BNK 132 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bankacılıkta Risk Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BNK 132
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin bankaların iş çevrimleri göz önünde bulundurarak ve bankaların sahip oldukları kredi-mevduat, piyasa, sistematik ve sistematik olmayan risklerini tespit ederek analiz yapmaları hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Riskin tanımı yapabilecek
  • Bankacılık sektöründeki temel riskleri analiz edebilecek
  • Risk analizlerini uygulayabilecek
  • Sektörün finansal analizini bilançolar üzerinden yapabilecek
  • Finansal riskin yönetilmesi için gerekli araçları kullanabilecek
Ders Tanımı Bankacılık sektörünün etkileyen risk faktörleri analizi ve risk faktörlerinin etkileşimi analiz etmek

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bankacılığın tanımı, işlevleri ve ayrımlanması Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, KİTAP Sayfa 1-12- http://ayhanaltintas.com
2 Risk ve Risk Yönetimi kavramları Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, E-KİTAP Sayfa 12-14 http://ayhanaltintas.com
3 Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesi Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, E-KİTAP Sayfa 14-24 http://ayhanaltintas.com
4 Risk Yönetim Standartı Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, E-KİTAP Sayfa 24-29 http://ayhanaltintas.com
5 Bankalarda risk yönetiminin amacı ve risk yönetim süreci Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, E-KİTAP Sayfa 29-35 http://ayhanaltintas.com
6 Bankacılıkta riskler Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, E-KİTAP Sayfa 35-4o http://ayhanaltintas.com
7 Bankacılıkta riskler Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, E-KİTAP Sayfa 40-44 http://ayhanaltintas.com
8 Ara sınav Ara Sınav
9 Risk Yönetimi Organizasyonu Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, E-KİTAP Sayfa 40-48 http://ayhanaltintas.com
10 Risk Yönetimi Organizasyonu Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, E-KİTAP Sayfa 40-48 http://ayhanaltintas.com
11 Yasal ve ekonomik sermaye kayıpları-Beklenen ve beklenmeyen kayıp kavramları Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, E-KİTAP Sayfa 53-58 http://ayhanaltintas.com
12 Riske Dayalı Performans ve fiyatlama Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, E-KİTAP Sayfa 62-69 http://ayhanaltintas.com
13 Risk ölçümünde sayısal teknikler Bankacılıkta Risk Yönetimi -Risk Matrisi Uygulaması, Ahmet YARIZ, Nobel Akademik yayıncılık, 2012, ISBN: 6051331850. Bölüm 6.
14 Risk ölçümünde sayısal teknikler Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, E-KİTAP Sayfa 69-76 http://ayhanaltintas.com
15 Risk ölçümünde Sayısal Teknikler . Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, E-KİTAP Sayfa 76-84 http://ayhanaltintas.com
16 FİNAL Final

 

Dersin Kitabı

Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi, Dr.M.Ayhan Altıntaş,OCAK 2018 E-KİTAP

Önerilen Okumalar/Materyaller

-

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
1
15
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
1
6
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Laboratuvar Teknolojisi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilecektir.​

2

Mesleki bilgileri sentezleyebilecek, analiz edebilecek, yorumlayabilecek, sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve mesleki yasal mevzuatı takip edebilecektir.

3

Alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilecek ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirebilecektir.

4

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olabilecek ve bunları çalışma ortamında kullanabilecektir.

5

Mesleğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

6

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olabilecektir.

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilecektir.

8

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilecektir.

9

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest