Bizi takip edin
|
EN

Meslek Yüksekokulu

Akademik Yayınlar

 

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler:

 • F.Mergen and N.Yetkin Karakoç. (2020) Translation of Ambiguous Words by Translation Trainees. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 43, 111-122
 • B.Tarı Kasnakoğlu and H.Pak. (2019) Role expectations from doctors and effects on nonmedical outcomes. Journal Of Evaluation In Clinical Practice, 1-8.
 • F.Mergen and G.Kuruoğlu. (2019) Hemispheric Organization of Visual Word Recognition in Turkish Monolinguals. Psycholinguistics , Vol. 25, No. 2, 214-233.
 • F.Mergen and G.Kuruoğlu. (2017) A Comparison of Turkish-English Bilinguals Processing of Emotion Words in Their Two Languages. Eurasian Journal Of Applied Linguistics , Vol. 3, No. 4, 89-98.
 • H.ŞAHİN KOL and İ.YALÇIN. (2015) Predicting wood strength using Dielectric Parameters. BioResources , Vol. 10, No. 4, 6496-6511, ISBN: 1930-2126.
 • Y.Kilic , S.Bolat and İ.Kani. (2018) A carboxylate-bridged Mn(II) compound with 6-methylanthranilate/bipy: oxidation of alcohols/alkenes and catalase-like activity. Journal Of Coordination Chemistry.
 • İ.Kani , S.Bolat. (2016) Effective catalytic oxidation of alcohols and alkenes with monomeric versus dimeric manganese(II) catalysts and t-BuOOH. Applied Organometallic Chemistry.

Kitap bölümleri:

 • Karakoç, N. Y. & Mergen, F. (2017). Bazı Zaman, Kiplik ve Yer Belirteçlerinin Cümle İçindeki Yerlerine Göre Çevirisinin Karşılaştırmalı Analizi. Anı Yayıncılık.
 • A.Bilgilier , K.Demirel and N.Telli. Postmodernizm ile Değişen Hedef Kitle Stratejisi: Türk Hava Yolları Televizyon Reklamları Üzerine Bir Çalışma. 379-408 P.D.A.Göztaş. İletişimde Post Yazılar. (2017), Literatürk Academia, ISBN: 9786053371090.

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler:

 • H. Pak and B.Tarı Kasnakoğlu. (2014) Markaya düşkünlük kavramı ve ürün kategorisine göre farklılıklar. Pazarlama & Pazarlama Araştırmaları Dergisi , No. 14, 75-86.
 • F.Mergen and S.Mumford. (2014) Vocabulary Mneumonics. Modern English Teacher , Vol. 23, No. 1, 25-28.
 • Y.S.Ozmen. (2018) How employees define organisational trust: analysing employee trust in organisation. Journal Of Global Responsibility , Vol. 9, No. 1, 21-40.
 • D.Turker and Y.S.Ozmen. (2018) Grounding managerial values towards social responsibility on an ideological framework. Social Responsibility Journal , Vol. 14, No. 3, 516-526.
 • D.Turker and Y.S.Ozmen. (2017) Linking values and ideologies: a scale of managerial social responsibility values. Journal Of Global Responsibility , Vol. 8, No. 2, 261-280.
 • M.Y.Alemdar , D.İşbilen , K.Demirel and N.Telli. (2017) Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Nitel bir Araştırma. Global Media Journal , Vol. 8, No. 15.

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler:

 • H.Pak. (2018) Apolitik neslin sosyal psikolojisi: Siyasal davranışı bağlanma kuramı üzerinden okumak. Onto Psikoloji Dergisi, No. 15, 64-67.
 • F.MERGEN and G.Kuruoğlu. (2018) A COMPARISON OF BILINGUALS LEXICAL PROCESSING IN THEIR TWO LANGUAGES. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , No. 33, 149-155,
 • F.Mergen and N.Yetkin Karakoç. (2018) Analyzing the Translation of Modal Verbs and Adverbs by Meaning and Position. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi , Vol. 14, No. 4, 70-84, F.MERGEN. (2018) Beyin Araştırmaları Işığında Yabancı Dil Sınıflarında Anadili Kullanımı. Anadili Eğitimi Dergisi , Vol. 6, No. 3, 553-568,
 • A.Acar. (2017) Müze ve Sergilerde Etkileşimli Tasarım Çözümleriyle Bilgiyi Görselleştirmek. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları , No. 36, 139-155, ISBN: 2458-8903
 • F.Mergen and G.Kuruoğlu. (2016) Türkçe-İngilizce Konuşan İkidilli Bireylerin İkinci Dillerindeki Dilbilgisel ve Anlamsal İşlemlemelerinin Karşılaştırılması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. 17, No. 1, 61-69,
 • A.Acar. (2015) Bir Görsel İletişim Alanı Olarak Film Jeneriği. Yedi: Sanat, Tasarım Ve Bilim Dergisi, , No. 14, 11-21, ISBN: 1307-9840
 • F.Mergen. (2012) ANADİLDEN SONRA ÖĞRENİLEN DİLDE DİLBİLGİSEL İŞLEMLEME : GEÇ İKİDİLLİLİĞİN BEYİNDİLBİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Vol. 13, No. 4, 25-32.
 • F.YAPICI , H.YÖRÜR and İ.YALÇIN. (2014) Çimentolu yonga levhanın bazı özelliklerine rutubet değişimin etkisinin belirlenmesi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi , Vol. 15, 61-64.
 • O.Dikmen , H.Atmaca and S.Gülden. (2014) Bir Kongre Deneyimi: Çevre Tasarım Kongresi 2013.. İcmimar Dergisi , Vol. 33, 90-91.
 • O.Dikmen , İ.Kaştaş. (2013) Bir Konferans Deneyimi: EDRA44 Providence.. İçmimar Dergisi , No. 30, 95-96.
 • S.Keleş. (2015) 2000 Sonrası Türk Sinemasında Şiddet. Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. 3, No. 2, 180-214.

Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler:

 • Gökdemir, Ö., Soysal, D.E., Pak, H., Yandım, M.K., & Selmin, İ. (2019). Evaluation of polypharmacy in individuals over 65 years of age in Balcova district of Izmir. 2nd European Lifestyle Medicine Congress.
 • H.Pak , Z.A.Elitsoy. (2015) The urban-middle class perception of Syrian refugees in Turkey. 2nd Witten Conference On Institutional Change: Migration, Institutions, Institutional Change.
 • H.Pak. (2015) Revisiting consumer culture: Oriental fantasies and imaginary consumption in the age of transnational network capitalism. 10th Consumer Culture Theory Conference.
 • B.Tarı Kasnakoğlu , C.Yılmaz , K.Varnalı , H.Pak , H.Terzi and C.Çeşmeci. (2014) Specific emotions and explicit content in customer complaints: Implications for predicting customer loyalty. 5th EMAC Regional Conference, Marketing Theory Challenges In Emerging Markets.
 • K.Varnalı , C.Yılmaz , B.Tarı Kasnakoğlu , C.Çeşmeci , H.Terzi and H.Pak. (2014) Customer complaint handling in social media: A justice theory approach. 5th EMAC Regional Conference, Marketing Theory Challenges In Emerging Markets.
 • F.Mergen and G.Kuruoğlu. (2018) Hemispheric Lateralization of Words in Turkish-English Bilinguals and Turkish Monolinguals. The Linguistics Journal , Vol. 12, No. 1.
 • G.Kuruoglu and F.Mergen. (2016) HEMISPHERIC LATERALIZATION OF EMOTION WORDS: AN EXPERIMENTAL STUDY IN TURKISH-ENGLISH BILINGUALS AND TURKISH MONOLINGUALS. Humanities And Social Sciences Review , Vol. 5, No. 3.
 • F.MERGEN. (2015) YABANCI DİLDE DUYGUSAL DİL ALGISI, İFADE EDİLMESİ VE DİL EĞİTİMİNDEKİ ÖNEMİ. International Journal Of Languages' Education And Teaching , Vol. 3, No. 3, 214-223.
 • D.Türker and Y.S.Özmen. (2016) Sosyal Girişimcilik ve Teknolojik İnovasyon: Gelişmiş ve Gelişmekte olan Ülkeler Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma. 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul Üniversitesi / 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı 60-60.

CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler:

 • Ulusal F.Mergen and G.Kuruoğlu. (2012) İkidilli Bireylerin Anadilinde ve İkinci Dillerinde Dilbilgisel ve Anlambilimsel İşlemlemelerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • F.Mergen and G.Kuruoglu. (2017) A Comparison of Turkish-English Bilinguals Processing of Emotion Words In Their Two Languages. GlobELT 2017 Conference.
 • F.Mergen and G.Kuruoğlu. (2016) Lateralization of Emotion Words in Turkish- English Bilinguals : A Visual Hemifield Study. Language In Focus 2016.
 • F.Mergen and G.Kuruoğlu. (2015) A Comparison of Lexical Processing in Monolinguals and Bilinguals. 3rd Global Conference On Linguistics And Foreign Language Teaching.
 • F.Mergen and G.Kuruoğlu. (2014) İkidilli Bireylerin Anadilinde ve İkinci Dilinde Dilbilgisel İşlemlemeleri: Psikodilbilimsel Bir Değerlendirm. Uluslararasa 1. Selefler Ve Halefler Konferansı, Azerbeycan.
 • F.Mergen and G.Kuruoğlu. (2011) Grammatical and Semantic Processing by Late L2 Speakers : A Psycholinguistic Approach. İzmir Ekonomi Üniversitesi / Squaring The Circle : Matching Competence With Performance 59-70.
 • O.Dikmen Güleryüz and D.Hasırcı. (2018) CHILDRENS HOSPITAL SCHOOLS AS SOCIAL ENVIRONMENTS: A TURKISH EXAMPLE. 12th Annual International Technology, Education And Development Conference / INTED 2018 Proceedings.
 • O.Dikmen. (2015) Integrating a Child's and a Designer's Perspective Within Outdoor Playground Design. International European Academy Of Design / EAD 11th International European Academy Of Design Conference Proceedings.
 • K.Demirel. (2017) Verbrauchereinstellungen gegenüber Mobile Werbung in der Türkei (Consumer Attitudes Regarding Mobile Advertising in Turkey). GVK Gemeinsamer Verbundkatalog.

Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler:

 • F.Mergen and G.Kuruoğlu. (2016) Hemispheric Lateralization of Emotion Words in Turkish-English Bilinguals and Turkish Monolinguals. International Journal Of Arts & Sciences (IJAS).
 • O.Dikmen Güleryüz and S.Cengiz. (2018) Gölge Tasarım Atölyesi. 3. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı 0-0, ISBN: 978-975-429-382-1.
 • E.Ergül , A.Hande , D.Oylum and G.Selin. (2014) Design for All Approach in Yacht Design Education. Accessibility For All In Passenger Boats, International Joint Symposium.
 • O.Dikmen. (2014) Oyun Alanı Tasarımında Bir Tasarım Partneri Olarak Çocuk. Ortadoğu Teknik Üniversitesi / UTAK 2014 Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı.
 • O.Dikmen. (2013) Çocuk Bakış Açısından Sağlıklı ve Doğal Çevrede Oyun Alanı Tasarımı. Çevre Tasarım Kongresi 2013 / Çevre Tasarım Kongresi 2013 Bildiri Kitabı 297-309, ISBN: 978-605-85548-0-1.
 • O.Dikmen , D.Hasırcı. (2011) Çocuk Hastanesi İlköğretim Okulları ve Sosyalleşme.. YTÜ / Çevre-Tasarım Kongresi .Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. 8-9 December. 157-167, ISBN: 978-975-461-480-0.
 • O.Dikmen Güleryüz , F.Doğan , A.Kasalı. (2019) Children’s Outdoor Experiences in Squatter Settlements. III. Taras Shevchenko International Congress On Social Sciences 290-300, ISBN: 978-605-7695-37-6.
 • O.Dikmen , F.Doğan. (2014) Children as Actors of Nature: A Case Study in a Walled Community. Environment And Design International Congress 2014 Proceedings 419-431, ISBN: 978-605-5461-67-6.
 • O.Dikmen , D.Hasırcı. (2013) Children’s Hospital Schools as Social Environments and Their Effects on Healing and Well-Being. The Environmental Design Research Association / The Environmental Design Research Association / EDRA 44 Proceedings 0-0, ISBN: 0-0, ISBN: 978130092.

Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.