Meslek Yüksekokulu

Mezuniyet Koşulları


İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesindeki programlardan mezun olabilmek için öğrencilerin;

  • Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 120 AKTS kredisinden başarılı olmaları,
  • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları,
  • Zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve istenilen şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

 

Haberler

SOSYAL MEDYA