Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

İnşaat Teknolojisi (Türkçe)

Dersler


TRH 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Lozan Barış Antlaşması’ndan günümüze Türkiye Cumhuriyeti’nin geçirdiği siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri içermektedir. Atatürk ilk eve inkılaplarının anlam ve amaçlarını kapsamaktadır.


TRK 101  Türk Dili I

Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


ING 101  İngilizce I

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


BILT 100  Bilgisayara Giriş ve Enformasyon Teknolojisi

Öğrenciler bu ders ile birlikte Microsoft Office programlarının (Word, PowerPoint ve Excel) ve çevrimiçi versiyonlarının (Google Dökümanlar, Microsoft Office Online ve Prezi) uygulamalarını ve içeriklerini kapsamaktadır.


MMAT 113  Matematik I

Temel sayı kavramlarının tanımlanması, sayıların örneklerle pekiştirilmesi, kümeler, eşitsizlikler, problemler, denklemler, fonksiyonlar ve trigonometri konularının öğrenilmesi


MINT 101  Statik

Bu ders, ölçü birimleri, skaler ve vektörel büyüklükler, bileşen kuvvet hesaplama, moment hesaplama, izostatik kirişler ve mesnet reaksiyonları konularını içerir.


MINT 103  Yapı Malzemeleri

Bu ders yapı malzemeleri, beton, ahşap ve metal malzemeler, ısı, su ve yangın izolasyon malzemeleri konularını içerir.


MINT 105  Teknik Çizim

Bu ders; Autocad programı temel komutları, izdüşüm çizimlerini, perspektif çizimleri, görünüş çıkarma ve kesit alma konularını içerir.


IEU 110  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


TRH 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


TRK 102  Türk Dili II

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


ING 102  İngilizce II

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


MINT 102  Yapı Elemanları Dayanımı

Bu ders Ağırlık merkezi, Atalet momenti, Çekme, basma ve kesme gerilmeleri, Burulma ve Tek eksenli eğilme konularını içerir.


MINT 104  Bilgisayar Destekli Çizim

Temel bir CAD programını kullanarak mimari ve inşaat projesi çizimlerini 2D (iki boyutlu) çizerek ölçülendirme, hazır şekilleri-objeleri kullanma.


MINT 106  Beton Teknolojisi

Beton, Agrega, Çimento, Bağlayıcı Maddeler.


MYST 104  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


MMAT 114  Matematik 2

Bu ders; Denklemler, Fonksiyonlar, Trigonometri, Geometrik kavramlar ile Limit, Türev ve İntegral konularını kapsamaktadır.


MINT 201  Yalıtım Teknolojisi

Bu ders yapı elemanlarında su ile etkileşim, suyun yapıya verdiği zararlar, yalıtımında kullanılacak malzemeler, uygulama esasları, ısı yalıtımı, enerji ile ilgili genel bilgiler, ısı ve ısı transferi ile ilgili temel bilgiler, ses, gürültü, frekans desibel, ses şiddeti tanımları, gürültünün fiziksel, psikolojik etkileri, ses yalıtımı malzemeleri ve uygulama esasları, ilgili yönetmelikler, yanın yalıtımı ve yangın yalıtım malzemeleri konularını içerir.


MINT 203  Prefabrik Yapılar

Bu dersin içeriğindeki konular prefabrik yapılar ve bunların montajını kapsamaktadır.


MINT 205  İnşaat Makineleri

İşletme hesabı, Motorlar, kompresörler, kaldırma ve taşıma makinaları, delme ve kırma makinaları, sondaj makinaları, kazı ve dolgu hesapları.


MINT 207  Proje Etüdü ve Uygulaması

Proje konusu. İhtiyaç analiz ve iş programı. Proje yürütülmesi. Proje sunumu. Proje dosyalama.


MINT 209  Su Temini ve İletimi

İçme suları. Sulama suyu. Enerji üretiminde su. Su ihtiyacı. Su kaynak debisi. Yer altı suları. Cazibeli iletim. Terfili iletim.


MINT 202  Yapı Metrajı ve Maliyeti

Metrajların çıkartılması. Birim fiyat çıkartılması, yaklaşık maliyet hesapları. İhale komisyonları, genel, teknik ve özel şartnameler. Kamu İhale Kanunu (KİK) teklif dosyaları.


MINT 204  Şantiye Organizasyonu

Projeler, ihale işlemleri ve sözleşmeler, şantiyenin kurulması ve organizasyonu, iş programları, kontrol hizmetleri


MINT 206  Yapı Onarım ve Güçlendirme

Hasar tespiti. Tahribatsız muayene. Yapılarda onarım ve güçlendirme.


MYST 204  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


Seçmeli Dersler


ISL 101  İşletme I

“İşletme 1” dersi, işletmelerin temel kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir ders niteliğindedir.


MINT 224  Çelik Yapılar

Bu derste öğrencilere çeliklerin üretim yöntemleri, işletme şartlarında güvenli kullanımları için gerekli şartlar, çelikleri birleştirme yöntemleri ve temel düzeyde çelik konstrüksiyonların tasarım kriterleri anlatılmaktadır.


MINT 226  Atık Sular

Çevreyi kirleten kaynakları tespit etme. Toplumda çevre bilinci kazandırmak için çalışmalar yapma. Atıık suyun uzaklaşmasını yapma. Depolama ve arıtma tesisini yaptırma.


MINT 228  Kalite Yönetim Sistemi

Kalite kavramı. Standart ve standardizasyon. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi tespit etmek. Yönetim kalitesi ve standartları. Çevre standartları. Stratejik yönetim. Kalite yönetim sistemi modelleri. Yönetime katılma. Süreç yönetim sistemi. Kaynak yönetimi sistemi. Efqm mükemmellik modeli.


MINT 230  Meslek Etiği

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek. Etik sistemlerini incelemek. Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek. Meslek etiğini incelemek. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek. Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.


MINT 240  Bilgisayar Destekli Tasarım

Bu ders Paket Program Kurulumu, CAD Programı Komutları, Veri Toplama, Araç Çubukları ve Temel Bilgisayar İşlemleri, Veri Girişi, Analiz Yaptırma, Çizim Ayarları ve Detay Çizimleri, Ölçülendirme Komutları, Tefriş Ve Tarama, Yazıcı ayarları ve çıktı alma konularını içerir.


MINT 250  Betonarme

Bu ders betonarme, kiriş, kolon, döşeme ve temel konularını içerir.


MISG 101  İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişim kavramlarını; işyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını; risk, tehlike, birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler; işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve işyerindeki uygulamalar konularını içerir.


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.