Program Hakkında

Yerleşimin ve sanayinin olduğu hemen her yerde bulunan ve elektrikle çalışan her türlü cihazın; bakımı, onarımı, satın alınması, konumlandırması, en iyi hale getirilmesi ve danışmanlığı ile ilgili ihtiyaç Türkiye'de hiç bitmeyecek şekilde artmaktadır. Şehirleşme arttıkça bununla ilgili servis talepleri de ortaya çıkacaktır. Elektrik bölümü kamu ve özel kuruluşların bu alt yapı ve bakım ihtiyaçlarını karşılayacak bireyler yetiştirmek üzere kurulmuştur.

Son yıllarda Türkiye’de inşaat sektörünün büyüme içindeki payının artması, sanayi ve hane halkı elektrik talebinin artması ve alternatif enerji kanallarından elektrik üretiminin teşvik edilmesi bölüm öğrencilerini ayrıcalıklı bir yerde konumlandırmaktadır.

HABERLER