MMVD 209 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Üst Yüzey işlemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMVD 209
Güz
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin; ürünün hazırlık, renklendirme ve koruyucu katman aşamalarını eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ürünü üst yüzey işlemlerine hazırlayabilecek
  • Renklendirme yapabilecek
  • Koruyucu katman uygulayabilecek
  • Vernikleme yapabilecek
  • Ağaç boyalarını uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, üst yüzey işlemleri için hazırlık, renklendirme ve koruyucu katman oluşturma, yüzey kusurları konularını içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yüzeye kullanılacak üst yüzey malzeme miktarının tespiti Malkoçoğlu, A. 2001 Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri, KTÜ Ders Notları, Trabzon. Bölüm 1.
2 Üst yüzey gereç bilgisi Malkoçoğlu, A. 2001 Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri, KTÜ Ders Notları, Trabzon. Bölüm 2.
3 Perdah yapmak ve perdah kalitesini belirlemek Malkoçoğlu, A. 2001 Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri, KTÜ Ders Notları, Trabzon. Bölüm 3.
4 Renk açmak işlemi Malkoçoğlu, A. 2001 Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri, KTÜ Ders Notları, Trabzon. Bölüm 4.
5 Renk açmak işlemi Malkoçoğlu, A. 2001 Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri, KTÜ Ders Notları, Trabzon. Bölüm 5.
6 Ahşap koruyucuları maddeler ile renklendirme yapma Malkoçoğlu, A. 2001 Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri, KTÜ Ders Notları, Trabzon. Bölüm 6.
7 Ağaç boyaları Malkoçoğlu, A. 2001 Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri, KTÜ Ders Notları, Trabzon. Bölüm 7.
8 Ağaç boyalarının uygulanması Malkoçoğlu, A. 2001 Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri, KTÜ Ders Notları, Trabzon. Bölüm 8.
9 ARA SINAV ARA SINAV
10 Boya işlemlerini uygulamak Malkoçoğlu, A. 2001 Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri, KTÜ Ders Notları, Trabzon. Bölüm 9.
11 Koruyucu katman oluşturma Malkoçoğlu, A. 2001 Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri, KTÜ Ders Notları, Trabzon. Bölüm 10.
12 Vernik sistemleri oluşturma Malkoçoğlu, A. 2001 Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri, KTÜ Ders Notları, Trabzon. Bölüm 11.
13 Vernik uygulamaları Malkoçoğlu, A. 2001 Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri, KTÜ Ders Notları, Trabzon. Bölüm 12.
14 Son kat uygulamak Malkoçoğlu, A. 2001 Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri, KTÜ Ders Notları, Trabzon. Bölüm 13.
15 Boya/Vernik Katmanlarında Oluşan Kusurlar Malkoçoğlu, A. 2001 Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri, KTÜ Ders Notları, Trabzon. Bölüm 14.
16 FİNAL FİNAL

 

Dersin Kitabı Malkoçoğlu, A. 2001 Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri, KTÜ Ders Notları, Trabzon.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
14
Çalıştay
1
16
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
6
Çalıştay
1
6
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
8
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
115

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mobilya üretiminde kullanılan malzeme ve aksesuarlar ile temel ve teknolojik makineleri tanıyacaktır.

X
2

Mobilya ve dekorasyon alanındaki projeleri çizebilecek, okuyabilecek ve çizilmiş projelere uygun mobilya üretimi, montajı, bakımı ve onarımı yapabilecektir.

X
3

Mobilya endüstrisinde kullanılan malzemeleri ve uygulamaları, çevre ve insan sağlığı ile ilişkilendirebilecektir.

X
4

Bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanabilecek ve bilgisayar destekli imalat tekniklerini tanıyacaktır.

5

Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilecek ve maliyet analizlerini yapabilecektir.

X
6

Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulama, eleştirme ve mesleki yasal mevzuatı anlayabilme becerisine sahip olarak yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyecektir.

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaktır.

8

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olacak ve bunları çalışma ortamında kullanabilecektir.

X
9

Çalışma hayatında iş sağlığının ve iş güvenliğinin önemi bilincine sahip olacak, acil durumlarda ilk yardım tekniklerini uygulayabilme yeteneğine sahip olacaktır.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest