Sıkça Sorulan Sorular


Sıkça Sorulan Sorular

Mimari Restorasyon Programı'nın amacı; estetik, tarihsel, belgesel değerlere sahip kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacı ile, sivil mimari örneklerinin, anıtlar ve anıtsal yapıların envanter çalışmalarını yapabilen, rölöve, restitüsyon önerilerini, restorasyon/rekonstrüksiyon projelerini hazırlayabilen, bu projelerin uygulamasında görev alabilen yeterli bilgi ve donanıma sahip sanat ve teknik elemanlarının, özgün fikirlere sahip, çözümleyici bireyler olarak yetiştirilmesidir.

Programın puan türü YGS-5’dir. Programa ÖSYM’nin belirlediği mesleki ve teknik liselerin ilgili bölümlerinden sınavsız ve YGS puanıyla yerleştirme yapılmaktadır. Konu ile ilgili bilgiye ÖSYM kılavuzlarından ulaşılabilir.

Mezunlarımız arzu ettikleri takdirde ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı’na katılarak fakültelerin; Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama, Çini, El Sanatları, Eski Çini Onarımları, Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Tezhip vb. lisans programlarına geçiş yapabilirler.

  • Öğrencilerimiz mezun olmak için 40 iş günü staj yapmakla yükümlüdürler. Stajlar staj komisyonlarınca uygun görülen, alanı ile ilgili özel ve kamu kurumlarında yapılabilir.