MICM 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ergonomi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MICM 203
Güz
2
0
2
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin ergonomi kurallarını, üretilen ürün, çalışılan tezgah ve makinelere uygulamasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ergonomik ürün geliştirebilecek,
  • İnsan, makine ve çevre uyumunu oluşturabilecek,
  • Ergonomi ve makine ahşap uyumunu kavrayabilecek,
  • Ergonomi ve çalışma tezgahı uyumunu oluşturabilecek,
  • Atölyede ergonomik hareketleri uygulayabilecektir.
Tanımı Bu ders, ergonominin tanımı, önemi, mobilya tasarımında ve üretiminde ergonomik unsurlar, iç mekan oluşturulmasında ergonomik kurallar, verimlilikle ergonomi arasındaki ilişki, kazalar, kazaların önlenmesinde ergonomi unsuru gibi konuları içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ergonominin tanımı, amacı ve kapsamı Erkan, N. (1997); Ergonomi, MPM Yayını:373, Ankara- Bölüm 1
2 İnsan vücudunun ergonomik açıdan etüdü Erkan, N. (1997); Ergonomi, MPM Yayını:373, Ankara- Bölüm 2
3 Antropometrik ölçüler ve ölçüm yöntemleri Erkan, N. (1997); Ergonomi, MPM Yayını:373, Ankara- Bölüm 2
4 Çalışma yerlerinde boyutlar Erkan, N. (1997); Ergonomi, MPM Yayını:373, Ankara- Bölüm 3
5 İnsan -makine sistemleri Erkan, N. (1997); Ergonomi, MPM Yayını:373, Ankara- Bölüm 3
6 Çalışma ortamı faktörleri Erkan, N. (1997); Ergonomi, MPM Yayını:373, Ankara- Bölüm 4
7 Gürültü Erkan, N. (1997); Ergonomi, MPM Yayını:373, Ankara- Bölüm 5
8 Gürültü Erkan, N. (1997); Ergonomi, MPM Yayını:373, Ankara- Bölüm 5
9 Ara Sınav
10 Aydınlatma Erkan, N. (1997); Ergonomi, MPM Yayını:373, Ankara- Bölüm 5
11 Aydınlatma Erkan, N. (1997); Ergonomi, MPM Yayını:373, Ankara- Bölüm 5
12 Çalışma ortamı iklimi Erkan, N. (1997); Ergonomi, MPM Yayını:373, Ankara- Bölüm 6
13 Çalışma ortamı iklimi Erkan, N. (1997); Ergonomi, MPM Yayını:373, Ankara- Bölüm 6
14 Çalışma ortamında kimyasal faktörler Erkan, N. (1997); Ergonomi, MPM Yayını:373, Ankara- Bölüm 7
15 Psikolojik faktörler Erkan, N. (1997); Ergonomi, MPM Yayını:373, Ankara- Bölüm 7
16 Final

 

Dersin Kitabı Erkan, N. (1997); Ergonomi, MPM Yayını:373, Ankara.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
16
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
3
Final / Sözlü Sınav
1
6
    Toplam
125

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mobilya üretiminde kullanılan malzeme ve aksesuarlar ile temel ve teknolojik makineleri tanıyacaktır.

X
2

Mobilya ve dekorasyon alanındaki projeleri çizebilecek, okuyabilecek ve çizilmiş projelere uygun mobilya üretimi, montajı, bakımı ve onarımı yapabilecektir.

X
3

Mobilya endüstrisinde kullanılan malzemeleri ve uygulamaları, çevre ve insan sağlığı ile ilişkilendirebilecektir.

X
4

Bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanabilecek ve bilgisayar destekli imalat tekniklerini tanıyacaktır.

X
5

Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilecek ve maliyet analizlerini yapabilecektir.

X
6

Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulama, eleştirme ve mesleki yasal mevzuatı anlayabilme becerisine sahip olarak yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyecektir.

X
7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaktır.

X
8

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olacak ve bunları çalışma ortamında kullanabilecektir.

X
9

Çalışma hayatında iş sağlığının ve iş güvenliğinin önemi bilincine sahip olacak, acil durumlarda ilk yardım tekniklerini uygulayabilme yeteneğine sahip olacaktır.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest