MISG 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşçi Sağlığı ve Güvenliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 101
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedenlerini, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaya yönelik bilgi ve beceri edinerek iş yerinde güvenlik önlemlerini tespit edebilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinerek iş yerindeki uygulamalarla değerlendirilebilmesini amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişimi kavrayabilecektir.
  • İşyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını kavrayabilecektir.
  • Risk, tehlike , birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını kavrayabilecektir.
  • Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
  • İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinebilme ve işyerindeki uygulamalarla değerlendirebilme
Tanımı Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişim kavramlarını; işyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını; risk, tehlike, birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler; işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve işyerindeki uygulamalar konularını içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Genel Bilgilendirme Ön hazırlık gerektirmemektedir.
2 İşçi sağlığı ve güvenliği hakkında temel kavramlar ve tarihçe İş Sağlığı ve Güvenliği – Hacettepe Üniversitesi
3 İş Güvenliği Uzmanı görev yetki ve sorumlulukları İş Sağlığı ve Güvenliği – Hacettepe Üniversitesi
4 İşyeri hekimi görev yetki ve sorumlulukları İş Sağlığı ve Güvenliği – Hacettepe Üniversitesi
5 Risk, tehlike, birincil, ikincil ve üçüncül koruma kavramları İş Sağlığı ve Güvenliği – Hacettepe Üniversitesi
6 Risk, tehlike, birincil, ikincil ve üçüncül koruma kavramları İş Sağlığı ve Güvenliği – Hacettepe Üniversitesi
7 İş kazalarının değerlendirilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği – Hacettepe Üniversitesi
8 Arasınav
9 Meslek hastalıklarının değerlendirilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği – Hacettepe Üniversitesi
10 Yapı sektöründe iş sağlığı ve güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği – Hacettepe Üniversitesi
11 İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları İş Sağlığı ve Güvenliği – Hacettepe Üniversitesi
12 Biyolojik ve kimyasal risk faktörleri İş Sağlığı ve Güvenliği – Hacettepe Üniversitesi
13 Fiziksel ve psikososyal risk faktörleri İş Sağlığı ve Güvenliği – Hacettepe Üniversitesi
14 İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu ve yönetim sistemleri İş Sağlığı ve Güvenliği – Hacettepe Üniversitesi
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Dr. Atilla Öztürkeri,PhD İş Sağlığı
Diğer Kaynaklar İş Sağlığı ve Güvenliği – Hacettepe Üniversitesi Prof.Dr. Nazmi Bilir Prof. Dr. Ali Naci Yıldız

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
17
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
5
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
148

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

2

İlgili alanda kullanılan malzemeleri ve kimyasalları tanıyabilecek, uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilecektir.

3

Alan ile ilgili mevzuat ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

4

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

5

Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

6

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile yenilikçi, sürekli gelişime açık, yaratıcı düşünceye sahip olacak ve uygulayabilecektir.

7

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilerek, bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecek, etkin ve verimli çalışabilecektir.

9

İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümseyerek alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olacak ve uygulayabilecektir.

10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest