Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Türkçe)

RTV 240 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kurumsal İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 240
Güz/Bahar
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Olgu / Vaka çalışması
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Kurumsal iletişime yönelik temel kavramlar ve kurumun çalışanlar, müşteriler, hissedarlar, medya gibi farklı paydaşları ile gerçekleştirdikleri iletişim çalışmaları hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kurumsal iletişim kavramının kapsamını açıklayabilecek,
  • Kurumsal iletişimi oluşturan temel kavramları tanımlayabilecek,
  • Kurumsal iletişimde kullanılan araçları tanıyabilecek,
  • Kurumsal iletişimin etik ilkelerini kavrayabilecek,
  • Firmaların kurumsal iletişim uygulamalarını örneklendirebilecektir.
Ders Tanımı Kurumsal iletişime yönelik temel kavramlar, kurumların farklı paydaşlarına yönelik olarak değişik amaçlarla gerçekleştirdikleri iletişim çalışmaları ve bu çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereken temel ilkeler ele alınmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin ve müfredatın tanıtımı
2 İletişim ve kurum kavramları ve ilişkisi (İletişim ve yönetim bilimleri bakış açısı, tarihsel süreci ve kuramsal altyapısı) Nafize Güngör, “İletişime Giriş”, Bölüm 1 – İletişimin Anlamı, Kaynağı ve İşleyişi. 3. Baskı, (Ankara, 2015), 19-138. ISBN: 9786055782597.
3 Kurum içi iletişim: Biçimsel iletişim (dikey, yatay, çapraz) ve biçimsel olmayan iletişim (dedikodu, söylenti, dijital) Bilçin Tak, “İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları ve Paydaş Grupları ile İlişkilerinin Yönetimi”, 1. Baskı, (İstanbul, 2010), 9-22. ISBN: 9786053770855.
4 Kurum kültürü: Sözlü ve yazılı iletişim / Kurumsal iletişimde kullanılan araçlar Banu Karsak, “Kurumsal İletişim”, Birinci Bölüm – Kurumsal İletişim Kavramına Genel Bir Bakış. 1. Baskı, (İstanbul, 2016), 13-25. ISBN: 9786053336051.
5 Paydaş ilişkileri Elif Başak Sarıoğlu, “Y’leri Anla, Değiştirme - Kurumsal Hayatta Milenyum Kuşağı ve İletişim”, 1. Baskı, (İstanbul, 2018), 11-89. ISBN: 9786059905282.
6 Kurumsal marka yönetimi: Kimlik, imaj ve itibar: Örnek durum analizi: Andre Peyzaj, LunnScape Filiz Balta Peltekoğlu, “Halkla İlişkiler Nedir?”, 5. Baskı, (İstanbul, 2007), 544-563. Rob Goffee ve Gareth Jones, “Kurum Kültürü”, 1. Baskı, (Ankara, 2002), 13-169. ISBN: 9786052422960.
7 Medya ilişkileri: Basın bülteni uygulaması Murat Kahraman, “Sosyal Medya 101 2.0”, Bölüm 2 – Kurumsal Sosyal Medya Kullanımı, 3. Baskı, (İstanbul, 2014), 51-80. Aybike Pelenk Özel ve Nuray Yılmaz Sert, “Dijital Halkla İlişkiler Kavram ve Araçları”, (İstanbul, 2015), 53-77. ISBN: 9786054584314.
8 Ara sınav
9 Kurumsal halkla ilişkiler ve lobicilik Kenneth E. Clow ve Donald Baack, “Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi” Çev. R. Gülay Öztürk, 7. Baskı, (Ankara, 2016), 2-24. ISBN: 978-6053203971.
10 Kurumsal reklamcılık ve dijital pazarlama A. Rıdvan Bülbül, “Halkla İlişkiler”, 16. Bölüm – Yazılı, Basılı ve Kitlesel Araçlar, 2. Baskı, (İstanbul, 2004), 191-206. Alaeddin Asna, “Kuramda ve Uygulamada Halkla İlişkiler”, (İstanbul, 2006). ISBN: 9789755916347.
11 Kriz yönetimi: Örnek durum analizi: BP deepwater horizon çevre felaketi 2010 Banu Karsak, “Kurumsal İletişim”, Birinci Bölüm – Kurumsal İletişim Kavramına Genel Bir Bakış. 1. Baskı, (İstanbul, 2016), 42-45. ISBN: 9786053336051.
12 Kurumsal sosyal sorumluluk Kurumsal sürdürülebilirlik Kurumsal vatandaşlık Kurumsal etik Salim Kadıbeşegül, “Kriz Geliyorum Der! – Kriz İletişimi ve Yönetimi”, 3. Baskı, (İstanbul, 2008), 55-135. İrfan Erdoğan, “Halkla İlişkiler”, Onuncu Bölüm – Kriz İletişimi ve Yönetimi, 2. Baskı, (Ankara, 2008), 257-272. ISBN: 2789009934339.
13 Sunum haftası
14 Sunum haftası
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Joep Cornelissen, "Kurumsal İletişim", The Kitap, (2019). ISBN: 9786057950581.

Banu Karsak, “Kurumsal İletişim”, Beta Yayımcılık, (2016). ISBN: 6053336051.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Alan T. Belasen, “The Theory and Practice of Corporate Communication – A Competing Values Perspective”, SAGE Publications, (2007). ISBN: 978-1412950350.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
16
16
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Final Sınavı
1
24
24
    Toplam
116

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

2

İlgili alanda kullanılan malzemeleri ve kimyasalları tanıyabilecek, uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilecektir.

3

Alan ile ilgili mevzuat ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

4

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

5

Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

6

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile yenilikçi, sürekli gelişime açık, yaratıcı düşünceye sahip olacak ve uygulayabilecektir.

7

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilerek, bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecek, etkin ve verimli çalışabilecektir.

9

İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümseyerek alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olacak ve uygulayabilecektir.

10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.