteoroloji konularında temel bilgi sahibi olmak

X
3

Kabin ekibi üyesinin görev/sorumlulukları, havacılıkta standart operasyon kuralları ve emniyet/güvenlik kavramları hakkında bilgi sahibi olmak

X
4

Havacılıkta ilkyardım konusunda doğru ve etkin müdahalenin önemini kavrayarak ilkyardım uygulamalarını yapabilmek

X
5

Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili ve uçuş operasyonlarında oluşabilecek tüm acil durumlarda hayatta kalabilme teknikleri, kalabalığın kontrolü ve yönetimi metotları hususunda sorumluluklarını kavrayarak hızlı ve doğru müdahale edebilmek

X
6

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
7

Diksiyon ve anons teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak

X
8

Havacılıkta insan faktörü, çevre, toplum, sağlık koşullarının etkileri, insan performansının limitleri ve kaynakların etkin kullanımının önemini kavrayabilmek

X
9

Dünya coğrafyası ve kültürleri konularında temel bilgiye sahip olmak

X
10

Genel görünüm ve kişisel bakımın önemini kavrayarak nezaket ve görgü kuralları çerçevesinde yolcu servis sunumunu gerçekleştirebilmek

X
11

Bir yabancı dili kullanarak sivil havacılıkta kabin hizmetleri alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile ileitişim kurmak

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest