MMVD 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ahşap Süsleme Teknikleri II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMVD 208
Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin ahşap parçaları tornalamaya yönelik yöntemleri bilmesi ve uygulaması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tornalamaya hazırlık yapabilecek
  • Boyuna tornalama yapabilecek
  • Alın tornalama yapabilecek
  • Burma makinelerini ayırabilecek
  • Torna kalemlerini ayırabilecek
Tanımı Bu ders, tornalama hazırlığı, boyuna tornalama, alın tornalama konularını içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tornalama Şablonu Ahşap Süsleme Teknikleri, M. Asarcıklı, Dr. H. Keskin, Gazi Kitapevi. Bölüm 1.
2 Tornalama Şablonu Ahşap Süsleme Teknikleri, M. Asarcıklı, Dr. H. Keskin, Gazi Kitapevi. Bölüm 2.
3 Torna makineleri Ahşap Süsleme Teknikleri, M. Asarcıklı, Dr. H. Keskin, Gazi Kitapevi. Bölüm 3.
4 Torna kalemleri Ahşap Süsleme Teknikleri, M. Asarcıklı, Dr. H. Keskin, Gazi Kitapevi. Bölüm 4.
5 Tornalama yöntemleri Ahşap Süsleme Teknikleri, M. Asarcıklı, Dr. H. Keskin, Gazi Kitapevi. Bölüm 5.
6 Tornalama yöntemleri Ahşap Süsleme Teknikleri, M. Asarcıklı, Dr. H. Keskin, Gazi Kitapevi. Bölüm 6.
7 Konik Parça Tornalama Ahşap Süsleme Teknikleri, M. Asarcıklı, Dr. H. Keskin, Gazi Kitapevi. Bölüm 7.
8 Doğrusal Tornalama Ahşap Süsleme Teknikleri, M. Asarcıklı, Dr. H. Keskin, Gazi Kitapevi. Bölüm 8.
9 ARA SINAV ARA SINAV
10 Kademeli Parça Tornalama Ahşap Süsleme Teknikleri, M. Asarcıklı, Dr. H. Keskin, Gazi Kitapevi. Bölüm 9.
11 Burgulu Tornalama Ahşap Süsleme Teknikleri, M. Asarcıklı, Dr. H. Keskin, Gazi Kitapevi. Bölüm 10.
12 Burgulu Tornalama Ahşap Süsleme Teknikleri, M. Asarcıklı, Dr. H. Keskin, Gazi Kitapevi. Bölüm 11.
13 Burma makineleri Ahşap Süsleme Teknikleri, M. Asarcıklı, Dr. H. Keskin, Gazi Kitapevi. Bölüm 12.
14 İçbükey Tornalama Ahşap Süsleme Teknikleri, M. Asarcıklı, Dr. H. Keskin, Gazi Kitapevi. Bölüm 13.
15 Dışbükey Tornalama Ahşap Süsleme Teknikleri, M. Asarcıklı, Dr. H. Keskin, Gazi Kitapevi. Bölüm 14.
16 FİNAL FİNAL

 

Dersin Kitabı Ahşap Süsleme Teknikleri, M. Asarcıklı, Dr. H. Keskin, Gazi Kitapevi
Diğer Kaynaklar
Öğretim elemanının ders notları

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
16
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
141

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mobilya üretiminde kullanılan malzeme ve aksesuarlar ile temel ve teknolojik makineleri tanıyacaktır.

X
2

Mobilya ve dekorasyon alanındaki projeleri çizebilecek, okuyabilecek ve çizilmiş projelere uygun mobilya üretimi, montajı, bakımı ve onarımı yapabilecektir.

X
3

Mobilya endüstrisinde kullanılan malzemeleri ve uygulamaları, çevre ve insan sağlığı ile ilişkilendirebilecektir.

X
4

Bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanabilecek ve bilgisayar destekli imalat tekniklerini tanıyacaktır.

X
5

Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilecek ve maliyet analizlerini yapabilecektir.

X
6

Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulama, eleştirme ve mesleki yasal mevzuatı anlayabilme becerisine sahip olarak yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyecektir.

X
7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaktır.

X
8

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olacak ve bunları çalışma ortamında kullanabilecektir.

X
9

Çalışma hayatında iş sağlığının ve iş güvenliğinin önemi bilincine sahip olacak, acil durumlarda ilk yardım tekniklerini uygulayabilme yeteneğine sahip olacaktır.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest