RTV 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İletişime Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 101
Güz/Bahar
2
0
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, iletişim yöntemlerinin ve iletişim biçimlerinin aktarılarak doğru ve etkin iletişim kurmanın öneminin vurgulanmasıdır. Öğrenciler sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim hakkında bilgi edinecek ve iletişim çalışmaları ile ilgili temel kavram ve teorileri öğrenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İletişim kavramını tanımlayabilecektir.
  • İletişim sürecini açıklayabilecektir.
  • İletişim sürecinin öğelerini kavrayabilecektir.
  • İletişim türleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  • İletişim modelleri ve teorileri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Tanımı İletişim kavramının tanımı, amacı, önemi, iletişim sürecinin öğeleri, iletişim türleri, iletişim model ve teorileri.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İletişimin tanımı, amacı ve önemi Ders materyalleri
2 İletişimin tanımı, amacı ve önemi Ders materyalleri
3 İletişim sürecinin öğeleri Ders materyalleri
4 İletişim sürecinin öğeleri Ders materyalleri
5 Yüzyüze-uzaktan iletişim, formel-informel iletişim, görsel-işitsel iletişim Ders materyalleri
6 Yazılı iletişim, sözlü iletişim, sözsüz iletişim Ders materyalleri
7 Kişi içi iletişim, Kişilerarası iletişim Ders materyalleri
8 Grup iletişimi, Kitle iletişimi Ders materyalleri
9 Ara Sınav Ders materyalleri
10 Kurumsal iletişim, Kültürlerarası iletişim Ders materyalleri
11 İletişim modelleri ve teorileri Ders materyalleri
12 İletişim modelleri ve teorileri Ders materyalleri
13 İletişim modelleri ve teorileri Ders materyalleri
14 İletişim modelleri ve teorileri Ders materyalleri
15 Dönemin değerlendirilmesi Ders materyalleri
16 Final Ders materyalleri

 

Dersin Kitabı İletişime Giriş (Aysel Aziz)- İletişime Giriş ( Nazife Güngör)
Diğer Kaynaklar Kişilerarası İletişim - Bilgiler-Etkiler-Engeller (Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli); İletişim Modelleri -Kitle İletişim Çalışmalarında- (Denis McQuail, Sven Windahl, çev:Konca Yumlu)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
104

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Grafik Tasarım alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak

2

Grafik Tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri sürekli sorgulayarak yenilemek, yaşam boyu öğrenme prensibi kazanmak, edindiği bilgileri yenileme ve geliştirmeyi hedeflemek

3

Tasarım becerilerini, ulusal ve uluslararası çalışmaları araştırarak ve üretilen tasarım ürünlerini sürekli inceliyerek analiz yaparak arttırmak. Bunlardan çıkarımlarını kendi tasarımlarında uygulamak.

4

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli ve toplu çalışmaya uygun olarak etkin ve verimli çalışmak.

5

Kendi alanında tasarım bilinci ve sorumluluğuna sahip olmak, bu bilinci tüm ortak paydaşlara aktarabilmek.

6

Kendi alanında teknolojiye yeteri kadar hakim olmak ve bu yetkinliği sürekli arttırmaya çalışmak.

7

Mesleki olarak Tasarım ve Sanat eğitimi almış bir birey olarak, içinde bulunduğu toplumun bu konularda bilinçlendirme sorumluluklarını yerine getirme arzusuna sahip olmak, çevresini bu konuda aydınlatmak.

8

Yaptığı işin toplam fayda da kendi ulusuna yapacağı katkının bilincinde olmak ve toplumsal aidiyet duygusunu yaptığı işe yansıtmak.

9

Yaratıcı ve üretken bir sanatçı/tasarımcı adayı olabilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest