Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Türkçe)

MATU 109 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Temel Sanat Eğitimi I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATU 109
Güz
1
2
2
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin düşünsel yeteneklerini keşfetme, temel çizimler yapabilme ve renklendirme çalışmalarıyla öğrencinin temel sanat çalışmaları yapabilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel çizim kavramlarını açıklayabilecek
  • Gerçek, ideal, görece ve mutlak kavramlarının sanat ile olan ilişkisini yorumlayabilecek
  • Sanatsal yaratım sürecini değerlendirebilecek
  • Perspektif kavramını açıklayabilecek
  • Çalışmalarında renklendirme tekniklerini uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Temel sanat tanımı, nokta-çizgi, açık-koyu ,ışıkgölge, form, biçim, doku , strüktür, perspektif gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çizgi Çalışmaları Çizimin sırları (2009), B. Barrington, Mira Yayıncılık, İstanbul sf 7-22
2 Çizgi Çalışmaları Çizimin sırları (2009), B. Barrington, Mira Yayıncılık, İstanbul sf 22-55
3 Perspektif Kuramına Giriş Çizimin sırları (2009), B. Barrington, Mira Yayıncılık, İstanbul sf 55-88
4 Tek Kaçışlı Perspektif Çizimin sırları (2009), B. Barrington, Mira Yayıncılık, İstanbul sf 55-88
5 Tek Kaçışlı Perspektif Çizimin sırları (2009), B. Barrington, Mira Yayıncılık, İstanbul sf 88-122
6 Çift Kaçışlı Perspektif Çizimin sırları (2009), B. Barrington, Mira Yayıncılık, İstanbul sf 88-122
7 Çift Kaçışlı Perspektif Çizimin sırları (2009), B. Barrington, Mira Yayıncılık, İstanbul sf 122-159
8 Ara Sınav Çizimin sırları (2009), B. Barrington, Mira Yayıncılık, İstanbul
9 Tonlama Çalışmaları Çizimin sırları (2009), B. Barrington, Mira Yayıncılık, İstanbul sf 159-205
10 Tonlama Çalışmaları Çizimin sırları (2009), B. Barrington, Mira Yayıncılık, İstanbul sf 159-205
11 Üç Boyutlu Objelerden Oluşan Kompozisyon Çizimi Çizimin sırları (2009), B. Barrington, Mira Yayıncılık, İstanbul sf 159-205
12 Ölü Doğa Çizimi Çizimin sırları (2009), B. Barrington, Mira Yayıncılık, İstanbul sf 205-210
13 Ölü Doğa Çiziminde Işık ve Gölge Çalışmaları Çizimin sırları (2009), B. Barrington, Mira Yayıncılık, İstanbul sf 205-210
14 Ölü Doğa Çiziminde Işık ve Gölge Çalışmaları Çizimin sırları (2009), B. Barrington, Mira Yayıncılık, İstanbul sf 205-210
15 Dönemin Değerlendirilmesi Çizimin sırları (2009), B. Barrington, Mira Yayıncılık, İstanbul
16 Final

 

Ders Kitabı Çizimin sırları (2009), B. Barrington, Mira Yayıncılık, İstanbul\nGökaydın, N. 2002. “Temel Sanat Eğitimi
Önerilen Okumalar/Materyaller Odabaşı, H, A. 1996. “Grafikte Temel Tasarım” Işıngör, M. 1986, “Temel Sanat Eğitimi ”

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
5
35
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
15
15
    Toplam
115

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

X
2

İlgili alanda kullanılan malzemeleri ve kimyasalları tanıyabilecek, uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilecektir.

3

Alan ile ilgili mevzuat ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

4

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

X
5

Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

6

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile yenilikçi, sürekli gelişime açık, yaratıcı düşünceye sahip olacak ve uygulayabilecektir.

X
7

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilerek, bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecek, etkin ve verimli çalışabilecektir.

X
9

İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümseyerek alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olacak ve uygulayabilecektir.

10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.