Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Mimari Restorasyon (Türkçe)

Mimari Restorasyon Programı'na Hoş Geldiniz


Programın amacı; restorasyon ve konservasyon gibi temel koruma kavramlarında var olan önemli ilke ve yöntemleri; geleneksel yapı türleritüm taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan yapı elemanları bileşenleri ve bunların işlev ve biçim özellikleri; geleneksel yapı teknolojisi ve konstrüksiyonunu oluşturan malzemelere ait özellikler; temel teknik resim kuralları ve bilgisayarda teknik çizim becerileri;  geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının rölövesinin hazırlanması, analizinin yapılması, mevcut durumunun saptanması, restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması ve envanterlerinin çıkarılması gibi meslek adına ihtiyaç duyulan tüm konular hakkında bilgi sahibi olan, donanımlı, uluslararası ihtiyaçları karşılayan nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Mezun öğrencilerimiz, restorasyon konularında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlarının şantiye, ofis ve laboratuvarlarında, vakıfların gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarında, Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı müze ve saraylarda veya tüm özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde ve saha çalışmalarında, mimarlık yada içmimarlık ofislerinin tasarım ve uygulama birimlerinde teknik eleman olarak istihdam edilmektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler "Mimari Restorasyon Teknikeri" ünvanını elde etmektedir. Dileyen öğrenciler dikey geçiş sınavları ile; Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Çini, Eski Çini Onarımları, El Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği, Geleneksel Türk El Sanatları, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Şehir ve Bölge Planlama, Tezhip gibi lisans programlarında öğrenimlerine devam edebilmektedir.

Eğitim süreçleri boyunca öğrencilerimize mesleki yeterliliklerini sağlayacak tüm imkanlar sağlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda restorasyon ve tarihi yapılar üzerine yapmış olduğu akademik çalışmalar ile uluslararası değere sahip nitelikli öğretim elemanları ve sektörün önemli temsilcileri pek çok etkinlik kapsamında üniversitemizde ağırlanmaktadır. Bu kapsamda; çevrimiçi ve yüzyüze gerçekleştirilen "Bi Tasarım MYO" ve "Çıraklar Ustalara Soruyor" etkinlikleri ile öğrencilerimiz mesleki bilgi ve iletişim ağlarını geliştirebilmektedir.