MMVD 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ahşap Süsleme Teknikleri I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMVD 207
Güz
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin ahşap parçaları tornalamaya yönelik yöntemleri bilmesi ve uygulaması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Makine ile yüzey oymacılığı yapabilecek
  • Dekupe oyma yapabilecek
  • Ahşaba kakma yapabilece
  • Ahşaba kakma yapabilecek
  • Marketri’de Filato yapabilecektir.
Tanımı Bu ders, el ile yüzey oyması, makine ile yüzey oyması, dekupe oyma, ahşap kakma, marketri’de filato yapma konularını içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 El ile Yüzey Oyması Ahşap Süsleme Teknikleri, Mehmet Asarcıklı-Dr. Hakan Keskin, Gazi Kitabevi. Bölüm 1.
2 Oyma kalemleri, Bilenmesi ve Uygulama Yerleri Ahşap Süsleme Teknikleri, Mehmet Asarcıklı-Dr. Hakan Keskin, Gazi Kitabevi. Bölüm 2.
3 Alçak ve derin yüzey oyma yapmak Ahşap Süsleme Teknikleri, Mehmet Asarcıklı-Dr. Hakan Keskin, Gazi Kitabevi. Bölüm 3.
4 Makine İle Yüzey Oyması Ahşap Süsleme Teknikleri, Mehmet Asarcıklı-Dr. Hakan Keskin, Gazi Kitabevi. Bölüm 4.
5 Oyma makinelerinin çeşitleri ve çalışma prensipleri Ahşap Süsleme Teknikleri, Mehmet Asarcıklı-Dr. Hakan Keskin, Gazi Kitabevi. Bölüm 5.
6 Dekupe oyma parçasını aplik veya aplike uygulaması Ahşap Süsleme Teknikleri, Mehmet Asarcıklı-Dr. Hakan Keskin, Gazi Kitabevi. Bölüm 6.
7 Dekupe işleminde kesme Ahşap Süsleme Teknikleri, Mehmet Asarcıklı-Dr. Hakan Keskin, Gazi Kitabevi. Bölüm 7.
8 Kakma parçasını hazırlamak Ahşap Süsleme Teknikleri, Mehmet Asarcıklı-Dr. Hakan Keskin, Gazi Kitabevi. Bölüm 8.
9 ARA SINAV ARA SINAV
10 Kakmada yüzeye motif Ahşap Süsleme Teknikleri, Mehmet Asarcıklı-Dr. Hakan Keskin, Gazi Kitabevi. Bölüm 9.
11 Kakmada zemini oluşturmak Ahşap Süsleme Teknikleri, Mehmet Asarcıklı-Dr. Hakan Keskin, Gazi Kitabevi. Bölüm 10.
12 Kakma işleminde filato Ahşap Süsleme Teknikleri, Mehmet Asarcıklı-Dr. Hakan Keskin, Gazi Kitabevi. Bölüm 11.
13 Marketri de yüzeye desen Ahşap Süsleme Teknikleri, Mehmet Asarcıklı-Dr. Hakan Keskin, Gazi Kitabevi. Bölüm 12.
14 Marketri de kaplama parçalarını birleştirmek Ahşap Süsleme Teknikleri, Mehmet Asarcıklı-Dr. Hakan Keskin, Gazi Kitabevi. Bölüm 13.
15 Marketri de Filato yapmak Ahşap Süsleme Teknikleri, Mehmet Asarcıklı-Dr. Hakan Keskin, Gazi Kitabevi. Bölüm 14.
16 FİNAL FİNAL

 

Dersin Kitabı

Ahşap Süsleme Teknikleri, M. Asarcıklı-Dr. H. Keskin, (2005) Gazi Kitabevi, Ankara

 

Diğer Kaynaklar

Instructor's lecture notes

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
60
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
147

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mobilya üretiminde kullanılan malzeme ve aksesuarlar ile temel ve teknolojik makineleri tanıyacaktır.

X
2

Mobilya ve dekorasyon alanındaki projeleri çizebilecek, okuyabilecek ve çizilmiş projelere uygun mobilya üretimi, montajı, bakımı ve onarımı yapabilecektir.

X
3

Mobilya endüstrisinde kullanılan malzemeleri ve uygulamaları, çevre ve insan sağlığı ile ilişkilendirebilecektir.

X
4

Bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanabilecek ve bilgisayar destekli imalat tekniklerini tanıyacaktır.

X
5

Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilecek ve maliyet analizlerini yapabilecektir.

X
6

Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulama, eleştirme ve mesleki yasal mevzuatı anlayabilme becerisine sahip olarak yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyecektir.

X
7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaktır.

8

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olacak ve bunları çalışma ortamında kullanabilecektir.

X
9

Çalışma hayatında iş sağlığının ve iş güvenliğinin önemi bilincine sahip olacak, acil durumlarda ilk yardım tekniklerini uygulayabilme yeteneğine sahip olacaktır.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest