MATU 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ayakkabı Malzeme Bilgisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATU 101
Güz
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Tasarım kavramı ile ilişkili olarak ayakkabı üretiminde kullanılan malzemelere yönelik bilgileri sağlamak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ayakkabının kullanım amacına göre saya ve taban esas maddelerini sıralayabilme, trend / tasarım / malzeme ilişkisi konusunda yorum yapabilme
  • Malzeme testlerini ve kalite testlerini yorumlayabilme
  • Sayada kullanılan malzemeler hakkında bilgi sahibi olabilme
  • Saya yardımcı malzemeleri ve sayadaki takviye malzemeleri sıralayabilme
  • Taban esas maddeleri ve yardımcı malzemeler konusunda bilgi sahibi olabilme
Tanımı Bu ders, tasarım ve trend olgusu ile bağlantılı olarak saya ve tabanda kullanılan ana malzemeler, yan malzemeler ile malzeme ve kalite testlerini içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Malzeme Bilgisine Giriş. Malzeme ve Malzeme BilgisininTanımı ve Önemi.Malzeme Bilgisinin Yararlandığı Bilim Dalları.Malzemelerin Sınıflandırılması ve Malzeme Seçimi. Standardizasyon ve Standart Kavramları. Malzeme Standardizasyonu ve Faydaları. Ayakkabı Malzemeleri, Cengiz Kastan, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı Yayınevi, İstanbul, 2001 Bölüm 1; Ayakkabı Malzeme Teknolojisi,Nurettin Akçakale,Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bölüm 1
2 Ayakkabının Tarihsel Gelişimi. Malzeme Bilgisine Giriş, Trend, Tasarım ve Moda Kavramları Üzerinden Ayakkabı Tasarımındaki Malzemelere Genel Bakış Ayakkabı Malzemeleri, Cengiz Kastan, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı Yayınevi, İstanbul, 2001 Bölüm 2; Ayak,Ayakkabı,Kalıp;Dinçer Ünal,İ.Ü İstanbul 2017
3 Ayakkabının Tanımı ve Bölümleri. Ayakkabı Malzemelerinin Sınıflandırılması; Ayakkabı Ana Malzemeleri, Doğal, Sentetik ve Tekstil Ürünleri Kaynaklı Malzemeler. Ayakkabıda Kullanılan Doğal (Gerçek) Deriler; Ham Deri Kaynakları, Ham Derinin Histolojik Yapısı, Ham Deri Kusurları, Ham Derinin Korunması ve Saklanması. Deri Teknolojisi; Deri İşlentisine Genel Bir Bakış. Videla Üretimi; Islatma, Budama ve Kanat Ayırma, Kireçlik, Kavaleto (Etleme), Kireç Giderme, Sama, Piklaj. Ayakkabı Malzemeleri, Cengiz Kastan, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı Yayınevi, İstanbul, 2001 Bölüm 2 Ayakkabı Malzeme Teknolojisi, Nurettin Akçakale, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bölüm 1 Deri Teknolojisi, Ahmet Topbaş İ.Ü. İstanbul 1993 The Chemistry and Technology of Leather,Fred O’Flaherty,William T. Roddy,Robert M.Lollar 1958 volume II Pocket Book for The Leather Technologist BASF 4.edition From collagen to leather the teoretical background, BASF
4 Deri Teknolojisi, Videla Üretimi; Tabaklama Metodları, Tanaj, Retanaj, Yağlama, Boyama, Mekanik İşlentiler, Finisaj, Deride Kalite Tesbiti, Fiziksel ve Kimyasal Testler. Ayakkabı Malzemeleri, Cengiz Kastan, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı Yayınevi, İstanbul, 2001 Bölüm 2 Ayakkabı Malzeme Teknolojisi,Nurettin Akçakale,Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Bölüm 1 Deri Teknolojisi,Ahmet Topbaş İ.Ü. İstanbul 1993 The Chemistry and Technology of Leather,Fred O’Flaherty,William T. Roddy,Robert M.Lollar 1958 volume II; Pocket Book for The Leather Technologist BASF 4.edition Deride Kalite Tesbiti Dr.Ahmet Topbaş İ.Ü. 1998
5 Teknik Gezi Kösele ve Videla Üretim İşletmesi
6 Ayakkabıda Kullanılan Suni(imitasyon) Deriler Ayakkabı Malzemeleri, Cengiz Kastan, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı Yayınevi, İstanbul, 2001 Bölüm 3 Ayakkabı Malzeme Teknolojisi, Nurettin Akçakale, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bölüm 2
7 Teknik gezi Suni(imitasyon) Deri Üretim İşletmesi.
8 Ara Sınav -
9 Ayakkabı Üretiminde Kullanılan Tekstil Malzemeleri. Taban ve Taban Astarı Üretimi. Ayakkabı Malzeme Teknolojisi,Nurettin Akçakale,Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Bölüm 3 ve 4 Ayakkabı Malzemeleri, Cengiz Kastan, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı Yayınevi, İstanbul, 2001 Bölüm 3,8 ve 11.
10 Teknik gezi Işıkkent Ayakkabıcılar sitesi
11 Ayakkabı Sayasında Kullanılan Yardımcı Malzemeler. Ayakkabı Tabanında Kullanılan Yardımcı Malzemeler. Ayakkabı Üretiminde Kullanılan Mamül Kimyasal Malzemeler Ayakkabı Malzemeleri, Cengiz Kastan, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı Yayınevi, İstanbul, 2001 Bölüm 4 ve 9 Ayakkabı Malzeme Teknolojisi, Nurettin Akçakale, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bölüm 4,5 ve 6
12 Ayakkabı Üretiminde Kullanılan Aksesuarlar Ayakkabı Malzeme Teknolojisi, Nurettin Akçakale, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bölüm 7
13 Ayakkabı Üretiminde Kullanılan Finisaj Malzemeleri. Ayakkabıcılıkta Kullanılan Dikiş İplikleri. Saya Dikiminde Kullanılan Makine İğneleri. Ayakkabı Malzeme Teknolojisi,Nurettin Akçakale,Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Bölüm 8,9,10 Deri Teknolojisi,Ahmet Topbaş İ.Ü. İstanbul 1993
14 Teknik Gezi
15 Dersin gözden geçirilmesi Ders Notları
16 Final

 

Dersin Kitabı

Ayakkabı Malzemeleri, Cengiz Kastan, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı Yayınevi, İstanbul, 2011

 

François BOUCHER 20,000 Years of Fashion - The History of Costume and Personal Adornment *Abrams Inc and Thames and HUDSON Ltd., 1987, New York USA , ISBN 0-8109-1693-2
 

Diğer Kaynaklar

Nurettin Akçakale, Ayakkabı Malzeme Teknolojisi, Gece Kitaplığı Yayınları, 2017

Shoes Design, Aki Choklat, Laurence King Publishing, 2012

Shoes, Paola Buratto Caovilla, Thames and Hudson, London, 1998

Shoes, Linda O Keeffe, Könemann Press., Köln, 1996

Shoes,Colin McDowell, Thames and Hudson Pub., London, 1989

Heavenly Soles, Mary Trasko, Abbeville Publishers, New York, 1989

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
14
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
1
16
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
1
8
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

X
2

İlgili alanda kullanılan malzemeleri ve kimyasalları tanıyabilecek, uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilecektir.

X
3

Alan ile ilgili mevzuat ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

4

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

X
5

Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

6

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile yenilikçi, sürekli gelişime açık, yaratıcı düşünceye sahip olacak ve uygulayabilecektir.

X
7

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilerek, bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecek, etkin ve verimli çalışabilecektir.

9

İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümseyerek alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olacak ve uygulayabilecektir.

10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest