SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası

 • Mustafa Güvençer , Sait Naderi , Süleyman Men , Salih Sayhan and Süleyman Tetik.
  (2016) Morphometric evaluation of the uncinate process and its importance in surgical approaches to the cervical spine. In a cadaveric study.
  Singapore Medical Journal , Vol. 10/2016, No. 57(10), 570-577,
 • Şölen Kipöz , Duygu Atalay.
  (2015) "Etik Modanın Temsiliyeti Bağlamında Vaatleri ve Çelişkileri: 'Etik' Moda ne Kadar Etik Sunuluyor?".
  YEDİ DERGİSİ , Vol. SUMMER 201, No. 14, 303-321, ISBN: 1307-9840
 • A. Vuruskan , T. Ince , E.Y. Bulgun , C. Guzelis.
  (2015) Intelligent fashion styling using genetic search and neural classification.
  International Journal Of Clothing Science And Technology , Vol. 27, No. 2, 283-301, ISBN: http://dx.doi.org/10
 • Arzu Vuruskan , Ender Bulgun.
  (2011) Identification of female body shapes based on numerical evaluations.
  International Journal Of Clothing Science And Technology , Vol. 23, No. 1, 46-60, ISBN: 0955-6222

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • F.Dilek Himam , Oya Sipahioğlu.
  (2014) Kostüm Kitaplarında Osmanlı Giysileri Üzerine Bir Değerlendirme.
  Sanat Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi , No. 26, 123-144, ISBN: 1302-2938
 • Şölen Kipöz.
  (2010) Bir ‘ Moda Sanatçısının’ Tasarım Evreni: Hüseyin Çağlayan 1994-2010.
 • Şölen Kipöz.
  (2008) Bir Sosyal Tasarım Projesi. Felakete Karşı Giysi.
  Arredamento Mimarlık , No. 211, 120-126,
 • Solen Kipoz.
  (2007) Türk Modasının Kader Çizgisi.
  Trendsetter , No. 78, 70-74,

Uluslararası

 • F.Dilek Himam Er , Ender Yazgan Bulgun , Elvan Özkavruk Adanır.
  (2018) Preservation of a Textile Culture Through a Digital Cultural Heritage.
  International Journal Of Science, Technology And Society , Vol. 6, No. 2, 25-32,
 • F.Dilek Himam.
  (2016) Sümerbank: Fashion, Textiles and the Making of a National Material Culture.
  The Journal Of Decorative And Propaganda Arts ( DAPA) ,
 • F.Dilek Himam Er.
  (2013) On Dress History Writing of the 16th Century: Exoticism, Power and Interaction Between Eastern and Western Dress.
  Süleyman Demirel Üniversity Faculty Of Arts And Sciences, Journal Of Social Sciences , No. 29, 117-135, ISBN: ISSN 1300-9435
 • Dilek Himam.
  (2013) Ahimsa: Showing Kindness to Dresses.
  PAD Palermo Design Journal , ISBN: ISSN 1972-7887.
 • Burkay Pasin , Dilek Himam.
  (2011) Designing a National Uniform(ity): The Culture of Sümerbank within the Context of the Turkish Nation-State Project,Journal of Design History.
  Journal Of Design History, Special Issue: Uniforms In Design History: May 2011; , No. Vol:24, 157-170, ISBN: ISSN 09524649

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Şölen Kipöz.
  (2009) Hikayesini Kullanıcı ile Yazan Kıyafetler.
  Radikal Tasarım Gazetesi ,
 • Dilek Himam.
  (2009) Modanın Yaratım Nesnesi Olarak “Tasarı Bedenler”.
  Yedi,Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi , No. 2, 17-24, ISBN: 1307-9840
 • Arzu Vuruskan , Ender Bulgun.
  (2008) Pre-Cost Prediction in Apparel Industry: An Investigation Regarding Clothing Companies in Aegean Region (Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Ön Maliyet Tahminleme: Ege Bölgesindeki Konfeksiyon Firmalarına Yönelik Bir Araştırma).
  Tekstil Ve Mühendis (The Journal Of Textiles And Engineer) , Vol. 13, No. 64, 48-57, ISBN: 1300-7599
 • Arzu Vuruskan , Ender Bulgun.
  (2008) Kişiye özel üretim sistemleri ve made-to-measure uygulamaları.
  Tekstil Ve Mühendis (The Journal Of Textiles And Engineer) , Vol. 13, No. 64, 12-19, ISBN: 1300-7599
 • Şölen Kipöz.
  (2004) Beden ve Teknolojinin Etkileşiminden Oluşan Arayüzler.
  Arrademento Mimarlık Dergisi , No. 2004/01, 88-92,
 • Şölen Kipöz.
  (1997) Propogandanın Tanımı.
  Düşünceler , Vol. 9, No. 1, 1-16,
 • Ender Yazgan Bulgun , Elvan Özkavruk Adanır , F.Dilek Himam Er.
  (2016) Cumhuriyet Dönemi Sümerbank Kumaşları ve Kültürel Mirasın Korunması .
  7. Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı / Anadoluya Doku’n’an Bezler, BEZCE2016
 • F.Dilek Himam Er.
  (2016) Femininity In The Public Sphere During The Early Republican Era and The Swimsuits.
  5T Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu Toplantıları / 5T: Tasarımda Toplumsal Cinsiyet/ Yerel Ve Küresel Bağlam
  82-98, ISBN: 978-975-6339-42-8
 • Ender Yazgan Bulgun , Elvan Özkavruk Adanır , Dilek Himam.
  (2016) Dijital Tekstil Desen Arşivi ve Sanal Müze Oluşturulması /Digital Textile Design Archive and Creating a Virtual Museum.
  Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi Ve Arşiv Sistemi Koordinatörlüğü / E-BEYAS 2015: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme – Elektronik Arşiv – Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu
  251-262, ISBN: 978-605-61009-5-6
 • F.Dilek Himam Er , Elvan Özkavruk Adanır , Ender Yazgan Bulgun.
  (2016) Developing Turkish Digital Textile Archive.
  University Of Ljubljana / 16th World Textile Conference: Autex 2016
  113-113, ISBN: 978-961-6900-16-4
 • Arzu Vuruskan.
  (2015) Encouraging innovation in the fashion industry through university projects.
  WCDA-2015 / 4th WORLD CONFERENCE On DESIGN And ARTS
 • Dilek Himam.
  (2014) Gas Masks as Protective Design Objects of Resistance.
  Yaşar Üniversitesi / 5T 9. Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu Toplantıları Konferansı "Design And Resistance"
 • Ender Yazgan Bulgun , Elvan Özkavruk Adanır , F.Dilek Himam Er.
  (2014) Developing Awareness In Contemporary Fashion and Design Culture with Digital Design Archive.
  NODEM 2014 Conference, Engaging Spaces – Interpretation, Design And Digital Strategies
  259-266,
 • B Süller , A Vuruskan.
  (2014) Fit and design improvement for plus-size clothing: Overview in Turkey.
  14th World Textile Conference / Proceedings Of Autex 2014
 • F.Dilek Himam Er.
  (2014) Postmodern Müzecilikte Yeni Alanlar: Moda Nesneleri ve Moda Müzeleri.
  Yaşar Üniversitesi / 5T Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu Toplantıları
  142-155, ISBN: 9789756339398
 • Şölen Kipöz , Dilek Himam.
  (2014) Re-Inventing Traditional Textiles For The Contemporary Design Culture.
  International Committee On Design History And Studies / ICDHS - 9th International Conference For Design
 • Türker İnce , Arzu Vuruşkan , Ender Bulgun , Cüneyt Güzeliş.
  (2013) Application of evolutionary algorithms to garment design.
  IEEE Signal Processing And Communications Applications Conference (SIU) / Proc. Of IEEE Signal Processing And Communications Applications Conference (SIU)
  1-4, ISBN: 978-1-4673-5561-2
 • Dilek Ayyıldız Hocaoğlu , Dilek Akbulut , Dilek Himam.
  (2013) Re-Crafting The Culture: Crafting The Gender Statements Through Circumcision And Belly Dancer Dresses,.
  Crafting The Future: 10th European Academy Of Design Conference, April 17-19, 2013, Gothenburg, Sweeden / Crafting The Future: 10th European Academy Of Design Conference, April 17-19, 2013, Gothenburg, Swe
 • Arzu Vuruskan , Ender Bulgun.
  (2013) Emotional communication in techno-fashion.
  The International Istanbul Textile Congress
 • Vuruskan Arzu , Burns Angela.
  (2013) Women’s empowerment through the fashion sector: The case of Turkey.
  European Academy Of Design / 10th European Academy Of Design Conference - Crafting The Future
 • Şölen Kipöz.
  (2013) Slow Fashion Ethics: Reproduction of Memory through Deconstruction.
  10th European Design Academy Conference / Crafting The Future
  1-12, ISBN: 978-91-979541-5-0
 • Dilek Akbulut , Dilek Ayyıldız Hocaoğlu , Dilek Himam.
  (2013) Social and Cultural Transition of a Handcraft to a Designed Commodity:The Case of Nallıhan Needle Lacework.
  Crafting The Future: 10th European Academy Of Design Conference / Crafting The Future: 10th European Academy Of Design Conference
 • Dilek Himam.
  (2013) Sosyalizm, Stil ve Giysiler Üzerine Tarihsel Bir Okuma.
  26-27-28 Temmuz, Karaburun / Bilim Üzerine Marksist Tartışmalar Sempozyumu: İki Kültürü Yeniden Düşünmek
 • Arzu Vuruskan , Ender Bulgun.
  (2012) TEXTILE AND FASHION EDUCATION IN TURKEY IN CONNECTION WITH SECTOR’S DEVELOPMENT .
  12th World Textile Conference AUTEX, University Of Zagreb / Proceedings Of 12th World Textile Conference AUTEX
 • Fulya Ertem Başkaya , Dilek Himam Er.
  (2012) Colonial Representations and Mimicry in the Early Photographic and Fashion Practices of the Ottoman Empire.
  The Second Asian Conference On Arts And Humanities 2012, Osaka, Japan / The Asian Conference On Art And Humanities 2012 Offical Conference Proceedings,Osaka, Japan
  183-200, ISBN: 2186-229X
 • Duygu Atalay , Şölen Kipöz .
  (2012) Promises and Conflicts of the Ethical Fashion Debate: How ethical is the “ ethical fashion”? .
  Centro Per Lo Studio Della Moda E Della Produzione Culturale / Fashion Tales 2012
 • Arzu Vuruskan , Jörn Fröhlich.
  (2012) WHERE FOOD GOES FASHION - ABOUT FINE ARTS AND DESIGN IN FOOD DISPLAY.
  2nd Agrindustrial Design, Product And Service Design Congress And Exhibition On Agricultural Studies / Proceedings Of 2nd Agrindustrial Design, Product And Service Design Congress And Exhibition On Agric
 • Arzu Vuruskan , Bettina Seider , Ute Detering-Koll.
  (2011) DATA COMPATIBILITY ANALYSIS OF 3D BODY SCANNING.
  International Conference On 3D Body Scanning Technologies 2011 / Proceedings Of International Conference On 3D Body Scanning Technologies 2011
  338-348, ISBN: 978-3-033-03134-0
 • Arzu Vuruskan , Ender Bulgun , Ozge Kart , Alp Kut.
  (2011) ANALYSING BODY SHAPES FOR CLOTHING: USING 2D IMAGES.
  "Ecole Nationale Superieure D'Ingenieurs Sud-Alsace" In The Frame Of "Association Of Universities For Textiles" / 11th World Textile Conference, Autex 2011, Book Of Proceedings
  44-49, ISBN: 978-2-7466-2858-8
 • Arzu Vuruskan , Ender Bulgun , Hulusi Baysal.
  (2010) Objective calculation method for body shape analysis.
  Kaunas University Of Technology, Faculty Of Design And Technologies, Department Of Textile Technology / Autex 2010, 10th World Textile Conference, Abstract Book
  51-51, ISBN: 978-9955-25-829-2 (e
 • Arzu Vuruskan , Ender Bulgun.
  (2010) Analysis of 3D body scanning for body measurement extraction considering the cultural context.
  Hometrica Consulting / Proceedings Of The International Conference On 3D Body Scanning Technologies
  312-322, ISBN: 978-3-033-02714-5
 • F.Dilek Himam Er , Fırat Neziroğlu.
  (2010) Tasarımda Deneyimler ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar :Tasarımı Deneyimlemek / Deneyimi Tasarlamak,.
  VIII. Ulusal Sempozyumu: Bilim, Felsefe Ve Sanatta Postmodern Yaklaşımlar,Foça,İzmir, / VIII. Ulusal Sempozyumu: Bilim, Felsefe Ve Sanatta Postmodern Yaklaşımlar,Foça,İzmir,
  245-261, ISBN: 978-605-4233-53-3
 • Oya Sipahioğlu , Dilek Himam.
  (2009) Cumhuriyet Dönemi Kadın Giyiminde Sümerbank Basmaları.
  Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi IMWC
 • Şölen Kipöz , Deniz Güner.
  (2009) Conceptual Resistance of Hussein Chalayan within the Ephemeral World of Fashion.
  Interdisciplinary Net / Ist Global Fashion Conference
 • Oya Sipahioğlu , F.Dilek Himam Er.
  (2009) Sümerbank Basma Fabrikalarında Üretilmiş Tekstillerin Toplumdaki Yeri ve Önemi.
  10. Ulusal El Sanatları Sempozyumu
  345-352, ISBN: 978-605-4146-03-1
 • Aykut Kuleli , F.Dilek Himam Er , Seda Kuleli.
  (2008) Kızılcabölük Geleneksel El Dokumalarının Kullanımına Yönelik Yeni Tasarım Önerileri.
  Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu
  97-109, ISBN: 978-605-87849-0-1
 • Arzu Vuruskan , Ender Bulgun.
  (2008) Overview of mass customization as a marketing strategy with the comparisons under cross cultural effects.
  Politechnico Di Torino, Italy / 8th AUTEX Conference, Book Of Abstracts
  66-66,
 • Elvan Özkavruk , F.Dilek Himam Er.
  (2008) İspanyol Halıları: İspanyol Halıcılığına Farklı Kültürlerin Etkisi.
  Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Etkinlikleri / Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Etkinlikleri
  343-348, ISBN: 978-975-7666-92-9
 • Dilek Himam.
  (2007) Gündelik Yaşam Nesnesi Olarak Giysiler: Sümerbank Örneği.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Dilek Himam.
  (2007) Ders Kitaplarında Cinsiyet Unsurunun Gösterimine İlişkin Değerlendirmeler.
  Türkiye 1. Kadın Kurultayı
 • Ender Bulgun , Arzu Vuruskan.
  (2007) Understanding the consumer approach to apparel mass customization: The case of Turkey.
  ESITH, Casablanca, Morocco - ENSAIT, Roubaix, France / Proceedings Of 1st International Conference – Intelligent Textiles And Mass Customization
  575-575, ISBN: 9954-8878-0-6
 • Şölen Kipöz .
  (2007) Dress against Disaster : Clothing as Hyper medium in Risk Society.
  Izmir University Of Economics,Faculty Of Fien Arts And Design / EAD CONFERENCE PROCEEDINGS Dancing With Disorder : Design , Discourse Disaster
  ISBN: 978-975-8789-21-4
 • Şölen Kipöz , Deniz Güner.
  (2006) Moda Dünyasının Geçiciliğinde Söylem Üretmenin Olanak ve Sınırları:Hüseyin Çağlayan.
  İTU Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü / III.Ulusal Tasarım Kongresi. Türkiye'de Tasarımı Tartışmak
  ISBN: 975-561-277-7
 • Dilek Himam , Marlene Breu.
  (2006) Turkish Oya Needlelace: Interpretation within a Living History Context in Rural Turkey.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu
  385-391,
 • Arzu Vuruskan.
  (2006) The importance of organic agriculture for vegetable based natural textile fibers and organic fashion concept.
  Izmir University Of Economics, Faculty Of Fine Arts And Design, Department Of Industrial Design / Proceedings Of Agrindustrial Design; 1st International Product And Service Design Symposium And Exhi
  224-234, ISBN: 975-8789-05-8
 • Şölen Kipöz .
  (2006) Fashionable Foods and Tasteful Fashions.
  Izmir University Of Economic , Faculty Of Fine Arts And Design / Agrindustrial Design Symposium Proceedings
  ISBN: 975-8789-05-8
 • Dilek Himam.
  (2006) Türkiye Tekstil ve Giyim Kültürlerinin Görselleştirilmesi: Kostüm Müzeleri.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu
  187-196,
 • Ender Bulgun , Arzu Vuruskan.
  (2005) Development of software about calculating production parameters in knitted garment plants.
  Enformatika / Enformatika Volume 9
  6-12, ISBN: 975-98458-8-1
 • Dilek Himam , M. Breu.
  (2005) Mediation of Rural Women’s Private/Public Space And Expected Gender Role Behavior.
  Enformatika / Enformatika Volume 9
 • Dilek Himam.
  (2005) A New Lifestyle of Metrolopolitan Individual: Organic Life.
  Agrindustrial Design: 1st Product And Service Design Symposium And Exhibition On Agrindustrial Industries / Agrindustrial Design: 1st Product And Service Design Symposium And Exhibition On Agrindustrial Indus
  265-274, ISBN: 975-8789-05-8
 • Şölen Kipöz , Erdem Akan .
  (2004) Reincarnation” as Design Experience for the Sake of Product’s Emotions.
  Middle East Technical University , Design And Emotion Society / 4th International Conference On Design And Emotion
 • Şölen Kipöz .
  (2003) Design Since the Mobile Phone become a fashion item .
  University Of Barcelona / The Design Wisdom. 5th European Academy Of Conference
 • Ender Yazgan Bulgun , Elvan Özkavruk Adanır , F. Dilek Himam .
  (2015) Türkiye Baskı Desenleri Tarihi: Sümerbank Örneği 1956-2001.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi, İZKA , ISBN: 978-975-8789-56-6
  Yazar / Editör
 • Ayşegül Kurtel , Bora Aksu , Duygu Atalay , Gülsüm Baydar , Otto Von Busch , Dilek Himam , Kevin Hilton and Mine Ovacık Şölen Kipöz.
  (2015) Sürdürülebilir Moda.
  Yeni İnsan Yayınevi , Vol. 91, No. Ekoloji-31, ISBN: 978-605-5895-67-9
  Yazar / Editör
 • Basia Szkutnizka .
  (2011) Moda Tasarımında Teknik Çizim . Orijinal adı: Technical Drawing for Fashion.
  Karakalem Yayınevi , İzmir .Orijinal Baskı .Laurence King, London , ISBN: 9786054146031
  Çevirmen
 • Şölen Kipöz , Tevfik Balcıoğlu , Gülsüm Baydar , Özge D. Göknur Şölen Kipöz.
  (2007) Dress Against Disaster.
  Izmir Ekonomi Universitesi , No. 016, ISBN: 9789758789177
  Yazar / Editör
 • Şölen Kipöz , Özge D. Göknur , Selin Dartar , Ceylan Topsever , Ceren Ege , Elif Kocabıyık Şölen Kipöz.
  (2007) İlkbahar-yaz 2007.
  Ege Giyim Sanayicileri Derneği ,
  Yazar / Editör
 • Şölen Kipöz , Özge D. Göknur , Sema Yaygın , Emine Şahin , Elif Kocabıyık , Bahar Sönmez Şölen Kipöz.
  (2003) Trend Studio Gelin İlkbahar-yaz/ Bride Spring-Summer 2004.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi , No. 01, ISBN: 975-8789-01-5
  Yazar / Editör
 • F.Dilek Himam Er.
  Uniforming Society: Fashion Practices during the Modernization Period in Turkey.
  Lisa Godson , Janet Tynan.
  Understanding Uniform.
  (2018), Bloomsbury, (kabul edildi, basılacak),
 • Dilek Himam.
  Sosyalizm, Giyim ve Stiller Üzerine Tarihsel Bir Okuma.
  215-238
  Ali Cenk Gedik.
  Bilim Üzerine Marksist Tartışmalar: İki Kültürü Yeniden Düşünmek, Bilim ve Gelecek Yayınevi, Ocak,2015..
  (2015), Bilim ve Gelecek Kitaplığı:45, ISBN: 978-605-5888-44-2
 • Dilek Himam.
  Anımsama Durakları Olarak Giysiler.
  99-111
  Şölen Kipöz.
  Sürdürülebilir Moda ( Editör: Şölen Kipöz).
  (2015), Yeni İnsan Yayınevi, ISBN: 9786055895679
 • Şölen Kipöz.
  Moda Endüstrisi.
  No. 1967, 34-54
  Füsun Curaoğlu.
  Moda Tasarımı.
  (2013), Anadolu Üniversitesi , Açık Öğretim Fakültesi Ev İdaresi Ön lisans Programı, Vol. 3014, ISBN: 9789750616747
 • Şölen Kipöz.
  Giysi Satın alma Kararları.
  No. 1655, 138-167
  Füsun Curaoğlu.
  Giysi Seçimi.
  (2013), Anadolu Üniversitesi , Açık Öğretim Fakültesi Ev İdaresi Ön lisans Programı, Vol. 2689, ISBN: 978975061358
 • Burkay Pasin , Dilek Himam.
  “Designing a National Uniform(ity): The Culture of Sümerbank within the Context of the Turkish Nation-State Project”.
  No. On Turkish Industria, Tevfik Balcıoğlu.
  On Turkish Industrial Design Studies.
  (2013), Yapi Endustri Merkezi (YEM)/Yapi Endustri Merkezi ( basılacak),
 • Şölen Kipöz.
  Foreword.
  8-10
  Faruk Yorgancıoğlu.
  Zühal Yorgancıoğlu:Fashion Design Studies, Sketches and Illustrations.
  (2012), Tükelmat, ISBN: 978-605630610-5
 • Şölen Kipöz , Deniz Güner.
  Conceptual Resistance of Hussein Chalayan within the Ephemeral World of Fashion.
  329-343
  Alissa De Witt-Paul , Mira Crouch.
  Fashion Forward.
  (2011), Critical Studies: Inter-Disciplinary Press, ISBN: 978-1-84888-001-6
 • Şölen Kipöz , Tevfik Balcıoğlu , Gülsüm Baydar , Özge D. Göknur.
  Dress Against Disaster : Clothing as Hypermedium in Risk Society.
  14-29
  Şölen Kipöz.
  Dress Against Disaster : Clothing as Hypermedium in Risk Society.
  (2007), Izmir Ekonomi Üniversitesi, Ser. 016, ISBN: 978-975-8789-17-7
 • Şölen Kipöz , Sibel Kıran.
  Ergonomi ve Estetik.
  Çağatay Güler.
  Sağlık Boyutuyla Ergonomi.
  (2004), Palme yay, ISBN: 975-8624-97-0