Academic Staff


Full-Time Instructors

 
Asst. Prof. Didem KAN KILIÇ
Room No : D 352
Phone : +902324885351
E-mail :
 
Lecturer Dr. İpek KAŞTAŞ UZUN
Room No : D355
Phone : +902324885343
E-mail :
 
Lecturer Fatma Esra UZ
Room No : A111
Phone : +902324889847
E-mail :

Part-Time Instructors

 
Lecturer Gökben Güven Özçiçek
Oda No :
Telefon : +90232
E-posta :
 
Lecturer Gökhan PİRLİ
Oda No :
Telefon : +90232
E-posta :
 
Lecturer Sinem Elif Yıldırım
Oda No :
Telefon : +90232
E-posta :