BNK 213 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletme Finansı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BNK 213
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin, uzun vadeli finansal planlama, yatırım ve finansman kararları da dahil olmak üzere işletme finansı ile ilgili problemlerin çözümü için gereken teorik konular ile teknikleri öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal piyasalar ve kurumları tanımlayabilecek
  • İşletme sermayesi yönetimini uygulayabilecek
  • Hisse senedi değerleyebilecek
  • Paranın zaman değerini değerlendirebilecek
  • Finansal tabloları tanıyabilecek
Ders Tanımı Bu ders kapsamında finansal tablolar ve analizi, uzun vadeli finansal planlama, paranın zaman değeri, hisse senedi değerleme ve işletme sermayesi yönetimi konuları işlenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşletme Finansına Giriş Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 1.
2 Temel Finansal Tablolar ve Genel Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 2.
3 Finansal Tablolar Analizi Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 3.
4 Nakit Akımı ve Finansal Planlama Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 4.
5 Paranın Zaman Değeri Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 5.
6 Ara sınav Ara Sınav
7 Risk ve Getiri Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 6.
8 Faiz Oranları Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 7.
9 Hisse Senedi Değerleme Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 8.
10 Sermaye Bütçelemesi Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 9.
11 Sermaye Bütçelemesi Teknikleri Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 9.
12 Nakit Akımı Projeksiyonları Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 10.
13 İşletme Sermayesi Yönetimi Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 11.
14 Sermaye Maliyeti Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 12.
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi -
16 FİNAL Final

 

Dersin Kitabı

Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Laboratuvar Teknolojisi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilecektir.​

2

Mesleki bilgileri sentezleyebilecek, analiz edebilecek, yorumlayabilecek, sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve mesleki yasal mevzuatı takip edebilecektir.

3

Alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilecek ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirebilecektir.

4

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olabilecek ve bunları çalışma ortamında kullanabilecektir.

5

Mesleğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

6

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olabilecektir.

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilecektir.

8

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilecektir.

9

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest