BNK 213 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletme Finansı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BNK 213
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin, uzun vadeli finansal planlama, yatırım ve finansman kararları da dahil olmak üzere işletme finansı ile ilgili problemlerin çözümü için gereken teorik konular ile teknikleri öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal piyasalar ve kurumları tanımlayabilir.
  • İşletme sermayesi yönetimini uygulayabilir.
  • Hisse senedi değerleyebilir.
  • Paranın zaman değerini değerlendirebilir.
  • Finansal tabloları tanıyabilir.
Tanımı Bu ders kapsamında finansal tablolar ve analizi, uzun vadeli finansal planlama, paranın zaman değeri, hisse senedi değerleme ve işletme sermayesi yönetimi konuları işlenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşletme Finansına Giriş Dönem boyunca teori ve ödevlerden oluşmaktadır.
2 Temel Finansal Tablolar ve Genel Dönem boyunca teori ve ödevlerden oluşmaktadır.
3 Finansal Tablolar Analizi Dönem boyunca teori ve ödevlerden oluşmaktadır.
4 Nakit Akımı ve Finansal Planlama Dönem boyunca teori ve ödevlerden oluşmaktadır.
5 Paranın Zaman Değeri Dönem boyunca teori ve ödevlerden oluşmaktadır.
6 Ara sınav
7 Risk ve Getiri Dönem boyunca teori ve ödevlerden oluşmaktadır.
8 Faiz Oranları Dönem boyunca teori ve ödevlerden oluşmaktadır.
9 Hisse Senedi Değerleme Dönem boyunca teori ve ödevlerden oluşmaktadır.
10 Sermaye Bütçelemesi Dönem boyunca teori ve ödevlerden oluşmaktadır.
11 Sermaye Bütçelemesi Teknikleri Dönem boyunca teori ve ödevlerden oluşmaktadır.
12 Nakit Akımı Projeksiyonları Dönem boyunca teori ve ödevlerden oluşmaktadır.
13 İşletme Sermayesi Yönetimi Dönem boyunca teori ve ödevlerden oluşmaktadır.
14 Sermaye Maliyeti Dönem boyunca teori ve ödevlerden oluşmaktadır.
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi Dönem boyunca teori ve ödevlerden oluşmaktadır.
16 FİNAL

 

Dersin Kitabı Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Twelfth Edition
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Laboratuvar Teknolojisi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilecektir.​

2

Mesleki bilgileri sentezleyebilecek, analiz edebilecek, yorumlayabilecek, sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve mesleki yasal mevzuatı takip edebilecektir.

3

Alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilecek ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirebilecektir.

4

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olabilecek ve bunları çalışma ortamında kullanabilecektir.

5

Mesleğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

6

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olabilecektir.

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilecektir.

8

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilecektir.

9

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest