Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

İç Mekân Tasarımı (Türkçe)

Dersler


MMAT 113  Matematik I

Temel sayı kavramlarının tanımlanması, sayıların örneklerle pekiştirilmesi, kümeler, eşitsizlikler, problemler, denklemler, fonksiyonlar ve trigonometri konularının öğrenilmesi


MMIR 101  Teknik Resim

Çizim gereçlerinin doğru kullanımı ve çizim tekniği ile ölçekli çizim yapılmasıdır.


IEU 110  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


ING 101  İngilizce I

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


TRK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


MMVD 105  Mobilya İmalatında Temel İşlemler

Bu ders, mobilya üretiminde mobilya parçalarını kesme, rendeleme, delik delme, yüzey/ kenar şekillendirme ve yüzey kaplama gibi temel işlemleri içerir.


MICM 107  Malzeme Bilgisi

Bu dersin içeriği yapıda kullanılan malzemeler, malzemelerin üretim yöntemleri malzemelerin uygulaış biçimleri, yapının bölümlerine uygun malzeme seçimi gibi konuları kapsar.


MICM 109  Temel Tasarım İlke ve Prensipleri

Ders temel tasarım prensiplerini kapsamaktadır. Genel olarak ışık-gölge, leke, doku gibi görsel sanat öğeleri ele alınmaktadır.


TRH 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


ING 102  İngilizce II

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


MMVD 104  Mekan Donatı I

Bu ders, kapı imalatı ve montajı, pencere imalatı ve montajı, panjur imalatı ve montajı, merdiven ve bölme panelleri imalatı ve montajı konularını içermektedir.


MMVD 108  Mobilya Tasarımı ve Konstrüksiyon

Bu ders, konut birimlerinde kullanılan mobilya gruplarına göre tasarım kavramı, temel eylemler, tasarım modeli ve tasarım araştırması, tasarım ilkeleri ve proje oluşturma konularını içerir.


MICM 104  Bilgisayar Destekli Çizim I

Dersin içeriği ekran düzenleme komutları, Çizim yardımcı komutları, katman oluşturulma ve düzenlenme, Çizim komutları ve kullanımı, Çizim komutları ve kullanımı, çizimlere yazı ekleme, Çizim yapma aşamalarında koordinat sistemlerini kullanabilme, Düzenleme komutlarını kullanabilme, Ölçülendirme komutlar, Ölçülendirme ve ölçülendirme yazılarını ayarlama, Bilgisayar destekli çizim programları arası veri dönüşümleri, Yazıcı ayarları ve çıktı alma gibi konularını kapsamaktadır.


MICM 108  İç Mekan Uygulamaları Atölyesi I

Bu ders, tasarım prensipleri, iç mekan tasarım elemanları, mekansal çeşitliliğin ve tasarım alternatiflerinin küçük ölçekli bir iç mekan projesinde uygulanması gibi konuları kapsar.


MICM 112  Dekorasyonda Üretim Teknikleri

Bu dersin içeriği akıllı evler, kaplamalar, sıvalar, kapı ve pencereler, iş güvenliği ve deprem yönetmeliği, yalıtımlar, alçı işleri gibi konuları kapsar.


MYST 104  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


MICM 231  İç Mekan Tasarımı İçin Maket Yapımı

Bu derste, maket yapımında kullanılan malzeme ve teknikleri öğretilecek ve bu teknikler ile iç mekan tasarımındaki maket uygulamaları konusunda ilgili yeterlilikler kazandırılacaktır.


MMVD 201  Mekan Donatı II

Bu ders; yer döşemeleri imalatı, duvar kaplamaları imalatı, ahşap ve ahşap esaslı ürünlerinden lambri çeşitleri ve uygulamaları, tavan kaplamaları imalatı ve montajı konularını içerir.


MICM 203  Ergonomi

Bu ders, ergonominin tanımı, önemi, mobilya tasarımında ve üretiminde ergonomik unsurlar, iç mekan oluşturulmasında ergonomik kurallar, verimlilikle ergonomi arasındaki ilişki, kazalar, kazaların önlenmesinde ergonomi unsuru gibi konuları içerir.


MICM 205  Bilgisayar Destekli Çizim II

Bu ders, katı oluşturmak, yüzey oluşturmak, yüzey modeli katı modele dönüştürme, blok kullanarak mekân oluşturma, kesit çizimleri oluşturma gibi konuları içerir.


MICM 207  İç Mekan Uygulamaları Atölyesi II

Bu ders, iç mekan tasarım elemanlarının, mekansal çeşitliliğin ve tasarım alternatiflerinin bir iç mekan projesinde teknik çizimlerle uygulanması konularını kapsar.


MYST 204  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


MMVD 226  Maliyet Muhasebesine Giriş

Bu ders; üretimde maliyet kavramı, harcama-gider-maliyet ilişkileri, üretim maliyetini oluşturan giderler ve maliyetlendirme yöntemleri konularını içerir.


MICM 202  Üretim Yönetimi

Bu ders fabrika yeri seçimi, üretim yöntemleri, fabrikalar tamir ve bakım planlaması, mamul tasarımı, fabrika düzenleme, makine ve sistem kapasitesi hesaplama,minimum maliyet maksimum üretim planları hazırlama iş akış diyagramları gibi konuları içerir.


MICM 210  Mezuniyet Projesi

Bu ders, öğrencilerin iç mekan tasarımı alanında edindikleri bilgi birikimlerini; bir iç mekan projesinde uygulamalarını kapsar.


MISG 101  İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişim kavramlarını; işyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını; risk, tehlike, birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler; işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve işyerindeki uygulamalar konularını içerir.


Seçmeli Dersler


MICM 200  Geri Dönüşümlü Tasarım

Öğrenciler geri dönüştürülebilen malzemeleri kullanarak yeni tasarım uygulamaları yapacaklardır.


MICM 227  Aydınlatma Teknikleri

Bu ders, aydınlatmacılığın amacı ve türleri, fotometrik büyüklükler, fotometrik kanunlar, aydınlatmanın bileşenleri, ışık ve görme olayı, ışık kaynakları, aydınlatma hesabı konularını içermektedir.


MICM 229  Engelliler için Mekansal Çözümler

Dünyada ve Türkiye’de engellilerin durumu ve konumu, engelliler için fonksiyonel tasarım fikirleri geliştirerek, günlük yaşamlarındaki ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilmeleri için engellerine yönelik özel mekânlar üretmek bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


MMVD 207  Ahşap Süsleme Teknikleri I

Bu ders, el ile yüzey oyması, makine ile yüzey oyması, dekupe oyma, ahşap kakma, marketri’de filato yapma konularını içerir.


MMVD 208  Ahşap Süsleme Teknikleri II

Bu ders, tornalama hazırlığı, boyuna tornalama, alın tornalama konularını içerir.


MMVD 212  Kalite Güvence ve Standartları

Bu ders, kalite yönetim sisteminin altyapısını oluşturmak, kalite standartlarını uygulamak, istatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygulamak konularını içerir.


MMVD 250  Mobilya Tasarımında Güncel Yaklaşımlar

Mobilya tasarım kriterleri, mobilya yapımında kullanılan malzeme ve aksesuarlar tanıtılarak özellikleri anlatılacaktır. Bir mobilyanın tasarım süreçleri tartışılarak, tespit edilen konu ve problemlere göre mobilya tasarımı teknik çizimleri ve buna bağlı olarak prototipleri yapılıp daha sonra atölye ortamında uygulamaları yapılması gibi konuları kapsar.


MTOI 225  Girişimcilik

Bu ders kapsamında girişimcilik ve iş planı oluşturma ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi, başarılı iş modellerinin incelenmesi, iş planı hazırlanması gibi konulara değinilecektir.


MTOI 230  Tüketici Davranışı

Pazarlamada tüketici davranışlarının rolü, tüketici pazarlama ilişkileri, pazarlama etkinliği açısından tüketici davranışları, tüketici davranışlarının temelleri ve etkileyen faktörler, satınalma kararında tüketici davranışları, tüketici davranış araştırması bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.