Bizi takip edin
|
EN

Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu'na Hoş Geldiniz

 

 

Sevgili Öğrenciler,

İnsanlık tarihinin daha önce hiç karşılaşmadığı büyük bir değişim ve dönüşüm süreci ile karşı karşıyayız. Dünyada yaşanan büyük teknolojik ve ekonomik devrimlerden birincisi mekanik üretim tesislerin ortaya çıkması ile yaşanan birinci endüstri devrimidir. Ardından elektrik enerjisi ile gerçekleşen seri üretimin ortaya çıkması ile gerçekleşen ikinci endüstri devrimi, diğeri de 20. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen iletişim-bilişim devrimi ile gerçekleşen otomatize üretimin neden olduğu üçüncü endüstri devrimidir. Son olarak, otonom sistemler arası ilişkilere dayanan dördüncü endüstri devrimi... İnsan gücüne olan gereksinimin biçim değiştirdiği, akıllı evler, akıllı fabrikalar, yapay zekâ kavramlarının ortaya çıktığı, tüm alanlarda dijitalleşmeye gidildiği bir dönem. 21. yüzyılın içinde bizler dijitalizasyon çağının içinden geçiyoruz. Tüm bu teknolojileri geliştirilecek ve kullanacak nitelikli insan gücünün yetiştirtilmesi kaçınılmazdır. Peki, hazır mıyız?

Üretim teknolojilerindeki akıl almaz gelişmeler, tanık olduğumuz mobil dönüşüm, hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen sosyal ağlar, üretilen bilgi ve bu bilginin kurumların ana sermayesi haline gelmesi… Çok bilinmeyenli bu denklemler ile tüm dünyanın ve ülkemizin ileri projeksiyon hedefleri dikkate alındığında çağın teknolojik ve ekonomik gelişim dinamikleri, insan kaynağının ortak ve etkin yetişmesini mecbur kılmaktadır. İnsan kaynağını yetiştirecek olan kurumların, yani bizlerin, en çok ihtiyaç duyduğu şey, sektör ile bir araya gelmek ve ilişkileri güçlendirmektir.

Türkiye’de 994 meslek yüksekokulu bulunmakta ve yaklaşık 2.8 milyon öğrenci bugün itibari ile eğitim almaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi, mesleki eğitim konusunda yıllardır gittikçe artan bir duyarlılık göstererek büyük bir fark yaratmaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ana kampüsünde öğrencilerine sunduğu opsiyonel İngilizce hazırlık sınıfları ile mesleki eğitimde öncü olmaktadır.  Dijitalizasyon çağının ihtiyacı olan mesleki eğitimin öğrencilerimize tam olarak yansıtılabilmesi için bünyemizdeki 17 programda en gelişmiş eğitim teknolojisi kullanılmaktadır. Bilgisayar Programcılığı'ndan, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği'ne, İş Sağlığı ve Güvenliği'nden Emlak ve Emlak Yönetimi'ne kadar uzanan çağın ihtiyacı olan istihdamı yetiştirmek üzere açılmış 17 örgün2 ikinci öğretim olmak üzere toplam 19 programda, güncel donanımlarla, pratiğe dönük eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Mesleki, uygulamalı dersler kadar, öğrencilere sunulan farklı disiplinlerden dersler, sosyo-kültürel faaliyetler ile mezunlarının niteliklerini geliştirmekte, itibarlarını arttırmaktadır.
Öğrencilerimizi mevcut piyasa koşullarına göre yetiştirmek İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun ana hedefidir. Dünyadaki güncel yenilik ve uygulamalara göre mesleki eğitimi dönüştürmek ülke ekonomisine büyük değer katacaktır. Bu amaç doğrultusunda var gücümüz ile çalışmaktayız.

Meslek Yüksekokulumuz ve sektör arasında güçlendirdiğimiz ilişkilerimiz ile kurulan arz-talep ilişkisi, öğrencilerimiz için attığımız en büyük adımdır. Öğrencilerimize sunduğumuz her programın mutlaka sektörel karşılığı bulunmaktadır. Ana eleman niteliğinde ara elemanlar yetiştirdiğimiz İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun yol haritası öğrencilerimizin hayallerine yön vermektedir.

Öğr. Gör. Dr. Burçin Önder
İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya