MATU 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayarda Stampa Yapımı I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATU 205
Güz
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı, bilgisayar ortamında ayakkabı stampalarının yapılması ve takımlanması konularında öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Shoemaster yazılımı, Power modülünde profil hazırlayabilecek,
  • Shoemaster yazılımı, Power modülünde hazırladıkları profil üzerinde model çizimi yapabilecek,
  • Shoemaster yazılımı, Power modülünde kampre verebilecek,
  • Shoemaster yazılımı, Power modülünde stampa çıkartabilecek,
  • Shoemaster yazılımı, Power modülünde astar stampasını hazırlayabilecektir.
Tanımı Shoemaster- Power modülünün çalışma ilkeleri, fonksiyonları, profil hazırlama, profil üzerine model çizimi, stampanın yapılması, astar stampasının hazırlanması.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Shoemaster yazılımı Power modülü hakkında genel bilgi. Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Cengiz Kastan, 5. Baskı, 2007. Bölüm 1
2 Gova stampası yapımı. Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Cengiz Kastan, 5. Baskı, 2007. Bölüm 2
3 Gova stampası yapımı. Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Cengiz Kastan, 5. Baskı, 2007. Bölüm 2
4 Molyer stampası yapımı. Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Cengiz Kastan, 5. Baskı, 2007. Bölüm 3
5 Molyer stampası yapımı. Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Cengiz Kastan, 5. Baskı, 2007. Bölüm 3
6 Çarık stampası yapımı. Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Cengiz Kastan, 5. Baskı, 2007. Bölüm 4
7 Çarık stampası yapımı. Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Cengiz Kastan, 5. Baskı, 2007. Bölüm 4
8 Ara Sınav Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Cengiz Kastan, 5. Baskı, 2007. Bölüm 5
9 Dil altı lastiksiz mokasen stampası yapımı. Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Cengiz Kastan, 5. Baskı, 2007. Bölüm 5
10 Dil altı lastikli mokasen stampası yapımı. Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Cengiz Kastan, 5. Baskı, 2007. Bölüm 6
11 Dil altı lastikli mokasen stampası yapımı. Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Cengiz Kastan, 5. Baskı, 2007. Bölüm 6
12 Spor ayakkabı stampası yapımı. Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Cengiz Kastan, 5. Baskı, 2007. Bölüm 7
13 Spor ayakkabı stampası yapımı. Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Cengiz Kastan, 5. Baskı, 2007. Bölüm 7
14 Bot stampası yapımı. Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Cengiz Kastan, 5. Baskı, 2007. Bölüm 8
15 Dönemin değerlendirilmesi Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Cengiz Kastan, 5. Baskı, 2007. Bölüm 8
16 Final Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Cengiz Kastan, 5. Baskı, 2007. Bölüm 8

 

Dersin Kitabı

Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Cengiz Kastan, 5. Baskı, 2007

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
126

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

X
2

İlgili alanda kullanılan malzemeleri ve kimyasalları tanıyabilecek, uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilecektir.

X
3

Alan ile ilgili mevzuat ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

4

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

X
5

Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

X
6

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile yenilikçi, sürekli gelişime açık, yaratıcı düşünceye sahip olacak ve uygulayabilecektir.

X
7

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilerek, bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecek, etkin ve verimli çalışabilecektir.

9

İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümseyerek alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olacak ve uygulayabilecektir.

X
10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest