MATU 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ürün Geliştirme ve Koleksiyon Hazırlama II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATU 208
Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin hazırlayacakları tasarım koleksiyonlarının gösterilen tekniklere uygun olarak düzenlenmesini ve tasarlanan ürünlerin üretilebilir gerçeklikte olmasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Var olan ürünlerin dışında, özgün, işlevsel, üretilebilir ticari gerçeklikte ve detayda yeni ürünler tasarlayabilecek
  • Tasarıma uygun malzemeleri, mekanizmaları, üretim yöntemlerini değerlendirebilecek
  • Markalaşma, marka imajı, kurum kimliği, üretim ve sunum prensipleri ve ürün geliştirme yöntemlerini yorumlayabilecek
  • Diğer projelerin tasarımlarını değerlendirebilecek
  • Hazırladığı tasarımları ve sunumları savunabilecektir.
Tanımı Tasarım süreci, pafta çalışmaları, proje değerlendirme dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje hedefi; problem tanımlama, kavram geliştirme, yaratıcı ürün önerileri geliştirme, teknik detay çözme, malzeme ve üretim tekniği belirleme Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür , Ütopya Yayınları, 2002, Ankara, ISBN 975
2 Story Board çalışması, renk, doku ve malzeme kartelâlarının hazırlanması Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür , Ütopya Yayınları, 2002, Ankara, ISBN 975
3 Eskiz ve eskiz geliştirme süreci Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür , Ütopya Yayınları, 2002, Ankara, ISBN 975
4 Tasarım süreci Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür , Ütopya Yayınları, 2002, Ankara, ISBN 975
5 Tasarımların onaylanması ve teknik çözümlemelerin yapılması Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür , Ütopya Yayınları, 2002, Ankara, ISBN 975
6 Tasarım ve teknik pafta çalışmalarının yapılması Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür , Ütopya Yayınları, 2002, Ankara, ISBN 975
7 1. Proje için değerlendirme Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür , Ütopya Yayınları, 2002, Ankara, ISBN 975
8 2. Proje bilgilerinin aktarılması proje kâğıtlarının teslimi, Proje hedefi; Moda Aksesuar ürün grubunda var olan ürünlerin dışında, özgün, işlevsel, üretilebilir ticari gerçeklikte ve detayda yeni ürünler tasarlayabilmesi ve geliştirebilmesi Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür , Ütopya Yayınları, 2002, Ankara, ISBN 975
9 Story Board çalışması, renk, doku ve malzeme kartelası hazırlanması Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür , Ütopya Yayınları, 2002, Ankara, ISBN 975
10 Eskiz ve eskiz geliştirme süreci Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür , Ütopya Yayınları, 2002, Ankara, ISBN 975
11 Tasarım süreci Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür , Ütopya Yayınları, 2002, Ankara, ISBN 975
12 Tasarımların onaylanması ve teknik çözümlemelerin yapılması Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür , Ütopya Yayınları, 2002, Ankara, ISBN 975
13 Tasarım ve teknik pafta çalışmalarının yapılması Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür , Ütopya Yayınları, 2002, Ankara, ISBN 975
14 2. Proje için değerlendirme Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür , Ütopya Yayınları, 2002, Ankara, ISBN 975
15 Dönemin Değerlendirilmesi Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür , Ütopya Yayınları, 2002, Ankara, ISBN 975
16 Final

 

Dersin Kitabı ÇAĞLARCA, Sadettin Renk ve Armoni Kuralları İnkılap Kitapevi, 1986, İstanbul Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür , Ütopya Yayınları, 2002, Ankara, ISBN 975-8382-53-5
Diğer Kaynaklar J.C.Jones Seeds Design Methods Of Human Futures, 1970 , London BARNARD Malcolm Art Design and Visual Culture , Ütopya Yayınevi, / Çeviren: Güliz Korkmaz, 2002, Ankara GÜNGÖR Doç. İ. Hulusi Temel Tasar Basic Design , Çeltüt Matbaacılık, Mart 1972, İstanbul BEYAZIT Prof. Nigan, Endüstri Ürünlerinde ve Mimarlıkta Tasarlama Metodlarına Giriş, İstanbul 1994 PENDERGAST, Sara & Tom, Fashion, Costume and Culture, Volume 1- 5, The Gale Group, Amerika, 2004

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
152

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

X
2

İlgili alanda kullanılan malzemeleri ve kimyasalları tanıyabilecek, uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilecektir.

X
3

Alan ile ilgili mevzuat ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

4

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

X
5

Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

X
6

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile yenilikçi, sürekli gelişime açık, yaratıcı düşünceye sahip olacak ve uygulayabilecektir.

X
7

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilerek, bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecek, etkin ve verimli çalışabilecektir.

X
9

İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümseyerek alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olacak ve uygulayabilecektir.

X
10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest