Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Türkçe)

RTV 250 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Haber Yazımı Atölyesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 250
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kritik verme
Gösterip yaptırma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Gazeteciliğin tarihsel gelişimini, temel kavramlarını ve toplumsal rolünü teorik ve uygulamalı olarak öğretmek. Kendilerinin de içinde bulunduğu ortamdan yani üniversite kampüsünden haber bulup, yazmayı, bunun gazete sayfalarına uygulamasını öğretmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Haberin ve haberciliğin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilecek
  • Haber ve haber yapım sürecine ilişkin kavramları öğrenebilecek
  • Haber olgusunu anlayabilecek
  • Gazeteciliğin toplumsal rolünü kavrayabilecek
  • Gazetecilik mesleğinin temel kavramları ile ilgili bilgi sahibi olabilecek
  • Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilecek
  • Habercilikte yeni medya kaynakları hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
Ders Tanımı Gazetecilik ve haberciliğin temel ve etik kavramları, haber oluşturma ve yazma süreçleri öğrencilere öğretilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriği ile ilgili genel bilgilendirme Browne, Christopher, Gazetecinin El Kitabı. İstanbul : MediaCat, 2000. ISBN: 975-7968-25-0 Sayfa: 13-67.
2 Haber kavramı, tanımı ve çeşitleri. Haberin önemi, özellikleri ve yapım süreci. Haber değeri, haber ölçütleri, haber olma özellikleri Browne, Christopher, Gazetecinin El Kitabı. İstanbul : MediaCat, 2000. ISBN: 975-7968-25-0 Sayfa: 67-109.
3 Haber yazma kuralları ve haberde yer alması gereken öğeler. Haber araştırma ve toplama yöntemleri. Gazeteci ve haber kaynakları ilişkisi (uygulama) Browne, Christopher, Gazetecinin El Kitabı. İstanbul : MediaCat, 2000. ISBN: 975-7968-25-0 ISBN: 975-7968-25-0 Sayfa: 109-129.
4 Haber araştırma yazma uygulama Browne, Christopher, Gazetecinin El Kitabı. İstanbul : MediaCat, 2000. ISBN: 975-7968-25-0 ISBN: 975-7968-25-0 Sayfa: 129-139.
5 Haber araştırma yazma uygulama Browne, Christopher, Gazetecinin El Kitabı. İstanbul : MediaCat, 2000. ISBN: 975-7968-25-0 ISBN: 975-7968-25-0 Sayfa: 139-169.
6 Haber araştırma yazma uygulama Browne, Christopher, Gazetecinin El Kitabı. İstanbul : MediaCat, 2000. ISBN: 975-7968-25-0 ISBN: 975-7968-25-0 Sayfa: 139-169.
7 Gazetecilik etiği ve haberciliğin ilkeleri. Gazetecilik ve toplum ilişkisi Uzun, Ruhdan, İletişim Etiği : Sorunlar ve Sorumluluklar. Ankara : Dipnot Yayınları, 3. Baskı, 2016. ISBN: 978-975-9051-70-9 Sayfa: 20- 36.
8 Ara Sınav
9 Haber araştırma yazma uygulama Browne, Christopher, Gazetecinin El Kitabı. İstanbul : MediaCat, 2000. ISBN: 975-7968-25-0 ISBN: 975-7968-25-0 Sayfa: 169-179.
10 Haber araştırma yazma uygulama Browne, Christopher, Gazetecinin El Kitabı. İstanbul : MediaCat, 2000. ISBN: 975-7968-25-0 ISBN: 975-7968-25-0 Sayfa: 169-179.
11 Çağdaş gazetecilik türleri. Yeni iletişim ve bilgi teknolojileri Browne, Christopher, Gazetecinin El Kitabı. İstanbul : MediaCat, 2000. ISBN: 975-7968-25-0 ISBN: 975-7968-25-0 Sayfa: 179-200.
12 Haber araştırma yazma uygulama Browne, Christopher, Gazetecinin El Kitabı. İstanbul : MediaCat, 2000. ISBN: 975-7968-25-0 ISBN: 975-7968-25-0 Sayfa: 179-200.
13 Haber araştırma yazma uygulama Browne, Christopher, Gazetecinin El Kitabı. İstanbul : MediaCat, 2000. ISBN: 975-7968-25-0 Sayfa: 179-200.
14 Haber araştırma yazma uygulama Browne, Christopher, Gazetecinin El Kitabı. İstanbul : MediaCat, 2000. ISBN: 975-7968-25-0 Sayfa: 179-200.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final (Proje Teslimi)

 

Ders Kitabı

Browne, Christopher, Gazetecinin El Kitabı. İstanbul : MediaCat, 2000. ISBN: 975-7968-25-0

Uzun, Ruhdan, İletişim Etiği : Sorunlar ve Sorumluluklar. Ankara : Dipnot Yayınları,3. Baskı, 2016. ISBN: 978-975-9051-70

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
6
6
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
18
18
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

2

İlgili alanda kullanılan malzemeleri ve kimyasalları tanıyabilecek, uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilecektir.

3

Alan ile ilgili mevzuat ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

4

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

5

Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

6

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile yenilikçi, sürekli gelişime açık, yaratıcı düşünceye sahip olacak ve uygulayabilecektir.

7

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilerek, bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecek, etkin ve verimli çalışabilecektir.

9

İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümseyerek alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olacak ve uygulayabilecektir.

10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.