BNK 212 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BNK 212
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin günümüz finansal pazarların ve araçların yapıları, yasamaları ve yürütmeleri konularında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır. Kısa vadeli yatırımların para piyasalarında değerleme yöntemlerinin yanısıra bono ve hisse senedi arzının uzun vadeli finansman yöntemlerine katkıları ve yeni finansal varlıkların birincil piyasalarda halka arzları konularının irdelenmesi dersin amaçları arasındadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal pazarların sundukları hizmet ve ürünleri açıklayabilecek
  • Yatırım kararları arasında seçim yapabilir ve riskten korunabilecek
  • Para piyasasının unsurlarını ifade edebilecek
  • Hisse senedi piyasasının işleyişini ifade edebilecek
  • Uluslararası finans sistemi ve kuruluşlarını tanımlayabilecek
Ders Tanımı Bu ders ile, öğrencilerin aşağıdaki konularda bilgi ve anlayışları gelişecektir: Finansal pazarlar ve kurumların fonksiyonları ve yapılarının analizi, faiz oranları, ticari bankacılık, merkez bankası, para ve kredi siteminin ekonomideki rolü, finansal ürünler ve uluslararası finans sistemi konularını içeren para ve sermaye piyasası operasyonları.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finans Sistemine Genel Bakış Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 1
2 Finans Sisteminin Gereklilikleri Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 1
3 Finansal Risk Kavramı Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 2
4 Finansal Risk Kavramı Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 2
5 Para Rezervleri ve İşlemleri Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 3
6 Para Politikaları Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 3
7 Finans Piyasası Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 4
8 Arasınav Arasınav
9 Para Piyasaları Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 4
10 Bono Piyasaları Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 5
11 Hisse Senedi Piyasaları Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 6
12 Yabancı Para ve Döviz Piyasaları Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 7
13 Uluslararası Finansal Sistem Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 8
14 Kredi Riski, Faiz Riski Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 9
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Final

 

Dersin Kitabı

Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
116

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Laboratuvar Teknolojisi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilecektir.​

2

Mesleki bilgileri sentezleyebilecek, analiz edebilecek, yorumlayabilecek, sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve mesleki yasal mevzuatı takip edebilecektir.

3

Alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilecek ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirebilecektir.

4

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olabilecek ve bunları çalışma ortamında kullanabilecektir.

5

Mesleğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

6

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olabilecektir.

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilecektir.

8

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilecektir.

9

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest