MATU 107 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Temel Stampa Yapımı I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATU 107
Güz
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı, ayakkabının kalıbına göre parçalara ayrılarak dikime hazır hale getirilmesini öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kalıba uygun model çizebilecek
  • Modeli ölçülere göre parçalayabilecek
  • Model çeşitlerini ve ölçülerini açıklayabilecek
  • Model geliştirebilecek
  • Kalıba çizilen modeli 2 boyutlu hale dönüştürebilecektir.
Tanımı Ayakkabı kalıbı, stampa ölçüleri, ayakkabı modelleri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kalıbı Tanıma ve Kalıp Çeşitleri “Modern Yöntemle Stampa Çıkarma”, Cengiz Kastan, Türkiye Ayakkabı.com Yayınları, Bursa, 2007. Bölüm 1
2 Bantlama Teknikleri “Modern Yöntemle Stampa Çıkarma”, Cengiz Kastan, Türkiye Ayakkabı.com Yayınları, Bursa, 2007. Bölüm 2
3 Temel Stampa Ölçüleri ve Uygulama “Modern Yöntemle Stampa Çıkarma”, Cengiz Kastan, Türkiye Ayakkabı.com Yayınları, Bursa, 2007. Bölüm 3
4 Stampada Kullanılan Araç Gereçler ve Uygulama Teknikleri “Modern Yöntemle Stampa Çıkarma”, Cengiz Kastan, Türkiye Ayakkabı.com Yayınları, Bursa, 2007. Bölüm 4
5 Gova Modeli, Uygulama-1 “Modern Yöntemle Stampa Çıkarma”, Cengiz Kastan, Türkiye Ayakkabı.com Yayınları, Bursa, 2007. Bölüm 5
6 Gova Modeli, Uygulama-2 “Modern Yöntemle Stampa Çıkarma”, Cengiz Kastan, Türkiye Ayakkabı.com Yayınları, Bursa, 2007. Bölüm 6
7 Yüksek Yüz Dilli, Kampreli Gova, Uygulama-1 “Modern Yöntemle Stampa Çıkarma”, Cengiz Kastan, Türkiye Ayakkabı.com Yayınları, Bursa, 2007. Bölüm 6
8 Ara Sınav “Modern Yöntemle Stampa Çıkarma”, Cengiz Kastan, Türkiye Ayakkabı.com Yayınları, Bursa, 2007.
9 Yüksek Yüz Dilli, Kampreli Gova, Uygulama-2 "Modern Yöntemle Stampa Çıkarma”, Cengiz Kastan, Türkiye Ayakkabı.com Yayınları, Bursa, 2007. Bölüm 7
10 Mokasen, Uygulama-1 “Modern Yöntemle Stampa Çıkarma”, Cengiz Kastan, Türkiye Ayakkabı.com Yayınları, Bursa, 2007. Bölüm 7
11 Mokasen, Uygulama-2 “Modern Yöntemle Stampa Çıkarma”, Cengiz Kastan, Türkiye Ayakkabı.com Yayınları, Bursa, 2007. Bölüm 7
12 Aynalı Mokasen, Uygulama-1 “Modern Yöntemle Stampa Çıkarma”, Cengiz Kastan, Türkiye Ayakkabı.com Yayınları, Bursa, 2007. Bölüm 8
13 Aynalı Mokasen, Uygulama-2 “Modern Yöntemle Stampa Çıkarma”, Cengiz Kastan, Türkiye Ayakkabı.com Yayınları, Bursa, 2007. Bölüm 9
14 Çift Yüz Molyer, Uygulama-1 “Modern Yöntemle Stampa Çıkarma”, Cengiz Kastan, Türkiye Ayakkabı.com Yayınları, Bursa, 2007. Bölüm 10
15 Dönemin Değerlendirilmesi “Modern Yöntemle Stampa Çıkarma”, Cengiz Kastan, Türkiye Ayakkabı.com Yayınları, Bursa, 2007. Bölüm 10
16 Final

 

Dersin Kitabı "Modern Yöntemle Stampa Çıkarma”, Cengiz Kastan, Türkiye Ayakkabı.com Yayınları, Bursa, 2007.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
17
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
5
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
5
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
121

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

X
2

İlgili alanda kullanılan malzemeleri ve kimyasalları tanıyabilecek, uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilecektir.

X
3

Alan ile ilgili mevzuat ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

X
4

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

X
5

Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

6

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile yenilikçi, sürekli gelişime açık, yaratıcı düşünceye sahip olacak ve uygulayabilecektir.

X
7

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilerek, bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecek, etkin ve verimli çalışabilecektir.

9

İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümseyerek alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olacak ve uygulayabilecektir.

10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest