Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Türkçe)

MATU 226 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Pazar Araştırma Yöntemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATU 226
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı, koleksiyon hazırlama sürecinde görsellerin sınıflandırılmasını, modanın ortaya çıkışındaki faktörlerin özelliklerini öğrenciye kavratmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tarihsel süreçte moda kavramındaki değişimleri değerlendirebilecek,
  • Form ve malzeme ilişkisini yorumlayabilecek,
  • Modadaki gelişimleri ayakkabı tasarımı ile ilişkilendirebilecek,
  • Moda tasarımı ve insan ilişkisini analiz edebilecek,
  • Moda sektöründeki yenilikleri belirtebilecektir.
Ders Tanımı Moda ve koleksiyon oluştururken yapılacak araştırmaların süreçlerini bir sistem ve yönetim içersinde uygulatmak. Moda kavramının örnekler ve görseller ile anlatılması.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Moda ve Gündemleri, Diana Crane, Çeviri: Özge Çelik, 1.Baskı, Ayrıntı Yayınları, 2003. Bölüm 1
2 Koleksiyon hazırlama Moda ve Gündemleri, Diana Crane, Çeviri: Özge Çelik, 1.Baskı, Ayrıntı Yayınları, 2003. Bölüm 2
3 Moda pazarlama araştırması Moda ve Gündemleri, Diana Crane, Çeviri: Özge Çelik, 1.Baskı, Ayrıntı Yayınları, 2003. Bölüm 1
4 Araştırmada kalitatif desenler Moda ve Gündemleri, Diana Crane, Çeviri: Özge Çelik, 1.Baskı, Ayrıntı Yayınları, 2003. Bölüm 2
5 Odak grup görüşmesi Moda ve Gündemleri, Diana Crane, Çeviri: Özge Çelik, 1.Baskı, Ayrıntı Yayınları, 2003. Bölüm 3
6 Odak grup görüşmesi (Uygulama I) Moda ve Gündemleri, Diana Crane, Çeviri: Özge Çelik, 1.Baskı, Ayrıntı Yayınları, 2003. Bölüm 4
7 Araştırmada kantitatif desenler: Örnekleme ve anket Moda ve Gündemleri, Diana Crane, Çeviri: Özge Çelik, 1.Baskı, Ayrıntı Yayınları, 2003. Bölüm 5
8 Konjoint analizi
9 Konjoint analizi (Uygulama II) Moda ve Gündemleri, Diana Crane, Çeviri: Özge Çelik, 1.Baskı, Ayrıntı Yayınları, 2003. Bölüm 6
10 Konjoint analizi (Uygulama III) Moda ve Gündemleri, Diana Crane, Çeviri: Özge Çelik, 1.Baskı, Ayrıntı Yayınları, 2003. Bölüm 7
11 Araştırmada karma desenler Moda ve Gündemleri, Diana Crane, Çeviri: Özge Çelik, 1.Baskı, Ayrıntı Yayınları, 2003. Bölüm 3
12 Araştırmada karma desenler (Uygulama IV) Moda ve Gündemleri, Diana Crane, Çeviri: Özge Çelik, 1.Baskı, Ayrıntı Yayınları, 2003. Bölüm 4
13 Çalıştay Moda ve Gündemleri, Diana Crane, Çeviri: Özge Çelik, 1.Baskı, Ayrıntı Yayınları, 2003. Bölüm 5
14 Sunumlar Öğrenciler hazırlamış oldukları ödevlerin sunumlarını gerçekleştirecektir.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı Moda ve Gündemleri, Diana Crane, Çeviri: Özge Çelik, 1.Baskı, Ayrıntı Yayınları, 2003.
Önerilen Okumalar/Materyaller Modaya Yön Verenler, Linda Watson, Çeviri: Güneş Ayas, İMA Yayınları, 2007.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
1
30
Sözlü Sınav
1
50
Ara Sınav
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
1
6
6
Sözlü Sınav
1
10
10
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
15
15
    Toplam
79

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

X
2

İlgili alanda kullanılan malzemeleri ve kimyasalları tanıyabilecek, uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilecektir.

3

Alan ile ilgili mevzuat ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

4

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

X
5

Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

6

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile yenilikçi, sürekli gelişime açık, yaratıcı düşünceye sahip olacak ve uygulayabilecektir.

X
7

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilerek, bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecek, etkin ve verimli çalışabilecektir.

X
9

İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümseyerek alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olacak ve uygulayabilecektir.

X
10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.