Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Türkçe)

MINT 230 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Meslek Etiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MINT 230
Güz/Bahar
3
0
3
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Etik, ahlak, gibi temel kavramları tanımlayabilecek
  • Meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını açıklayabilecek
  • Etik analizini yapabilecek
  • Mesleki değerleri olgu örneklerinde uygulayabilecek
  • Sosyal sorumluluk kavramlarını açıklayabilecek
Ders Tanımı Etik ve ahlak kavramlarını incelemek. Etik sistemlerini incelemek. Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek. Meslek etiğini incelemek. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek. Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin tanıtımı, konular ve beklenenler Ön hazırlık gerekmemektedir
2 Etik Kavramı ve Etikte Temel Kavramlar Aydın, İ. (2016). Akademik Etik, Ankara: Pegem Akademi. ISBN 978-605-318-515-4. s.45-56. Tepe, H. (2001) (Editör). Etik ve Meslek Etikleri, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. ISBN 978-975-7748-26-7. s.27-43. Pieper, A. (2012). Etiğe Giriş, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. ISBN 978-975-539-194-6. s. 30-51.
3 Etik ve Ahlak Kavramları. Etik-Ahlak ayrımı Bahar, E. (2014). Meslek Etiği, İstanbul: Detay Yayıncılık. ISBN 978-605-4940-30-1. S.-27-39. Cevizci, A. (2018). Etik-Ahlak Felsefesi, (Üçüncü baskı). İstanbul: Say Yayınları. ISBN 978-605-02-0336-3. s.11-33
4 Etik Sistemleri Öztürk Başpınar N. ve Çakıroğlu D. (2014). Meslek Etiği, s.32-40.
5 Bilim, Bilim Etiği ve Etik İhlâl Örnekleri Aydın, İ. (2016). Akademik Etik, Ankara: Pegem Akademi. ISBN 978-605-318-515-4. s.65-71. Video Gösterimi: Stanley Milgram Deneyi
6 Etik ve Teknoloji: Teknolojik gelişmeler ve hayatımıza giren yeni etik problemler üzerine bir tartışma İyi S. ve Tepe, H. (2013). Etik, (Üçüncü baskı). Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-975-06-1030-1 s. 107-118. Video Gösterimi: Black Mirror, White Christmas. Yönetmen: Carl Tibbets
7 Ara Sınav -
8 Meslek Etiği Kavramı Öztürk Başpınar, N. ve Çakıroğlu, D. (2014). Meslek Etiği, (Üçüncü baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. ISBN 978-605-5426-10-1. s.59-76.
9 Mesleki Etik İlkeler Bahar, E. (2014). Meslek Etiği, İstanbul: Detay Yayıncılık. ISBN 978-605-4940-30-1 S.-70-85.
10 Mesleki Yozlaşma ve Meslek Hayatında Etik Dışı Davranışların Sonuçları Öztürk Başpınar, N. ve Çakıroğlu, D. (2014). Meslek Etiği, (Üçüncü baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. ISBN 978-605-5426-10-1. s.155-173.
11 Sosyal Sorumluluk Kavramı Bahar, E. (2014). Meslek Etiği, İstanbul: Detay Yayıncılık. ISBN 978-605-4940-30-1 S.-125-158.
12 Günümüz Etik Görüşleri ve Pratik Sorunlara Bakışı İyi S. ve Tepe, H. (2013). Etik, (Üçüncü baskı). Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-975-06-1030-1 s.106-130
13 Etikte Çağdaş Tartışmalar (Genetik müdahale, ölüm cezası, ötanazi, hayvan deneyleri, gözetim toplumu) Tepe, H. (2001) (Editör). Etik ve Meslek Etikleri, (Üçüncü baskı). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. ISBN 978-975-7748-26-7. s. 67-83, 91-123, 123-141.
14 Sunum Haftası -
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Öztürk Başpınar, N. ve Çakıroğlu, D. (2014). Meslek Etiği, (Üçüncü baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. ISBN 978-605-5426-10-1

Önerilen Okumalar/Materyaller

Aydın, İ. (2016). Akademik Etik, Ankara: Pegem Akademi. ISBN 978-605-318-515-4

Bahar, E. (2014). Meslek Etiği, İstanbul: Detay Yayıncılık. ISBN 978-605-4940-30-1

Cevizci, A. (2018). Etik-Ahlak Felsefesi, (Üçüncü baskı). İstanbul: Say Yayınları. ISBN 978-605-02-0336-3

İyi S. ve Tepe, H. (2013). Etik, (Üçüncü baskı). Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-975-06-1030-1

Pieper, A. (2012). Etiğe Giriş, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. ISBN 978-975-539-194-6

Tepe, H. (2001) (Editör). Etik ve Meslek Etikleri, (Üçüncü baskı). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. ISBN 978-975-7748-26-7

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
89

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

2

İlgili alanda kullanılan malzemeleri ve kimyasalları tanıyabilecek, uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilecektir.

3

Alan ile ilgili mevzuat ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

4

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

5

Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

6

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile yenilikçi, sürekli gelişime açık, yaratıcı düşünceye sahip olacak ve uygulayabilecektir.

7

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilerek, bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecek, etkin ve verimli çalışabilecektir.

9

İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümseyerek alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olacak ve uygulayabilecektir.

10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.