Hakkımızda

—Programın amacı; koruma kavramları, restorasyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri; ahşap ve kargir malzeme özellikleri, yapı teknolojisi ve konstrüksiyonu; temel teknik resim kuralları ve bilgisayarda teknik çizim becerisi; geleneksel yapı türleri, tüm taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan yapı elemanları, bileşenleri ve bunların işlev, gereç ve biçim özellikleri; geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının rölövelerinin çıkarılması, analizlerinin yapılması, mevcut durumunun saptanması, restorasyon ve restitüsyon projelerinin çizilmesi; geleneksel el sanatları ile ilgili temel bilgilenmenin kazanılması; tarihi eserlerin envanterlerinin çıkarılması konularında donanımlı, restorasyon laboratuvarlarında çalışabilecek teori ve becerinin kazandırıldığı teknik eleman yetiştirmektir.
—Mezun öğrencilerimiz, restorasyon konularında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların laboratuvar, şantiye ve bürolarında, vakıfların gerçekleştirdiği restorasyon işlerinde, Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı müze ve saraylarda veya özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde ve şantiyelerde mimarlar yanında teknik eleman olarak istihdam edilmektedir.
—Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları: Mimarlık, İç Mimarlık, Çini, Eski Çini Onarımları, El Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği, Geleneksel Türk El Sanatları, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Şehir ve Bölge Planlama, Tezhip.