Faydalı Linkler

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Teknikerler Birliği Genel Merkezi

Türk Standartları Enstitüsü

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü 

Türkiye Prefabrik Birliği

Deprem Dairesi Başkanlığı

Türkiye Hazır Beton Birliği

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

Türk Yapısal Çelik Derneği

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği