MBGT 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ağ Güvenliği Uygulaması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MBGT 208
Bahar
2
2
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Ağ güvenliğinin nasıl sağlanacağını uygulamalı bir şekilde göstermek. Güvenli yapılar için teorik bir alt yapı sunmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
  • Bilgisayar Ağları kavramının temellerini kavrayabilecek
  • Şifreleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilecek
  • Ağlarda güvenliği sağlama tekniklerini tanımlayabilecek
  • Ağ tasarımında kullanılabilecek güvenli yapıları açıklayabilecek
  • Siber suçlar ve etik kavramlarını tartışabilecek
Tanımı Günümüzde ağ güvenlini sağlamak için bilinmesi gerekenler. Lan, Wan, TCP/IP kavramları. Şifreleme ve kimlik doğrulama. Güvenlik duvarları, Antivirus yazılımları. Yemleme Ortadaki-Adam saldırısı, DNS zehirlenmesi, ARP zehirlenmesi. DDoS saldırısı. Sanal Özel Ağlar'da (VPN) güvenlik. HTTPS, SSL.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ağ temelleri. Lan, Wan, Kablosuz ortam. TCP/IP Ders notları
2 Şifreleme yöntemleri. Kimlik ve bilgi içeriği doğrulama. Ders notları
3 Güvenlik duvarları ve uygulaması Ders notları
4 Kablosuz ağlarda güvenlik Ders notları
5 Antivirus yazılımları ve saldırı tespit sistemleri. DDoS engelleme sistemleri. Ders notları
6 TCP/IP'de Gizli kanallar ve tünelleme Ders notları
7 Sanal Özel Ağlar (VPN) ve ilgili güvenlik metodları Ders notları
8 Ara Sınav
9 Kuramsal güvenlik modelleri, tasarımları ve yeterlilikleri Ders notları
10 Güvenli ağ mimarisi. Donanımsal güvenlik ve korunma Ders notları
11 Ciddi, büyük çaplı saldırı ve benzeri durumlarda yapılacaklar. Sistem dayanıklılığı ve hata toleransı. Ders notları
12 Saldırıların sınıflandırılması. Güvenlik yöntemlerinin sınıflandırılması Ders notları
13 Web uygulamalarında güvenlik Ders notları
14 HTTPS (Güvenli HTTP) iletişim kurallarına detaylı bakış Ders notları
15 Siber şuçlar ve etik Ders notları
16 Final

 

Dersin Kitabı Ders notları
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
4
Final / Sözlü Sınav
1
6
    Toplam
57

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgi Güvenliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Bilgi Güvenliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık Bilgi Güvenliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir bilgisayar tabanlı sistemi, süreci, güvenliği gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 Bilgi Güvenliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 Bilgi Güvenliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Bilgi Güvenliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 Bilgi Güvenliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; Bilgi Güvenliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest