ING 221 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mesleki İngilizce I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ING 221
Güz
3
0
3
2

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere A1 ve A2 seviyesinde alanlarına yönelik İngilizce öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • alanları ile ilgili farklı konular içeren metinleri değişik stratejiler kullanarak okuyup anlamak
  • alanlarına yönelik konular üzerine 80-100 kelimelik paragraflar yazmak
  • alanlarına yönelik konular üzerine bilgi edinmek için uygun sorular sormak ve sorulan sorulara da uygun cevaplar verebilmek
  • alanlarına yönelik konular ile ilgili basit tarifler yapmak
Tanımı Sivil Havacılık ve Turizm alanlarına yönelik İngilizce

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sivil Havacılık: Dersin genel tanıtımı - Turizm: Dersin genel tanıtımı Sivil Havacılık: Müfredat ve Tanıtım - Turizm: Müfredat ve Tanıtım
2 Sivil Havacılık: Runway Incursion Section 1-2 Turizm: About your guest Sivil Havacılık: Unit 1 - Turizm: Unit 1
3 Sivil Havacılık: Runway Incursion Section 3-4 Turizm: On the phone Sivil Havacılık: Unit 1 - Turizm: Unit 2
4 Sivil Havacılık: Lost Section 1-2 - Turizm: Types of Restaurants Sivil Havacılık: Unit 2 - Turizm: Unit 3
5 Sivil Havacılık: Lost Section 3-4 - Turizm: Lodging - At the airport Sivil Havacılık: Unit 2 - Turizm: Unit 4-5
6 Sivil Havacılık: Technology Section 1-2 - Turizm: Cruise Ships Sivil Havacılık: Unit 3 - Turizm: Unit 6
7 Sivil Havacılık: Technology Section 3-4 - Turizm: Train travel/Bus travel Sivil Havacılık: Unit 3 - Turizm: Units 7-8
8 Sivil Havacılık: review and catch-up - Turizm: Review and catch-up Sivil Havacılık: Önceki üniteler - Turizm: Önceki üniteler
9 Sivil Havacılık: Animals Section 1-2 - Turizm: Renting a car- How do you pay? Sivil Havacılık: Unit 4 - Turizm: Units 9-10
10 Sivil Havacılık: Animals Section 3-4 - Turizm: Where to get money Sivil Havacılık: Unit 4 - Turizm: Unit 11
11 Sivil Havacılık: Gravity Section 1-2 - Turizm: At the currency exchange office Sivil Havacılık: Unit 5 - Turizm: Unit 12
12 Sivil Havacılık: Gravity Section 3-4 - Turizm: How much does it cost? - Giving warnings about crime Sivil Havacılık: Unit 5 - Turizm: Units 13-14
13 Sivil Havacılık: Health Section - Turizm: Avoiding illness abroad Sivil Havacılık: Unit 6 - Turizm: Unit 15
14 Sivil Havacılık: review and catch-up - Turizm: Review and catch-up Sivil Havacılık: Önceki üniteler - Turizm: Önceki üniteler
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Sue Ellis and Terrence Gerighty (2015).Express Series, English for Aviation. Oxford Press. ISBN: 978-0-19-457942-1

Sue Ellis and Lewis Lansford (2014). Express Series, English for Cabin Crew. Oxford Press. ISBN 9780194579599

Diğer Kaynaklar Powerpointler - makaleler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
5
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
82

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

2

İlgili alanda kullanılan malzemeleri ve kimyasalları tanıyabilecek, uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilecektir.

3

Alan ile ilgili mevzuat ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

4

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

5

Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

6

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile yenilikçi, sürekli gelişime açık, yaratıcı düşünceye sahip olacak ve uygulayabilecektir.

7

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilerek, bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecek, etkin ve verimli çalışabilecektir.

9

İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümseyerek alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olacak ve uygulayabilecektir.

10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest