Meslek Yüksekokulu

Staj Yönergesi

2021-2022 Akademik Yılı yaz döneminde staj yapacak öğrencilerimizin dikkatine!

Üniversitemiz akademik takviminde 2021-22 Bahar dönemi derslerin son günü 3 Temmuz 2022, 2022-23 güz dönemi derslerinin başlaması 3 Ekim 2022 olarak ilan edilmiştir.

https://www.ieu.edu.tr/tr/akademik-takvim

İlan edilen tarihlere göre staj yapmak isteyen öğrencilerimiz aşağıdaki tarih aralıklarında stajlarını yapabilirler. Staj sırasında sigorta primlerinin ödenmesi sürecinin aksamaması için aşağıdaki takvime uyulması önem arz etmektedir.

*Dönem içerisinde sadece stajı kalan öğrenciler için;

7 Mart – 16 Haziran 2022 (Staj evraklarının en geç 14 Şubat 2022 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir)

*Yaz döneminde staj yapacak öğrenciler için;

4 Temmuz- 1 Ekim 2022  (Staj evraklarının en geç 13 Haziran 2022 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir)

Staj yapmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda yer alan iki linki ziyaret etmeleri süreçleri takip etmek için faydalı olacaktır.

 

Staj Başvuru Süreci:

  1. 4 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında staj yapacağınız işgününü belirleyin. Tarihleri belirlerken bayram ve resmi tarihleri göz önüne almayı unutmayın!
  2. Staj Kabul Formunu staj yapacağınız firmaya imzalatın, kaşeletin (https://kariyer.ieu.edu.tr/tr/formlar) *Staj kabul formu 1 adet orjinal,1 adet fotokopi olarak hazırlanmalıdır.
  3. Staj Kabul Formunu bölümünüzün Staj Komisyonu üyelerinden birine imzalatın (https://kariyer.ieu.edu.tr/tr/staj-komisyon-uyeleri)
  4. E-devlet üzerinden müstehaklık belgesi alın (https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/kariyer.ieu.edu.tr/6436_1644835272.pdf)
  5. İmzalatılan Staj Kabul Formu ve müstehaklık belgesini pdf formatında taratarak staj@ieu.edu.tr adresine iletin ya da Kariyer Merkezi Ofisine teslim edin. Staja başlamadan en geç 2 hafta önce iletilmeyen/teslim edilmeyen evraklar için işlem yapılamayacaktır.

*Staj başvuru belgelerinin teslimleri, Üniversite tarafından öğrencilere verilen "@std.ieu.edu.tr" uzantılı mail adresleri kullanılarak iletilmelidir. Farklı bir mail adresinden gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir.

*Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

*Staj yapılacak kurum, stajınız süresince sigorta priminizin üniversite tarafından ödeneceğini veya stajınızın zorunlu olduğunu belgelendirmenizi talep ederse Kariyer Yönlendirme Merkezi ana sayfasında yer alan ZORUNLU STAJ YAZISI'nı alabilirsiniz

 

Not:

* Staj belgeleri en geç staj başlangıç tarihinden 2 hafta önce mail ortamında iletilir. Geç teslim edilen staj başvuruları ve belgeleri alınmayacaktır.

* Sigortalar sadece haftanın ilk iş günü başlatılır. Öğrenciler staja hafta ortası bile başlasalar sigortaları o haftanın başında başlatılır.

* Staj Kabul Formunun orijinali staj bitiminde staj raporu ile birlikte ilgili bölümün staj komisyon üyelerine öğrenci tarafından teslim edilecektir.

* İşe Giriş Bildirgenizi” stajınıza başlamadan önceki haftasonu e-Devlet üzerinden kendiniz alabilirsiniz. 

   https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/kariyer.ieu.edu.tr/6436_1634642555.pdf 

* Staj başvuru evrakları teslim edildikten sonra süre uzatma talepleri kabul edilmemektedir.

* Staj bitiminde Stajyer Değerlendirme Formu, staj yapılan kurumun kaşesi ve imzası olan kapalı zarfta teslim edilmelidir. (Zarfsız ve imzasız getirilen formları değerlendirmeye alınmayacaktır)

* Staj raporları ilgili bölümün Staj komisyon üyelerine öğrenci tarafından teslim edilecektir.

* Staj ile ilgili konularda staj@ieu.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

Sosyal Medya