MICM 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Destekli Çizim II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MICM 205
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin katı modelleme ve yüzey modelleme yapabilecek, mekân oluşturabilecek ve model ve mekânın teknik çizimlerini yapabilecek yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar destekli üç boyutlu çizim yapabilecek,
  • Kendi çalışma alanında üç boyutlu projeler ortaya çıkarabilecek,
  • Kesit çizimleri oluşturabilecek,
  • Katı yüzey modelleyebilecek,
  • Blok kullanarak mekan oluşturabilecektir.
Tanımı Bu ders, katı oluşturmak, yüzey oluşturmak, yüzey modeli katı modele dönüştürme, blok kullanarak mekân oluşturma, kesit çizimleri oluşturma gibi konuları içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımı ve Programın Tanıtılması Emrah Çelik, 3ds Max 14 ile Görselleştirme, Değişim Yayınları, İstanbul,2006 ISBN: 9786054925179
2 3ds max programında çizim ve düzenleme araçlarının kullanılması Emrah Çelik, 3ds Max 14 ile Görselleştirme, Değişim Yayınları, İstanbul,2006 ISBN: 9786054925179 Bölüm-1
3 Katı modelleme yöntemleri ve uygulamaları Emrah Çelik, 3ds Max 14 ile Görselleştirme, Değişim Yayınları, İstanbul,2006 ISBN: 9786054925179 Bölüm-1
4 Uygulama-1 Emrah Çelik, 3ds Max 14 ile Görselleştirme, Değişim Yayınları, İstanbul,2006 ISBN: 9786054925179 Bölüm-1
5 3ds max programında ışık ve kamera ayarları Emrah Çelik, 3ds Max 14 ile Görselleştirme, Değişim Yayınları, İstanbul,2006 ISBN: 9786054925179 Bölüm-2
6 Uygulama-2 AutoCAD 2008,Kadir Gök, Arif Gök – Bölüm 3
7 Yüzeyleri çoğaltma ve aynalama Emrah Çelik, 3ds Max 14 ile Görselleştirme, Değişim Yayınları, İstanbul,2006 ISBN: 9786054925179 Bölüm-3
8 Ara Sınav
9 3ds max programında ışık ve kamera ayarları Emrah Çelik, 3ds Max 14 ile Görselleştirme, Değişim Yayınları, İstanbul,2006 ISBN: 9786054925179 Bölüm-4
10 Uygulama-3 Emrah Çelik, 3ds Max 14 ile Görselleştirme, Değişim Yayınları, İstanbul,2006 ISBN: 9786054925179 Bölüm-4
11 3ds max programında malzeme ataması Emrah Çelik, 3ds Max 14 ile Görselleştirme, Değişim Yayınları, İstanbul,2006 ISBN: 9786054925179 Bölüm-5
12 Uygulama-4 Emrah Çelik, 3ds Max 14 ile Görselleştirme, Değişim Yayınları, İstanbul,2006 ISBN: 9786054925179 Bölüm-5
13 Render ayarları Emrah Çelik, 3ds Max 14 ile Görselleştirme, Değişim Yayınları, İstanbul,2006 ISBN: 9786054925179 Bölüm-6
14 Uygulama-5 Emrah Çelik, 3ds Max 14 ile Görselleştirme, Değişim Yayınları, İstanbul,2006 ISBN: 9786054925179 Bölüm-6
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı

Emrah Çelik, 3ds Max 14 ile Görselleştirme, Değişim Yayınları, İstanbul,2006 ISBN: 9786054925179

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
4
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mobilya üretiminde kullanılan malzeme ve aksesuarlar ile temel ve teknolojik makineleri tanıyacaktır.

X
2

Mobilya ve dekorasyon alanındaki projeleri çizebilecek, okuyabilecek ve çizilmiş projelere uygun mobilya üretimi, montajı, bakımı ve onarımı yapabilecektir.

X
3

Mobilya endüstrisinde kullanılan malzemeleri ve uygulamaları, çevre ve insan sağlığı ile ilişkilendirebilecektir.

X
4

Bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanabilecek ve bilgisayar destekli imalat tekniklerini tanıyacaktır.

X
5

Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilecek ve maliyet analizlerini yapabilecektir.

X
6

Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulama, eleştirme ve mesleki yasal mevzuatı anlayabilme becerisine sahip olarak yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyecektir.

X
7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaktır.

8

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olacak ve bunları çalışma ortamında kullanabilecektir.

X
9

Çalışma hayatında iş sağlığının ve iş güvenliğinin önemi bilincine sahip olacak, acil durumlarda ilk yardım tekniklerini uygulayabilme yeteneğine sahip olacaktır.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest