Dersler


MMAT 115  Matematik

Temel sayı kavramlarının tanımlanması, sayıların örneklerle pekiştirilmesi, kümeler, eşitsizlikler, problemler, denklemler, fonksiyonlar ve trigonometri konularının öğrenilmesi


IUE 100  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

İdari Birimlerin SunumlarıAkademik Birimlerin SunumlarıÖğrenci Kulüplerinin sunumları


TRES 101  Teknik Resim

Autocad programı temel komutları.İzdüşüm çizimler. Perspektif çizimler. Görünüş çıkarma. Kesit alma.


ELKT 103  Temel Elektrik

İletkenlerin bağlantıları. Ölçme araçları kullanımı. Seri ve paralel devre kurulumu. Topraklama ve sıfırlama bağlantıları. Sıcaklık, nem, hız/titreşim, basınç, akış ve seviye algılayıcılarının kurulumu.


ELKT 105  Elektrik Enerji Santralleri

Elektrik enerjisi elde edilme yöntemleri, Termik santraller, Nükleer santraller, Hidroelektrik santraller, Yenilenebilir Enerji santralleri, Parafudur, sigortalar.


ELKT 121  Elektrik Tesisatının Temelleri

Bu ders, elektriğin temel kanunlarının bilgisini ve uygulamasını, elektrik tesisat tiplerinin bilgisini ve uygulamasını içermektedir.


TRH 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


TRK 101  Türk Dili I

Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


ING 101  İngilizce I

Temel İngilizce okuma, anlama, yazma ve dinleme becerilerini içerir.


TRH 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


TRK 102  Türk Dili II

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


ING 102  İngilizce II

Temel İngilizce okuma, yazma ve anlama becerilerini içerir.


ELKT 102  Bilgisayar Destekli Tasarım

Elektrik/Elektronik devre tasarımı ile ilgili program paketlerinin genel yapısı. Program paketini kullanarak tasarım yapma. Program paketini kullanarak devre analizi yapma.


ELKT 104  Temel Elektronik

Elektronik malzeme yapımında kullanılan yarıiletkenlerin tanıtılması; p ve n tipi malzeme ve bu malzemelerden oluşturulan elektronik devre elemanlarının (Diyot, BJT , JFET ve MOSFET'in) iç yapıları ve çalışma prensipleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunması.


ELKT 108  Alternatif Akım Devreleri

Alternatif akımda kullanılan büyüklükler. Temel alternatif akım devre elemanları. Bir ve üç fazlı alternatif akım devreleri. Kompleks sayılar ile devre çözümleme. Bir ve üç fazlı alternatif akım sistemlerinde aktif, reaktif ve görünür güç hesapları ve ölçümleri. Alternatif akım manyetik devreleri.


ELKT 110  Trafo ve Doğru Akım Makineleri

Doğru akım generatör ve motorlarının gerilim hız ve momentlerinin kontrolü ve ihtiyaca cevap verecek olan makinenin seçimi. Elektrik ve mekanik, elektromanyetik enerji dönüşümü. Transformatörlerin yapım hesapları, eşdeğer devresinin analizi ve kullanım alanları, bakım ve çalışma sürekliliğinin sağlanması.


ENR 112  Ölçme Tekniği

Öğrenci; fiziksel büyüklüklerin ne ifade ettiğini bilecek, bu büyüklükleri ilgili ölçü aletleri ile ölçebilecek, hesaplayabilecek, birimleri birbirine dönüştürebilecek ve birimlerin ast ve üst katlarına çevirimlerini yapabilecektir.


MYST 104  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


ELKT 201  Asenkron ve Senkron Makineler

Asenkron motorların yapısı, çalışma prensibi ve eşdeğer devresi, moment ve verimi, yol verilmesi, moment dönüştürülmesi ve uygun motora karar verme. Senkron makinelerin yapısı, çalışma prensibi, EMK değeri, alternatörlerin eşdeğer devresi, paralel çalışma koşulları ile aktif-reaktif yük paylaşımı, senkron motorlara yol verme ve uyartım akımının değiştirilmesinin senkron motora etkisi.


ELKT 203  Bilgisayar Destekli Proje 1

AutoCAD ekran bileşenlerinin tanıtılması.Koordinat sistemi ve nokta belirleme yöntemleri. Obje kenetleme yöntemleri. Draw araç çubuğu çizim komutları.Temel çizim komutları ve yazı yazma. Düzenleme komutları. Katman oluşturma. Sembol kütüphanesi oluşturma. Mimari plan üzerinde aydınlatma ve zayıf akım ve tesisat sembollerini yerleştirme. Gerilim düşümü ve yükleme tablolarının çizimi .


ELKT 207  Güç Elektroniği

Güç elektroniğinin tanımı ve kapsamı. Temel güç devreleri ve güç dönüşümü mantığı. Temel güç elemanlarından Diyot, Tristör, Triyak, GTO, Darlington BJT, EMosfet, IGBT yapıları, çalışmaları ve kullanım yerleri. AC-DC dönüştürücü devrelerinin türleri, yapıları ve kullanım alanları. AC-AC dönüştürücü devrelerinin türleri, yapıları ve kullanım alanları. DC-DC dönüştürücü devrelerinin türleri, yapıları ve kullanım alanları. DC-AC dönüştürücü devrelerinin türleri, yapıları ve kullanım alanları. Güç elektroniği devre uygulamaları.


ELKT 209  Sayısal Elektronik

Dijital elektronik ile ilgili temel kavramlar, dijital mantık devreleri ile ilgili sayı sistemleri, mantıksal devrelerin işleyişi, boole ifadeleri ve bunların dijital mantık devreleri ile ilişkisi, bileşimsel devrelerin çalışması ve kullanılışı.


ELKT 211  Elektromekanik Kumanda Devreleri

Termostat, defrost ve fan elektrik bağlantı devreleri Tek ve çift kaplı soğutucu kumanda devreleri. Su soğutma grubu kumanda devresi. Çatı tipi iklimlendirme kumanda devresi. Merkezi klima santralı kumanda devresi.


ELKT 202  Bilgisayar Destekli Proje 2

Giriş, Autocad'in tanıtılması, Autocad temel çizim komutları, Autocad temel düzenleme komutları, Aydınlatma projesi, Kuvvet tesisat projesi, Alarm ve güvenlik sistemleri projesi, Işıklandırma ve ses sistemleri projesi, Ortak anten tesisatı projesi


ELKT 204  Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtımı

Termik Santraller, Hidroelektrik Santraller, Alternatif Enerji Santralleri, Nükleer Santraller, Elektrik enerjisinin taşınmasında kullanılan malzemeler, alçak gerilim ve orta gerilimde elektrik enerjisinin dağıtım yöntemleri, gerilim düşümü ve kesit hesapları, elektrik enerjisinin iletiminde kullanılan yöntemler, elektrik enerjisinin iletim ve dağıtımında alınması gereken güvenlik tedbirleri.


ELKT 206  Özel Tasarımlı Motorlar

Bu ders; Özel Motorların Kurulumunu Yapma Ve Çalıştırma, Özel motorların arızalarını giderme, Özel motorların kullanım yerlerini belirleme konularını içerir.


ELKT 208  Programlanabilir Denetleyiciler

Bu ders Kumanda sistemlerinin temelleri; kumanda devresi elemanları; kontaktörler,yardımcı röle,zaman rölesi, koruma röleleri ve Kumanda devrelerine ilişkin genel standartlar. Programlanabilir mantık denetleyicileri (PLC); iç yapısı, merkezi işlem birimi, giriş-çıkış arabirimi,bellek yapısı. PLC işletim sistemi ve kullanıcı programının yürütülmesi. Programlama dilleri; komut kümesi ve merdiven programı ile programlama tekniği. Temel komut kümesi, zamanlayıcı, sayısı aritmetik ve karşılaştırma fonksiyonları. PLC-PE ve PLC devre bağlantıları, iletişim arabirimleri ve protokolleri,mantık devre tasarım yöntemleri. Program denetim komutları. Master kontrol işlemi ve komutları. PLC için seçim ölçütleri ve endüstriyel uygulamaları konularını içerir.


ELKT 210  Sarım Tekniği

Bu ders; D. A. makine sargılarının çeşitleri, endüktör ve endüvi sarım çeşitleri, hesap, çizim ve uygulamaları, Endüvi ve endüktör arıza çeşitleri, tespiti ve onarımları, Endüvi ve endüktör tel çapı ve sarım sayısı hesaplamaları, Transformatör sargılarının çeşitleri , yapıları , sarım hesabı ve örneklenmesi , makara ve sac hazırlama , transformatör sarımı , arızaları tespit ve onarımı, 3 fazlı asenkron motor stator sargılarının çeşitleri, yapıları, arıza tespit ve onarımı, Karteks hazırlama, motor sökümü ve sargı sökümü, stator yalıtımı ve sarıma hazırlama, bandajlama, lehimleme ve vernikleme, El tipi sarım, hesaplamalar, şema çizimi ve örnek uygulamalar, Yarım kalıp sarım, hesaplamalar, şema çizimi ve örnek uygulamalar, Tam kalıp sarım, hesaplamalar, şema çizimi ve örnek uygulamalar, Dengeli kesirli stator sarımı, hesaplamalar, şema çizimi ve örnek uygulamalar, Sargıların içten ve dıştan paralel bağlanması, çok devir elde etme metotları, Bir fazlı asenkron motor sargılarının çeşitleri, arıza ve onarımları, Yardımcı sargılı motorun stator sargısı hesabı ve şemasının çizimi konularını içerir.


MYST 204  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


Seçmeli Dersler


ELKT 212  Özel Tesisatlar

Kompanzasyon tesislerinin önemi, hesapları ve uygulamaları. Topraklama tesislerinin önemi, hesapları ve uygulamaları. Paratoner tesisleri uygulamaları ve güvenlik sistemleri tesisatları uygulamaları.


ELKT 213  Sözleşme Keşif ve Planlama

Planlama. Sözleşme hazırlama. Şartname hazırlama. İhale yapım esasları.


ELKT 214  Ev Cihazları

Bu ders; ev cihazlarının çalışma prensibi, temel yapıları, elektrik devre şemaları ve bakım onarımı konularını içerir.


ISL 101  İşletme I

“İşletme 1” dersi, işletmelerin temel kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir ders niteliğindedir.


MISG 211  Toplam Kalite ve Yönetim Sistemleri

• Kalite Kavramı • Kalitenin Evrimi • TKY de yönetim ve liderlik • Süreç analizi ve yönetimi • Kalite operasyonu, örnek uygulamalar • TKY nin önündeki engeller


MTOI 207  Toplam Kalite Yönetimi

Ders kapsamında kalite kavramı, Toplam Kalite Yönetimi felsefesi yorumlanır. Turizm işletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi'nin uygulaması işlenir.


RTV 105  Temel Fotoğrafcılık

Bu derste, fotoğrafın tarihçesinden başlanarak sırasıyla, fotoğraf makineleri, işleyişi ve çalışma prensipleri incelenecek, fotoğraf çekim teknikleri, fotoğrafın okunması, ışık, kompozisyon, çerçeveleme ve fotoğrafın iletişim süreçlerindeki yeri tartışılacaktır.


RTV 140  Temel İletişim Bilgileri

Bu dersin içeriği, iletişim kavramının tanımı amacı önemi açısından temel iletişim bilgilerini ele almaktadır.