Hakkımızda

Türkiye'nin toplam gelirinin içerisindeki en büyük paylardan bir tanesini şüphesiz Turizm sektörü almaktadır. Özellikle son 10 yılda %400 kadar artan turist ziyaretçi sayısı bu alanda çalışan kalifiye eleman ihtiyacını arttırmıştır. İyi eleman ihtiyacını karşılayamayan birçok işletme bu bölümden mezun olan öğrencilere büyük ilgi göstermektedir. Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü turizm işletmelerinin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılayacak bireyler yetiştirmek üzere kurulmuştur.

Özellikle otel ve yatak sayısının Türkiye’de ve Ege Bölgesi’nde hızla artması ve Türkiye’ye gelen turist yapısının değişmesi sektörün de yeniden şekillenmesine ve mezunlarının daha donanımlı ve bilgili olmasını gerektirmektedir. Sektörün yeni ihtiyaçlarına göre şekillenmiş ders programı ve işbirliğine gidilecek sektör kurumlarıyla, bölüm mezunlarının sektöre geçişi kolaylaştırılacaktır.

HABERLER