BILT 100 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayara Giriş ve Enformasyon Teknolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BILT 100
Güz
2
2
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenciler bilgisayar kullanımındaki genel prensipleri öğrenerek uygulama yapabilecek ayrıca MS Word, MS Power Point ve MS Excel programlarının özelliklerini bilecek ve bu programları ile uygulama yapabilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar kullanımında genel kavramları öğrenmek
  • Microsoft Word özelliklerini öğrenmek ve uygulamak
  • Microsoft Power Point özelliklerini öğrenmek ve uygulamak
  • Microsoft Excel özelliklerini öğrenmek ve uygulamak
  • MS Word, MS Power Point ve Ms Excel programlarını kullanabilmek
Tanımı Bu ders Microsof Office programlarının uygulaması ve içeriğini kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar kullanımındaki genel kavramları ve uygulamalarının aktarımı
2 Microsoft Word kavramlarının aktarılması ve uygulamaların yapılması Microsoft Office 2010, Nirvana Yayınları, 2013. Bölüm 1
3 Microsoft Word kavramlarının aktarılması ve uygulamaların yapılması Microsoft Office 2010, Nirvana Yayınları, 2013. Bölüm 1
4 Microsoft Word kavramlarının aktarılması ve uygulamaların yapılması Microsoft Office 2010, Nirvana Yayınları, 2013. Bölüm 2
5 Microsoft Word kavramlarının aktarılması ve uygulamaların yapılması / Ara Sınav 1 Microsoft Office 2010, Nirvana Yayınları, 2013. Bölüm 2
6 Microsoft Power Point kavramlarının aktarılması ve uygulamaların yapılması Microsoft Office 2010, Nirvana Yayınları, 2013. Bölüm 3
7 Microsoft Power Point kavramlarının aktarılması ve uygulamaların yapılması Microsoft Office 2010, Nirvana Yayınları, 2013. Bölüm 3
8 Microsoft Power Point kavramlarının aktarılması ve uygulamaların yapılması Microsoft Office 2010, Nirvana Yayınları, 2013. Bölüm 3
9 Microsoft Excel kavramlarının aktarılması ve uygulamaların yapılması Microsoft Office 2010, Nirvana Yayınları, 2013. Bölüm 4
10 Microsoft Excel kavramlarının aktarılması ve uygulamaların yapılması Microsoft Office 2010, Nirvana Yayınları, 2013. Bölüm 4
11 Öğrenilen Microsoft programlarına ait kavramlarla hazırlanan uygulamalar / Ara Sınav 2 Microsoft Office 2010, Nirvana Yayınları, 2013. Bölüm 1-2-3-4.
12 Öğrenilen Microsoft programlarına ait kavramlarla hazırlanan uygulamalar Microsoft Office 2010, Nirvana Yayınları, 2013. Bölüm 1-2-3-4.
13 Öğrenilen Microsoft programlarına ait kavramlarla hazırlanan uygulamalar Microsoft Office 2010, Nirvana Yayınları, 2013. Bölüm 1-2-3-4.
14 Öğrenilen Microsoft programlarına ait kavramlarla hazırlanan uygulamalar Microsoft Office 2010, Nirvana Yayınları, 2013. Bölüm 1-2-3-4.
15 Dönem Tekrarı Microsoft Office 2010, Nirvana Yayınları, 2013. Bölüm 1-2-3-4.
16 Final Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Microsoft Office 2010, Nirvana Yayınları, 2013.

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
4
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
5
Final / Sözlü Sınav
1
7
    Toplam
85

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Grafik Tasarım alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak

2

Grafik Tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri sürekli sorgulayarak yenilemek, yaşam boyu öğrenme prensibi kazanmak, edindiği bilgileri yenileme ve geliştirmeyi hedeflemek

3

Tasarım becerilerini, ulusal ve uluslararası çalışmaları araştırarak ve üretilen tasarım ürünlerini sürekli inceliyerek analiz yaparak arttırmak. Bunlardan çıkarımlarını kendi tasarımlarında uygulamak.

4

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli ve toplu çalışmaya uygun olarak etkin ve verimli çalışmak.

5

Kendi alanında tasarım bilinci ve sorumluluğuna sahip olmak, bu bilinci tüm ortak paydaşlara aktarabilmek.

6

Kendi alanında teknolojiye yeteri kadar hakim olmak ve bu yetkinliği sürekli arttırmaya çalışmak.

7

Mesleki olarak Tasarım ve Sanat eğitimi almış bir birey olarak, içinde bulunduğu toplumun bu konularda bilinçlendirme sorumluluklarını yerine getirme arzusuna sahip olmak, çevresini bu konuda aydınlatmak.

8

Yaptığı işin toplam fayda da kendi ulusuna yapacağı katkının bilincinde olmak ve toplumsal aidiyet duygusunu yaptığı işe yansıtmak.

9

Yaratıcı ve üretken bir sanatçı/tasarımcı adayı olabilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest