Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Türkçe)

Dersler


IEU 110  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


MATU 101  Ayakkabı Malzeme Bilgisi

Bu ders, tasarım ve trend olgusu ile bağlantılı olarak saya ve tabanda kullanılan ana malzemeler, yan malzemeler ile malzeme ve kalite testlerini içerir.


MATU 103  Ayakkabı Üretim Teknolojisi I

Bu ders, ayakkabı üretim aşamaları, ayak anatomisi, kalıp üretim sistemleri, kalıp terminolojisini içerir.


MATU 105  Ayak Anatomisi ve Ergonomi

Bu ders; ayak analizi, ayak ölçümü, ayak ilüstrasyonları, ayağın kemik yapısı gibi ayak anatomisi ile ilgili temel bilgileri içermektedir.


MATU 107  Temel Stampa Yapımı I

Ayakkabı kalıbı, stampa ölçüleri, ayakkabı modelleri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.


MATU 109  Temel Sanat Eğitimi I

Temel sanat tanımı, nokta-çizgi, açık-koyu ,ışıkgölge, form, biçim, doku , strüktür, perspektif gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.


TRK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


ING 101  İngilizce I

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


TRH 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


ING 102  İngilizce II

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


MATU 102  Bilgisayarda Çizim Teknikleri I

CAD programında çizim komutları, yazı yazma, düzenleme yapma, 2D ve 3D modeller oluşturma ve bu modeller üzerinde düzenleme yapma dersin içeriğini oluşturmaktadır.


MATU 104  Ayakkabı Üretim Teknolojisi II

Dünyada ve Türkiye’de Ayakkabı Sanayi, ayakkabı üretim planlaması ve ayakkabı üretimi ile ilgili bilgiler ve beceriler.


MATU 106  Temel Stampa Yapımı II

Bu ders; spor modelleri, atom modeli, haşpapi makosen, zenne ve erkek spor konularını içermektedir


MATU 108  Temel Sanat Eğitimi II

Bu derste, temel sanat/tasarım öğe ve ilkeleri, tasarım kavramları, tasarımın kaynak ve aşamaları 2 ve 3 boyutlu kompozisyonlar çerçevesinde ele alınır.


MYST 104  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


MATU 201  Tasarım Yönetimine Giriş

Bu ders tasarım yönetimi kavramı, rekabet stratejileri, inovasyon kavramı, yeni ürün geliştirme, tasarım bölümünde planlama, uygulama ve denetim konularını içerir.


MATU 203  Bilgisayarda Çizim Teknikleri II

Bu ders, öğrencinin ayakkabı tasarımı sunum paftalarını bilgisayar programında çizebilmesini ve renklendirebilmesini içerir


MATU 205  Bilgisayarda Stampa Yapımı I

Shoemaster- Power modülünün çalışma ilkeleri, fonksiyonları, profil hazırlama, profil üzerine model çizimi, stampanın yapılması, astar stampasının hazırlanması.


MATU 207  Bilgisayarda Ürün Tasarımı I

Bu ders Shoemaster programının Creative modülünde ayakkabı tasarımı hazırlamak için gerekli bilgi ve beceriler olan kütüphane oluşturma, kalıp yükleme ve kalıp üzerinde değişiklikler yapmak, hazırlanan projelerin kayıt edilmesi, rander işlemlerini kapsamaktadır.


MATU 209  Ürün Geliştirme ve Koleksiyon Hazırlama I

Bu ders, farklı pazar segmentine göre koleksiyon hazırlama tekniklerini içerir.


ING 221  Mesleki İngilizce I

Sivil Havacılık ve Turizm alanlarına yönelik İngilizce


MATU 202  Moda Sunum Teknikleri

Bu ders, tanıtım kataloğu hazırlama, vitrin tasarlama, ürün sunumu gibi bilgileri içerir.


MATU 204  Bilgisayarda Ürün Tasarımı II

Bu ders Shoemaster programının Creative modülünde ayakkabı tasarımı hazırlamak için gerekli bilgi ve beceriler olan sayanın çizimi, renklendirme, kalınlık vermek, dikişler, zımbalar, taban ve ökçe yapımı, taban ve ökçe modifikasyonları, model taşıma ve resmi kalıba giydirme işlemlerini kapsamaktadır.


MATU 206  Bilgisayarda Stampa Yapımı II

Shoemaster- Power modülünde ayakkabı modellerine ait stampaların hazırlanması


MATU 208  Ürün Geliştirme ve Koleksiyon Hazırlama II

Tasarım süreci, pafta çalışmaları, proje değerlendirme dersin içeriğini oluşturmaktadır.


MATU 210  Ayakkabı Pazarlama Yönetimi

Pazarlamanın tanımı ve kapsamı, pazarlama biliminin tarihsel gelişimi, pazarlama anlayışı ve yeni trendler, moda pazarlaması, pazarlama çevresi, stratejik pazarlama, pazar araştırması, pazar bölümlendirme, internette pazarlama ve pazarlama yönetimi.


ING 222  Mesleki İngilizce II

Bu ders, B1 düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak için gerekli yapıları ve kelime bilgisini öğretmeyi amaçlamaktadır.


MYST 204  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


Seçmeli Dersler


BILT 100  Bilgisayara Giriş ve Enformasyon Teknolojisi

Öğrenciler bu ders ile birlikte Microsoft Office programlarının (Word, PowerPoint ve Excel) ve çevrimiçi versiyonlarının (Google Dökümanlar, Microsoft Office Online ve Prezi) uygulamalarını ve içeriklerini kapsamaktadır.


MATU 225  Aksesuar Hazırlama Teknikleri

Bu ders, farklı ayakkabı modellerine özel aksesuar üretimi ile ilgili bilgileri içerir.


MATU 226  Pazar Araştırma Yöntemleri

Moda ve koleksiyon oluştururken yapılacak araştırmaların süreçlerini bir sistem ve yönetim içersinde uygulatmak. Moda kavramının örnekler ve görseller ile anlatılması.


MATU 229  Bilgisayarda Yan Sanayi Ürünleri Tasarımı

Bu ders, iç kalıp hakkında genel bilgiler, çeşitleri ve kalıp tasarımı hakkında bilgiler, iç kalıp çizim ve prototip çalışmaları (zenne 5 ve 11 punt, merdane, çocuk, spor kalıpları), okçe hakkında genel bilgiler ve tasarım trendleri, okçe tasarım ve prototip çalışmaları (zenne 5 ve 11 punt) konularını içerir.


MINT 230  Meslek Etiği

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek. Etik sistemlerini incelemek. Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek. Meslek etiğini incelemek. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek. Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.


MISL 101  İşletme I

Bu ders, işletmelerin temel kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir niteliğe sahiptir.


MTOI 207  Toplam Kalite Yönetimi

Ders kapsamında kalite kavramı, Toplam Kalite Yönetimi felsefesi yorumlanır. Turizm işletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi'nin uygulaması işlenir.


MTOI 225  Girişimcilik

Bu ders kapsamında girişimcilik ve iş planı oluşturma ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi, başarılı iş modellerinin incelenmesi, iş planı hazırlanması gibi konulara değinilecektir.


RTV 140  Temel İletişim Bilgileri

Bu ders, iletişim ve iletişimin ilişkili olduğu psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve dilbilim gibi alanlardan elde edilen içeriklerden ve sektör tabanlı örnek durum analizlerinden oluşmaktadır.


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.