MICM 200 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Geri Dönüşümlü Tasarım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MICM 200
Güz/Bahar
1
2
2
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı, geri dönüşümün önemini kavramak, geri dönüştürülebilen malzemeler ile farklı kullanımlara sahip yani tasarımlar oluşturabilmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Geri dönüşümün önemimi açıklayabilecek,
  • Geri dönüştürülebilen malzemeler ile ilgili bilgileri tartışabilecek,
  • Farklı malzemelerin özelliklerini ve yeniden kullanım yöntemlerini uygulayabilecek,
  • Geri dönüşebilen malzemeler ile farklı kullanımlara sahip yeni tasarımlar oluşturabilecektir.
  • 3 boyutlu düşünme becerisi geliştirebilecek,
Tanımı Öğrenciler geri dönüştürülebilen malzemeleri kullanarak yeni tasarım uygulamaları yapacaklardır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve ders programının tartışılması, Blackboard ve Panopto sistemleri tanıtımı Atölye ve malzemeler hakkında bilgilendirme Geri Dönüşüm nedir? Ön hazırlık gerekmemektedir.
2 Malzemelerle tanışma Sınıf içi Uygulama: Serbest Tasarım Serbest Uygulama için gerekli malzemeler
3 Sınıf içi Uygulama: Serbest Tasarım Serbest Uygulama için gerekli malzemeler
4 Kağıt atıklar ve geri dönüşüm Sınıf içi Uygulama-1. Uygulama-2 malzemelerin duyurulması. Ön Okuma: Ön Okuma: Malzeme ve Tasarım Bilgisi Bölüm 1-2. Uygulama 1 için gerekli malzemeler.
5 Plastik atıklar ve geri dönüşüm Sınıf içi Uygulama-2. Ön Okuma: Tasarımda Plastik Öğeler ve Plastik Sanatlar Bölüm 1-2. Uygulama 2 için gerekli malzemeler.
6 Sınıf içi Uygulama-2. Uygulama-3 malzemelerin duyurulması. Uygulama 2 için gerekli malzemeler.
7 Metal atıklar ve geri dönüşüm Sınıf içi Uygulama-3. Ön Okuma: İlgili Makale Uygulama 3 için gerekli malzemeler.
8 Sınıf içi Uygulama-3. Uygulama-4 malzemelerin duyurulması. Uygulama 3 için gerekli malzemeler.
9 Ahşap atıklar ve geri dönüşüm Sınıf içi Uygulama-4. Ön Okuma: Malzeme ve Tasarım Bilgisi Bölüm 3 Uygulama 4 için gerekli malzemeler.
10 Sınıf içi Uygulama-4. Uygulama-5 malzemelerin duyurulması. Uygulama 4 için gerekli malzemeler.
11 Cam atıklar ve geri dönüşüm Sınıf içi Uygulama-5. Final projesi malzemelerinin duyurulması. Ön Okuma: Taş-Ahşap-Cam bölüm 1. Uygulama 5 için gerekli malzemeler.
12 Sınıf içi uygulama: Final projesi. Final projesi için gerekli malzemeler.
13 Sınıf içi uygulama: Final projesi. Final projesi için gerekli malzemeler.
14 Sınıf içi uygulama: Final projesi. Final projesi için gerekli malzemeler.
15 Dönem tekrarı yapılacaktır Dönem tekrarı yapılacaktır
16 Final projesi teslimi

 

Dersin Kitabı

Fındık, F., Malzeme ve Tasarım Bilgisi, Seçkin Yayıncılık, 2016.

Diğer Kaynaklar

*Özdemir, İ. Ve Civcir, E.,Tasarımda Plastik Öğeler ve Plastik Sanatlar, Akademisyen Yayınevi, 2015.

*Bektaş, C., Taş-Ahşap-Cam, Arkeoloji Sanat Yayınları, 2016.

*Sevim, S. S., Seramik, Nobel Akademik Yayıncılık, 2015.

*Hatzimanoli, A., Çöpler ve Geri Dönüşüm, Ayrıntı Çocuk, 2009.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
27
    Toplam
107

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Laboratuvar Teknolojisi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilecektir.​

2

Mesleki bilgileri sentezleyebilecek, analiz edebilecek, yorumlayabilecek, sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve mesleki yasal mevzuatı takip edebilecektir.

3

Alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilecek ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirebilecektir.

4

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olabilecek ve bunları çalışma ortamında kullanabilecektir.

5

Mesleğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

6

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olabilecektir.

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilecektir.

8

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilecektir.

9

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest