MATU 108 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Temel Sanat Eğitimi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATU 108
Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, temel sanat/tasarım öğe ve ilkelerini, öğrencilerin algılarını ve el becerilerini, farklı düşünebilme yeteneklerini ortaya çıkararak; yaratıcı düşünce geliştirmelerini ve sabır, titizlik, konsantrasyon gibi disiplinler çerçevesinde fikirlerini ortaya koymalarını amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel sanat/tasarım öğe ve ilkelerini açıklayabilecek
  • 2 ve 3 boyutlu anlatımda kullanılan malzemeleri sıralayabilecek
  • 2 ve 3 boyutlu kompozisyonlar gerçekleştirebilecek
  • Soyut-somut kavramları kompozisyon kuralları çerçevesinde değerlendirebilecek
  • Biçim ve renk ilişkilerini yorumlayabilecektir.
Tanımı Bu derste, temel sanat/tasarım öğe ve ilkeleri, tasarım kavramları, tasarımın kaynak ve aşamaları 2 ve 3 boyutlu kompozisyonlar çerçevesinde ele alınır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tasarım İlkelerinin Tanımlanması Temel Sanat Eğitimi ve Dijital Ortam, Irmak İnan Akçadoğan, Epsilon Yayınevi, 2006, Ankara sf. 18-32
2 Tasarım İlkeleri Çerçevesinde Yüzey Düzenlemeleri Temel Sanat Eğitimi ve Dijital Ortam, Irmak İnan Akçadoğan, Epsilon Yayınevi, 2006, Ankara sf 18-75
3 Tasarım İlkeleri Çerçevesinde Yüzey Düzenlemeleri, Düzenlenen Yüzeylerin Değerlendirilmesi Temel Sanat Eğitimi ve Dijital Ortam, Irmak İnan Akçadoğan, Epsilon Yayınevi, 2006, Ankara sf 18-75
4 Yüzey ve Doku Araştırmaları Temel Sanat Eğitimi ve Dijital Ortam, Irmak İnan Akçadoğan, Epsilon Yayınevi, 2006, Ankara sf 82-95
5 Yüzey ve Doku Araştırmaları, Elde Edilen Dokuların Değerlendirilmesi Temel Sanat Eğitimi ve Dijital Ortam, Irmak İnan Akçadoğan, Epsilon Yayınevi, 2006, Ankara sf 102-172
6 Renk Kavramı Temel Sanat Eğitimi ve Dijital Ortam, Irmak İnan Akçadoğan, Epsilon Yayınevi, 2006, Ankara sf 102-172
7 Renk Kavramının Tasarım Üzerindeki Etkileri Temel Sanat Eğitimi ve Dijital Ortam, Irmak İnan Akçadoğan, Epsilon Yayınevi, 2006, Ankara sf 172-185
8 Ara Sınav Temel Sanat Eğitimi ve Dijital Ortam, Irmak İnan Akçadoğan, Epsilon Yayınevi, 2006, Ankara
9 Stilizasyon ve Soyutlama Temel Sanat Eğitimi ve Dijital Ortam, Irmak İnan Akçadoğan, Epsilon Yayınevi, 2006, Ankara sf 200-256
10 Stilizasyon ve Soyutlama Temel Sanat Eğitimi ve Dijital Ortam, Irmak İnan Akçadoğan, Epsilon Yayınevi, 2006, Ankara sf 262-282
11 Perspektif Esaslarına Uygun Obje Çizimi Temel Sanat Eğitimi ve Dijital Ortam, Irmak İnan Akçadoğan, Epsilon Yayınevi, 2006, Ankara sf 290-300
12 Ayakkabı Çizimi Temel Sanat Eğitimi ve Dijital Ortam, Irmak İnan Akçadoğan, Epsilon Yayınevi, 2006, Ankara sf 300-325
13 Ayakkabı Çizimi Temel Sanat Eğitimi ve Dijital Ortam, Irmak İnan Akçadoğan, Epsilon Yayınevi, 2006, Ankara sf 300-325
14 Ayakkabı Çizimi Temel Sanat Eğitimi ve Dijital Ortam, Irmak İnan Akçadoğan, Epsilon Yayınevi, 2006, Ankara sf 300-325
15 Dönemin Değerlendirilmesi Temel Sanat Eğitimi ve Dijital Ortam, Irmak İnan Akçadoğan, Epsilon Yayınevi, 2006, Ankara
16 Final

 

Dersin Kitabı Temel Sanat Eğitimi ve Dijital Ortam, Irmak İnan Akçadoğan, Epsilon Yayınevi, 2006.
Diğer Kaynaklar Temel Sanat Eğitimi, Prof. Dr. Adnan Tepecik, Dr. Pınar Toktaş, Gece Kitaplığı Yayınevi, 2014.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
5
15
Çalıştay
1
30
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
8
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
5
9
Çalıştay
1
6
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
151

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

X
2

İlgili alanda kullanılan malzemeleri ve kimyasalları tanıyabilecek, uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilecektir.

3

Alan ile ilgili mevzuat ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

4

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

X
5

Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

6

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile yenilikçi, sürekli gelişime açık, yaratıcı düşünceye sahip olacak ve uygulayabilecektir.

X
7

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilerek, bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecek, etkin ve verimli çalışabilecektir.

9

İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümseyerek alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olacak ve uygulayabilecektir.

X
10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest