MINT 230 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Meslek Etiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MINT 230
Güz/Bahar
3
0
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Etik, ahlak, gibi temel kavramları tanımlayabilir
  • Meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını açıklayabilir
  • Etik analizini yapabilir
  • Mesleki değerleri olgu örneklerinde uygulayabilir
  • Sosyal sorumluluk kavramlarını açıklayabilir
Tanımı Etik ve ahlak kavramlarını incelemek. Etik sistemlerini incelemek. Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek. Meslek etiğini incelemek. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek. Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Etik ve ahlak kavramlarını incelemek Tepe, Harun, Etik ve Meslek Etikleri, Ankara:2009, Türkiye Felsefe Kurumu.
2 Etik ve ahlak kavramlarını incelemek Annemarie, Etiğe Giriş, İstanbul: 2012, Ayrıntı Yayınları.
3 Etik sistemlerini incelemek Öztürk Nuran, Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği, Seçkin Yayınları, Ankara,2011
4 Etik sistemlerini incelemek Arslan Mahmut, İş ve Meslek Ahlakı,Siyasal Kitabevi, Ankara,2012
5 Etik sistemlerini incelemek Tepe, Harun, Etik ve Meslek Etikleri, Ankara:2009, Türkiye Felsefe Kurumu.
6 Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek Annemarie, Etiğe Giriş, İstanbul: 2012, Ayrıntı Yayınları.
7 Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek Öztürk Nuran, Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği, Seçkin Yayınları, Ankara,2011
8 Ara Sınav
9 Meslek etiğini incelemek Öztürk Nuran, Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği, Seçkin Yayınları, Ankara,2011
10 Meslek etiğini incelemek Öztürk Nuran, Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği, Seçkin Yayınları, Ankara,2011
11 Meslek etiğini incelemek Öztürk Nuran, Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği, Seçkin Yayınları, Ankara,2011
12 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek Arslan Mahmut, İş ve Meslek Ahlakı,Siyasal Kitabevi, Ankara,2012
13 Sosyal sorumluluk kavramını incelemek Tepe, Harun, Etik ve Meslek Etikleri, Ankara:2009, Türkiye Felsefe Kurumu.
14 Sosyal sorumluluk kavramını incelemek Tepe, Harun, Etik ve Meslek Etikleri, Ankara:2009, Türkiye Felsefe Kurumu.
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Final

 

Dersin Kitabı Tepe, Harun, Etik ve Meslek Etikleri, Ankara:2009, Türkiye Felsefe Kurumu, Annemarie, Etiğe Giriş, İstanbul: 2012, Ayrıntı Yayınları, Öztürk Nuran, Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği, Seçkin Yayınları Ankara,2011, Arslan Mahmut, İş ve Meslek Ahlakı,Siyasal Kitabevi, Ankara,2012
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
5
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnşaat teknolojisi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmak

X
2

Alanıyla ilgili edindiği bilgileri yorumlayabilmek ve teknolojileri uygulayabilmek

X
3

Alanıyla ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Alanında yapılan imalatların kontrolü ve belgelendirmesini yapabilmek

5

Alanıyla ilgili problemleri tanımlayabilmek ve çözüm üretebilmek

X
6

Alanıyla ilgili proje yapabilmek veya yapılan projelerde sorumluluk alabilmek

X
7

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
8

İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümsemek, alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak

X
9

İngilizceyi Avrupa Dil Portfoyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanı ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurmak

10

İnşaat teknolojisi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak

11

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek,  bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest