Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

İnşaat Teknolojisi (Türkçe)

Program İçi Seçmeli Dersler

MINT 250 Betonarme

Dersin amacı, betonarme ve betonarmeyi oluşturan malzemelerin davranış ilkelerini kavrayabilme, betonarme yapı elemanlarını ve davranış ilkelerini kavrayabilme, bu elemanlardan en çok kullanılan döşeme, kiriş, kolon ve temel gibi elemanları betonarme olarak teşkil edebilmektir.

MINT 240 Bilgisayar Destekli Tasarım

Bu ders Paket Program Kurulumu, CAD Programı Komutları, Veri Toplama, Araç Çubukları ve Temel Bilgisayar İşlemleri, Veri Girişi, Analiz Yaptırma, Çizim Ayarları ve Detay Çizimleri, Ölçülendirme Komutları, Tefriş Ve Tarama, Yazıcı ayarları ve çıktı alma konularını içerir.

MINT 226 Atık Sular

Çevreyi kirleten kaynakları tespit etme. Toplumda çevre bilinci kazandırmak için çalışmalar yapma. Atıık suyun uzaklaşmasını yapma. Depolama ve arıtma tesisini yaptırma.

MINT 230 Meslek Etiği

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek. Etik sistemlerini incelemek. Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek. Meslek etiğini incelemek. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek. Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

MINT 224 Çelik Yapılar

Bu derste öğrencilere çeliklerin üretim yöntemleri, işletme şartlarında güvenli kullanımları için gerekli şartlar, çelikleri birleştirme yöntemleri ve temel düzeyde çelik konstrüksiyonların tasarım kriterleri anlatılmaktadır.

MINT 228 Kalite Yönetim Sistemi

Kalite kavramı. Standart ve standardizasyon. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi tespit etmek. Yönetim kalitesi ve standartları. Çevre standartları. Stratejik yönetim. Kalite yönetim sistemi modelleri. Yönetime katılma. Süreç yönetim sistemi. Kaynak yönetimi sistemi. Efqm mükemmellik modeli.

MISG 101 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Bu ders öğrencilerin, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedenlerini, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaya yönelik bilgi ve beceri edinerek iş yerinde güvenlik önlemlerini tespit edebilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinerek iş yerindeki uygulamalarla değerlendirilebilmesini amaçlar.

MISL 101 İşletme I

“İşletme 1” dersi, işletmelerin temel kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir ders niteliğindedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.