Program İçi Seçmeli Dersler

MINT 226 Atık Sular

Çevreyi kirleten kaynakları tespit etme. Toplumda çevre bilinci kazandırmak için çalışmalar yapma. Atıık suyun uzaklaşmasını yapma. Depolama ve arıtma tesisini yaptırma.

 

MINT 230 Meslek Etiği

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek. Etik sistemlerini incelemek. Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek. Meslek etiğini incelemek. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek. Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

 

MINT 240 Bilgisayar Destekli Tasarım

Bu ders Paket Program Kurulumu, CAD Programı Komutları, Veri Toplama, Araç Çubukları ve Temel Bilgisayar İşlemleri, Veri Girişi, Analiz Yaptırma, Çizim Ayarları ve Detay Çizimleri, Ölçülendirme Komutları, Tefriş Ve Tarama, Yazıcı ayarları ve çıktı alma konularını içerir.