Hakkında

İç Mekan Tasarımı, toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültürel ve tarihsel bir sürecin ürünüdür. Sanat ve estetik olgularının, gündelik hayatın içerisine entegre edildiği formlardan biri olan iç mekan tasarımı, insan hayatının büyük bir çoğunluğunun geçtiği mekanları, işlevsellik, estetik ve teknolojik özellikleri açısından geliştirmeyi amaçlayan son derece güncel bir alandır. 

Günümüzde, rekabetin oldukça yoğun yaşanması ve tüketici ihtiyaçlarının sürekli değişmesi sebebi ile iç mekân tasarımı alanında istihdam edilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlikler büyük önem kazanmıştır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Programı, hızla değişen iç mekanlar için tasarımı ihtiyaçlarına cevap verebilecek, uygulama öncesinde gerekli teknikleri belirleyebilecek ve malzeme seçimlerini yapabilecek, iç mekan tasarımı konusundaki teorik ve pratik bilgi ve becerilere sahip olan nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program müfredatı; iç mekan tasarımındaki akademik ve sektörel gelişmelerin hem ulusal hem de uluslararası boyutta takibiyle güncel tutulmaktadır.

İç Mekan Tasarımı Programı ile öğrenciler hem teorik hem de pratik eğitim almaları sebebi ile eğitim hayatı sonrası piyasaya kolay adapte olabilecekleri gibi yapılan zorunlu stajlar ile öğrencilerin henüz mezun olmadan iş yaşamı ile tanışma şansına sahip olabileceklerdir. 

Bunun yanı sıra, mezun olan öğrenciler, yapı-inşaat-tasarım alanlarında, mimarlık, içmimarlık büroları, inşaat firmaları, mobilya fabrikaları, mobilya mağazaları, dekorasyon firmalarında, istihdam edilebilmektedirler.

Bu programdan dikey geçiş yapılabilecek lisans programları; Mimarlık, İçmimarlık,  İçmimarlık ve Çevre Tasarımı, Geleneksel Türk El Sanatları gibi programlardır.

HABERLER