Dersler


MMAT 113  Matematik I

Temel sayı kavramlarının tanımlanması, sayıların örneklerle pekiştirilmesi, kümeler, eşitsizlikler, problemler, denklemler, fonksiyonlar ve trigonometri konularının öğrenilmesi


MMIR 101  Teknik Resim

Çizim gereçlerinin doğru kullanımı ve çizim tekniği ile ölçekli çizim yapılmasıdır.


IUE 100  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

İdari Birimlerin SunumlarıAkademik Birimlerin SunumlarıÖğrenci Kulüplerinin sunumları


ING 101  İngilizce I

Temel İngilizce okuma, anlama, yazma ve dinleme becerilerini içerir.


TRK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


MMVD 105  Mobilya İmalatında Temel İşlemler

Bu ders, mobilya üretiminde mobilya parçalarını kesme, rendeleme, delik delme, yüzey/ kenar şekillendirme ve yüzey kaplama gibi temel işlemleri içerir.


MICM 107  Malzeme Bilgisi

Bu dersin içeriği yapıda kullanılan malzemeler, malzemelerin üretim yöntemleri malzemelerin uygulaış biçimleri, yapının bölümlerine uygun malzeme seçimi gibi konuları kapsar.


MICM 109  Temel Tasarım İlke ve Prensipleri

Ders temel tasarım prensiplerini kapsamaktadır. Genel olarak ışık-gölge, leke, doku gibi görsel sanat öğeleri ele alınmaktadır.


TRH 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


ING 102  İngilizce II

Temel İngilizce okuma, yazma ve anlama becerilerini içerir.


MMVD 104  Mekan Donatı I

Bu ders, kapı imalatı ve montajı, pencere imalatı ve montajı, panjur imalatı ve montajı, merdiven ve bölme panelleri imalatı ve montajı konularını içermektedir.


MMVD 108  Mobilya Tasarımı ve Konstrüksiyon

Bu ders, konut birimlerinde kullanılan mobilya gruplarına göre tasarım kavramı, temel eylemler, tasarım modeli ve tasarım araştırması, tasarım ilkeleri ve proje oluşturma konularını içerir.


MICM 104  Bilgisayar Destekli Çizim I

Dersin içeriği ekran düzenleme komutları, Çizim yardımcı komutları, katman oluşturulma ve düzenlenme, Çizim komutları ve kullanımı, Çizim komutları ve kullanımı, çizimlere yazı ekleme, Çizim yapma aşamalarında koordinat sistemlerini kullanabilme, Düzenleme komutlarını kullanabilme, Ölçülendirme komutlar, Ölçülendirme ve ölçülendirme yazılarını ayarlama, Bilgisayar destekli çizim programları arası veri dönüşümleri, Yazıcı ayarları ve çıktı alma gibi konularını kapsamaktadır.


MICM 108  İç Mekan Uygulamaları Atölyesi I

Bu ders, tasarım prensipleri, iç mekan tasarım elemanları, mekansal çeşitliliğin ve tasarım alternatiflerinin küçük ölçekli bir iç mekan projesinde uygulanması gibi konuları kapsar.


MICM 112  Dekorasyonda Üretim Teknikleri

Bu dersin içeriği akıllı evler, kaplamalar, sıvalar, kapı ve pencereler, iş güvenliği ve deprem yönetmeliği, yalıtımlar, alçı işleri gibi konuları kapsar.


MYST 104  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


MICM 231  İç Mekan Tasarımı İçin Maket Yapımı

Bu derste, maket yapımında kullanılan malzeme ve teknikleri öğretilecek ve bu teknikler ile iç mekan tasarımındaki maket uygulamaları konusunda ilgili yeterlilikler kazandırılacaktır.


MMVD 201  Mekan Donatı II

Bu ders; yer döşemeleri imalatı, duvar kaplamaları imalatı, ahşap ve ahşap esaslı ürünlerinden lambri çeşitleri ve uygulamaları, tavan kaplamaları imalatı ve montajı konularını içerir.


MICM 203  Ergonomi

Bu ders, ergonominin tanımı, önemi, mobilya tasarımında ve üretiminde ergonomik unsurlar, iç mekan oluşturulmasında ergonomik kurallar, verimlilikle ergonomi arasındaki ilişki, kazalar, kazaların önlenmesinde ergonomi unsuru gibi konuları içerir.


MICM 205  Bilgisayar Destekli Çizim II

Bu ders, katı oluşturmak, yüzey oluşturmak, yüzey modeli katı modele dönüştürme, blok kullanarak mekân oluşturma, kesit çizimleri oluşturma gibi konuları içerir.


MICM 207  İç Mekan Uygulamaları Atölyesi II

Bu ders, iç mekan tasarım elemanlarının, mekansal çeşitliliğin ve tasarım alternatiflerinin bir iç mekan projesinde teknik çizimlerle uygulanması konularını kapsar.


MYST 204  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


MMVD 226  Maliyet Muhasebesine Giriş

Bu ders; üretimde maliyet kavramı, harcama-gider-maliyet ilişkileri, üretim maliyetini oluşturan giderler ve maliyetlendirme yöntemleri konularını içerir.


MICM 202  Üretim Yönetimi

Bu ders fabrika yeri seçimi, üretim yöntemleri, fabrikalar tamir ve bakım planlaması, mamul tasarımı, fabrika düzenleme, makine ve sistem kapasitesi hesaplama,minimum maliyet maksimum üretim planları hazırlama iş akış diyagramları gibi konuları içerir.


MICM 210  Mezuniyet Projesi

Bu ders, öğrencilerin iç mekan tasarımı alanında edindikleri bilgi birikimlerini; bir iç mekan projesinde uygulamalarını kapsar.


MISG 101  İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişim kavramlarını; işyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını; risk, tehlike, birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler; işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve işyerindeki uygulamalar konularını içerir.


Seçmeli Dersler


MCMH 238  Bireysel Marka Yönetimi

Bu derste bireysel anlamda markalaşma ve marka yönetimi ayrıntılı olarak incelenecektir. Ders kapsamında, bireysel marka yönetimi süreci ve bu süreci etkileyen faktörler ele alınacaktır. Ayrıca, örnek olaylar üzerinden analizler ve tartışmalar yapılacaktır.


MGT 226  Bilgisayar Destekli Grafik Tasarıma Giriş

Bu dersin içeriğini, grafik tasarımda kullanılan yazılımlarının temelinin öğretilmesi oluşturmaktadır. Teorik anlatımlar ve uygulamalar aracılığı ile öğrenciler sektörde yaygın kullanılan yazılımları tanıyıp, çeşitli proje uygulamaları yapacaklardır.


MICM 200  Geri Dönüşümlü Tasarım

Öğrenciler geri dönüştürülebilen malzemeleri kullanarak yeni tasarım uygulamaları yapacaklardır.


MICM 227  Aydınlatma Teknikleri

Bu ders, aydınlatmacılığın amacı ve türleri, fotometrik büyüklükler, fotometrik kanunlar, aydınlatmanın bileşenleri, ışık ve görme olayı, ışık kaynakları, aydınlatma hesabı konularını içermektedir.


MICM 229  Engelliler için Mekansal Çözümler

Dünyada ve Türkiye’de engellilerin durumu ve konumu, engelliler için fonksiyonel tasarım fikirleri geliştirerek, günlük yaşamlarındaki ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilmeleri için engellerine yönelik özel mekânlar üretmek bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


MINT 230  Meslek Etiği

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek. Etik sistemlerini incelemek. Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek. Meslek etiğini incelemek. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek. Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.


MISG 203  İlk Yardım

Öğrenciler ilk yardım dersi kapsamında; Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ilk yardım yönetmeliği ve ilk yardımcı eğitimindeki müfredata uygun olarak bilgi ve beceri kazanmaktadır.


MISL 101  İşletme I

“İşletme 1” dersi, işletmelerin temel kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir ders niteliğindedir.


MMIR 200  Görsel İfade

Ders kapsamında, hikaye, roman, masal gibi yazılı metinler kullanılarak mekan ifadesinin iki ya da üç boyutlu görsel ifadelere dönüştürülmesi üzerine çalışılacaktır.


MMVD 207  Ahşap Süsleme Teknikleri I

Bu ders, el ile yüzey oyması, makine ile yüzey oyması, dekupe oyma, ahşap kakma, marketri’de filato yapma konularını içerir.


MMVD 208  Ahşap Süsleme Teknikleri II

Bu ders, tornalama hazırlığı, boyuna tornalama, alın tornalama konularını içerir.


MMVD 212  Kalite Güvence ve Standartları

Bu ders, kalite yönetim sisteminin altyapısını oluşturmak, kalite standartlarını uygulamak, istatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygulamak konularını içerir.


MPAZ 110  Sunum Teknikleri

Bu derste, sunum ve söyleşi kavramları, iletişimin sözlü ve sözsüz unsurları, etkili bir sunum/söyleşi hazırlamak için gerekli aşamalar ile sunum ve söyleşiler esnasında karşılaşılacak sorunlar ile bunların çözümleri tartışılacaktır.


MPAZ 112  Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu ders; tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimi konularını içermektedir. Lojistik sistemleri, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, dağıtım merkezleri ve antrepolar, lojistik maliyetleri, üçüncü parti lojistik hizmetleri, tedarikçi seçimi ve geliştirilmesi, talep yönetimi, hızlı tepki, stratejik ittifaklar ve performans ölçümleri üzerinde durulacaktır.


MPAZ 114  Sosyal Psikoloji

Bu derste öğrencilere sosyal psikolojideki temel kuramlar, yaklaşımlar ve araştırma yöntemleri tanıtılmaktadır.


MPAZ 212  Sosyal Pazarlama

Bu derste öğrenciler kitle iletişim araçları vasıtasıyla sosyal kampanyaların yürütülmesi konusunda bilgi sahibi olmaktadırlar. Ders süresince sosyal pazarlama yapısı ve süreci ve araçları ile sosyal pazarlama kapsamında insan ve toplumların davranışları örneklerle incelenmektedir.


MTOI 207  Toplam Kalite Yönetimi

Ders kapsamında kalite kavramı, Toplam Kalite Yönetimi felsefesi yorumlanır. Turizm işletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi'nin uygulaması işlenir.


MTOI 220  Koçluk, Liderlik ve Kariyer Yönetimi

Bu derste; Dönüşüm Modeli, Koçluk ve Liderlik Yetkinlikleri, Liderlik Stilleri, Özdeğerlendirme Araçları, Değerler ve Liderlikteki Önemi, Etkili İfade ve Hikaye Anlatımı Tekniği, Koçluk Araçlarını Tanıma ve Uygulama konuları işlenecektir.


MTOI 225  Girişimcilik

Bu ders kapsamında girişimcilik ve iş planı oluşturma ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi, başarılı iş modellerinin incelenmesi, iş planı hazırlanması gibi konulara değinilecektir.


MTOI 230  Tüketici Davranışı

Pazarlamada tüketici davranışlarının rolü, tüketici pazarlama ilişkileri, pazarlama etkinliği açısından tüketici davranışları, tüketici davranışlarının temelleri ve etkileyen faktörler, satınalma kararında tüketici davranışları, tüketici davranış araştırması bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


RTV 105  Temel Fotoğrafcılık

Bu derste, fotoğrafın tarihçesinden başlanarak sırasıyla, fotoğraf makineleri, işleyişi ve çalışma prensipleri incelenecek, fotoğraf çekim teknikleri, fotoğrafın okunması, ışık, kompozisyon, çerçeveleme ve fotoğrafın iletişim süreçlerindeki yeri tartışılacaktır.


RTV 140  Temel İletişim Bilgileri

Bu dersin içeriği, iletişim kavramının tanımı amacı önemi açısından temel iletişim bilgilerini ele almaktadır.


RTV 209  İletişim Sosyolojisi

Bu derste, iletişim ve topluma dair kavramlara, iletişim sosyolojisinin temel kavram, olgu ve olayları hakkında bilgiye ve kitle iletişim araçlarının toplumsal değişim süreçlerine etkisi konu edinilecektir. Bu çerçevede iletişimin toplumsal anlamı, topluma etkileri, toplum-iletişim ilişkisi, toplumsal iletişimin tarihsel süreç içindeki gelişimi ve bunlarının medyanın dolayımdan geçen metinler üzerindeki etkisi eleştirel bir perspektifle ele alınacaktır.