MESLEK YÜKSEKOKULU

Laboratuvar Teknolojisi (Türkçe)

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

 

 

MTOI 230 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tüketici Davranışı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MTOI 230
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı; tüketici davranışı kavramı ve teorilerine yönelik bir anlayış kazandırmaktır. Tüketici davranışını ve kararını etkileyen iç ve dış faktörler hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pazarlama ve tüketici davranışı arasındaki ilişkiyi kavrayabilecektir.
  • Tüketici karar alma sürecini açıklayabilecektir.
  • Dijital devrimin, tüketici karar verme süreci ve tüketici davranışı üzerindeki etkilerini tartışabilecektir.
  • Pazarlama görevleri ve onların tüketici davranışlarıyla ilişkisini kapsayan temel fonksiyonları değerlendirebilecektir.
  • Firmaların karşılaştığı pazarlama ve tüketici davranışı sorunlarına çözüm önerisi sunabilecektir.
Tanımı Pazarlamada tüketici davranışlarının rolü, tüketici pazarlama ilişkileri, pazarlama etkinliği açısından tüketici davranışları, tüketici davranışlarının temelleri ve etkileyen faktörler, satınalma kararında tüketici davranışları, tüketici davranış araştırması bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Pazarlamanın Temel Kavramları Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri Kitabı Bölüm 2, sf: 64-94
2 Tüketici Davranışına Giriş Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri Kitabı Bölüm 1, sf: 35-59
3 Algılama ve Tüketici Davranışına Etkileri Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri Kitabı Bölüm 3, sf: 97-183
4 Motivasyon ve Tüketici Davranışına Etkileri Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri Kitabı Bölüm 5, sf: 243-288
5 Kişilik ve Tüketici Davranışına Etkileri Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri Kitabı Bölüm 7, sf: 325-369
6 Öğrenme ve Tüketici Davranışına Etkileri Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri Kitabı Bölüm 4, sf: 187-239
7 Vize
8 Tutumlar ve Tüketici Davranışına Etkileri Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri Kitabı Bölüm 6, sf: 293-322
9 Referans Grupları ve Ailenin Tüketici Davranışına Etkileri Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri Kitabı Bölüm 9, sf: 437-473
10 Sosyal Sınıf ve Tüketici Davranışına Etkileri Ders Notları
11 Kültür – Yaşam Tarzı ve Tüketici Davranışına Etkileri Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri Kitabı Bölüm 8, sf: 373-434
12 Tüketici Karar Alma Süreci Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri Kitabı Bölüm 10, sf: 477-495
13 Pazarlama İletişimi Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri Kitabı Bölüm 11, sf: 499-536
14 Dijital Devrim ve Tüketici Davranışına Etkileri Ders Notları
15 Öğrenci Sunumları
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Erdoğan Koç, Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri, Seçkin Yayıncılık, 4. Baskı, 2012.
Diğer Kaynaklar Michael R. Solomon, Gary Bamossy, Soren Askergaard ve Margaret K. Hogg, Consumer Behaviour A European Perspective, Pearson Education, 4. Edition, 2010.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
133

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Laboratuvar Teknolojisi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilecektir.​

2

Mesleki bilgileri sentezleyebilecek, analiz edebilecek, yorumlayabilecek, sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve mesleki yasal mevzuatı takip edebilecektir.

3

Alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilecek ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirebilecektir.

4

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olabilecek ve bunları çalışma ortamında kullanabilecektir.

5

Mesleğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

6

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olabilecektir.

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilecektir.

8

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilecektir.

9

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest