MMVD 213 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kurutma Teknolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMVD 213
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin; ağaç malzemenin kurutma ve buharlama işlemine tabi tutulmasının sebeplerini, kurutma ve buharlama neticesinde sağlanacak faydaları ve bu amaçla uygulanan yöntemlerin bilmesi, kurutma ve buharlama işlemlerinin uygulanması sırasında karşılaşılabilecek sorunları ortaya koyması ve çözüm önerileri sunması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kereste kurutma teorisini ifade edebilecek
  • Kurutma periyodu üzerine etkili olan faktörleri açıklayabilecek
  • • Kurutma esaslarını ve kurutma programlarını farklı tekniklerle uygulayabilecek
  • Kurutma esaslarını ve kurutma programlarını farklı tekniklerle uygulayabilecek
  • Özel kurutma yöntemlerini değerlendirebilecek
  • Buharlama metotlarını ve buharlama hücrelerini uygulayabilecektir.
Tanımı Bu ders, kereste kurutma teorisi, kurutma süresini etkileyen faktörler, kurutma kusurları, özel kurutma metotları ve buharlama tesisleri gibi konularını içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Odun Yapısı, Rutubeti ve Ölçülmesi Kantay, R., Kereste Kurutma ve Buharlama, İ.Ü yayınları, İstanbul. Bölüm 1.
2 Odunda Su Hareketi Kantay, R., Kereste Kurutma ve Buharlama, İ.Ü yayınları, İstanbul. Bölüm 2.
3 Kurutma Teknolojisi Kantay, R., Kereste Kurutma ve Buharlama, İ.Ü yayınları, İstanbul. Bölüm 3.
4 Kereste İstifleme Kantay, R., Kereste Kurutma ve Buharlama, İ.Ü yayınları, İstanbul. Bölüm 4.
5 Fırında Kurutma Kantay, R., Kereste Kurutma ve Buharlama, İ.Ü yayınları, İstanbul. Bölüm 5.
6 Doğal Kurutma Kantay, R., Kereste Kurutma ve Buharlama, İ.Ü yayınları, İstanbul. Bölüm 6.
7 Kurutma Kusurları Kantay, R., Kereste Kurutma ve Buharlama, İ.Ü yayınları, İstanbul. Bölüm 7.
8 Kurutma Fırınları Kantay, R., Kereste Kurutma ve Buharlama, İ.Ü yayınları, İstanbul. Bölüm 8.
9 ARA SINAV ARA SINAV
10 Kurutma Süresi Ve Programları Kantay, R., Kereste Kurutma ve Buharlama, İ.Ü yayınları, İstanbul. Bölüm 9.
11 Kurutma Programlarının Hazırlanması Kantay, R., Kereste Kurutma ve Buharlama, İ.Ü yayınları, İstanbul. Bölüm 10.
12 Kurutma Süresinin Hesaplanması Kantay, R., Kereste Kurutma ve Buharlama, İ.Ü yayınları, İstanbul. Bölüm 11.
13 Kerestenin Buharlanması Kantay, R., Kereste Kurutma ve Buharlama, İ.Ü yayınları, İstanbul. Bölüm 12.
14 Buharlama Yöntemleri Kantay, R., Kereste Kurutma ve Buharlama, İ.Ü yayınları, İstanbul. Bölüm 13.
15 Buharlamanın Odun Özelliklerine Etkisi Kantay, R., Kereste Kurutma ve Buharlama, İ.Ü yayınları, İstanbul. Bölüm 14.
16 FİNAL FİNAL

 

Dersin Kitabı Kantay, R., ; Kereste Kurutma ve Buharlama, İ.Ü yayınları, İstanbul.
Diğer Kaynaklar Öğretim elemanının ders notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
109

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mobilya üretiminde kullanılan malzeme ve aksesuarlar ile temel ve teknolojik makineleri tanıyacaktır.

X
2

Mobilya ve dekorasyon alanındaki projeleri çizebilecek, okuyabilecek ve çizilmiş projelere uygun mobilya üretimi, montajı, bakımı ve onarımı yapabilecektir.

X
3

Mobilya endüstrisinde kullanılan malzemeleri ve uygulamaları, çevre ve insan sağlığı ile ilişkilendirebilecektir.

X
4

Bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanabilecek ve bilgisayar destekli imalat tekniklerini tanıyacaktır.

X
5

Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilecek ve maliyet analizlerini yapabilecektir.

X
6

Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulama, eleştirme ve mesleki yasal mevzuatı anlayabilme becerisine sahip olarak yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyecektir.

X
7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaktır.

X
8

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olacak ve bunları çalışma ortamında kullanabilecektir.

X
9

Çalışma hayatında iş sağlığının ve iş güvenliğinin önemi bilincine sahip olacak, acil durumlarda ilk yardım tekniklerini uygulayabilme yeteneğine sahip olacaktır.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest