Meslek Yüksekokulu

Mezuniyet Koşulları


İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesindeki programlardan mezun olabilmek için öğrencilerin;

Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 120 AKTS kredisinden başarılı olmaları,
4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları,
Zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

 

Haberler

SOSYAL MEDYA