MMIR 200 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Görsel İfade
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMIR 200
Güz/Bahar
1
2
2
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile ilgili bölümlerden öğrencilerin yazılı bir metin ile betimlenen mekânları görsel öğeler ile ifade ederek algı, yaratıcılık ve ifade yeteneğinin gelişmesi hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hikaye, roman, masal gibi yazınsal metinler aracılığıyla maket tasarımı geliştirebilecek,
  • Maketleri yazılı olarak yorumlayabilecek,
  • Yaratıcı tasarım yöntemlerini öğrenebilecek,
  • Mekânsal deneyimi görsel olarak ifade edebilecek,
  • El ve göz koordinasyonu gelişmesi gösterebilecektir.
Tanımı Ders kapsamında, hikaye, roman, masal gibi yazılı metinler kullanılarak mekan ifadesinin iki ya da üç boyutlu görsel ifadelere dönüştürülmesi üzerine çalışılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin işleniş şeklinin aktarılması ve örnekler gösterilmesi, bir sonraki hafta için gerekli malzemelerin bildirilmesi.
2 Kolaj nedir? Kolaj örnekleri, okuma ve çizme Verilen roman bölümünün iki boyutlu görsel ifadesi Kolaj Dekolaj Dogançay Villegle, Pera Müzesi Yayınları, 2008. Sf 11-22
3 Ders notu üzerinden uygulamalı kolaj çalışması; bir roman bölümünün görsel ifadesi Teslim 1: ders sırasında yapılan kolaj çalışması Süskind, P., Koku, Can Yayınları, 1987. Sf 1-45
4 Maket nedir? Maket örnekleri gösterilerek yöntem ve malzemelerin tanıtılması Kurmaca mekanların okunması ve ifadesi Calvino, I., Görünmez Kentler, YKY, 2016. Bölüm 1, Bölüm 2, Bölüm 3
5 Ders notu üzerinden uygulamalı 3 boyutlu ifade çalışması; kurmaca mekanların görsel ifadesi Calvino, I., Görünmez Kentler, YKY, 2016. Bölüm 1, Bölüm 2, Bölüm 3
6 Ara Teslim: Kurmaca mekanların maket yapma yöntemi ile görsel ifadesi Calvino, I., Görünmez Kentler, YKY, 2016. Bölüm 4, Bölüm 5
7 Fotoğraflama ile görsel ifade Verilen metnin görsel ifadesinin fotoğraflama yöntemi ile çalışılması Ümit, A., İstanbul Hatırası, Everest Yayınları, 2010. Sf 52-71
8 Teslim 2: Sınıf içi tartışma, getirilen fotoğraflar üzerinden sözlü olarak mekan tanımlama Ümit, A., İstanbul Hatırası, Everest Yayınları, 2010. Sf 71-83
9 İleri kolaj teknikleri ile iki boyutlu görsel ifade Kolaj Dekolaj Dogançay Villegle, Pera Müzesi Yayınları, 2008.
10 İleri kolaj teknikleri ve iki boyutlu görsel ifade Teslim 3: ders sırasında çalışılan kolajın teslimi Kolaj Dekolaj Dogançay Villegle, Pera Müzesi Yayınları, 2008. Sf 28-34
11 Ters düşünce; bir görsel ifadenin yazıya aktarılması Kolaj Dekolaj Dogançay Villegle, Pera Müzesi Yayınları, 2008. Sf 52-67
12 Eskizden Kolajlar Atölyesi: Kampüs içinde fotoğraf çekme, çekilen fotoğraflar üzerinden eskiz ile kolaj çalışmaları Teslim 4: fotoğraflanmış bir mekanın yazınsal ifadesi teslimi Kolaj Dekolaj Dogançay Villegle, Pera Müzesi Yayınları, 2008. Sf 99-104
13 Eskizden Kolajlar Atölyesi: Kampüs içinde fotoğraf çekme, çekilen fotoğraflar üzerinden eskiz ile kolaj çalışmaları Teslim 5: ders sırasında yapılan eskizden kolajların teslimi Kolaj Dekolaj Dogançay Villegle, Pera Müzesi Yayınları, 2008. Sf 99-104
14 Görsel ve yazınsal ifadelerin sınıfta tartışılması Dönem sonu sergisi için hazırlıklar, dönem boyunca yapılan çalışmalar üzerinden istenen değişikliklerin kontrolü
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Teslimi (dönem boyunca öğrencinin yaptığı çalışmaların son teslimi)

 

Dersin Kitabı

 

*Calvino, I., Görünmez Kentler, YKY, 2016.

*Ümit, A., İstanbul Hatırası, Everest Yayınları, 2010.

*Süskind, P., Koku, Can Yayınları, 1987.

* Kolaj Dekolaj Dogançay Villegle, Pera Müzesi Yayınları, 2008.

 

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
78

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Laboratuvar Teknolojisi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilecektir.​

2

Mesleki bilgileri sentezleyebilecek, analiz edebilecek, yorumlayabilecek, sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve mesleki yasal mevzuatı takip edebilecektir.

3

Alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilecek ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirebilecektir.

4

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olabilecek ve bunları çalışma ortamında kullanabilecektir.

5

Mesleğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

6

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olabilecektir.

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilecektir.

8

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilecektir.

9

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest