Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Türkçe)

RTV 230 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnternet Yayıncılığı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 230
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Saha Çalışması / Uygulama
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı, internet ortamında yayıncılık faaliyetlerinin büyük önem kazandığı günümüzde öğrencilere bir internet haber sitesinin taşıması gereken özellikleri öğretmek ve uygun içerik oluşturabilmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnternet yayıncılığının temel unsurlarını ve kavramlarını açıklayabilecek,
  • İnternet haber sitesinin kurulumunu ve teknik işleyişini değerlendirebilecek,
  • Haber içeriklerini (video, fotoğraf, yazı vb.) internet yayıncılığına uygun şekilde hazırlayabilecek,
  • İnternet yayıncılığı ve sosyal medya ilişkisini tartışabilecek,
  • İnternet yayıncılığının getirdiği yenilikleri ve değişimleri değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı İnternet yayıncılığının temel ve teknik kavramları öğrencilere öğretilecektir. Ders kapsamında öğrenciler haber içerikleri oluşturup (metin, video, fotoğraf vb.), haber sitesi üzerinde bu içerikleri yayınlayacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders hakkında genel bilgilendirme. İnternet yayıncılığı nedir? Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 1 İnternet Çağında Gazetecilik, Serhan Yedig, Haşim Akman, Metis Yayınları, 2002. Bölüm 1
2 İnternet yayıncılığının ortaya çıkışı ve gelişimi. Yeni medya düzeni. Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 2 İnternet Çağında Gazetecilik, Serhan Yedig, Haşim Akman, Metis Yayınları, 2002. Bölüm 2
3 Yurttaş gazeteciliği ve değişen haber değerleri. İnternet yayıncılığında okurun değişen konumu. Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 3 İnternet Çağında Gazetecilik, Serhan Yedig, Haşim Akman, Metis Yayınları, 2002. Bölüm 3
4 İnternet haber türleri. Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 4 İnternet Çağında Gazetecilik, Serhan Yedig, Haşim Akman, Metis Yayınları, 2002. Bölüm 4
5 İnternet medyasında haber döngüsü ve kurgusu. Anlatı teknikleri. Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 5
6 İnternet yayın sitelerinin yapıları, tasarım temelleri. HTML, Wordpress kavramları. İnternet haber sitesi kurulum çalışması. Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 6 Wordpress altyapısına sahip bir yayın sitesinin kurulumu öğrencilere gösterilecektir.
7 İnternet haberi yazma yöntemleri. Giriş, gövde, başlık, spot kavramları. Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 7 İnternet Çağında Gazetecilik, Serhan Yedig, Haşim Akman, Metis Yayınları, 2002. Bölüm 5 Anlatılan kavramlara uygun haber yazımı uygulaması yaptırılacaktır.
8 İnternet yayıncılığında fotoğraf kullanımı. Fotoğraf galerisi hazırlama uygulaması. Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 8 Seçilen konu kapsamında fotoğraf galerisi oluşturma uygulaması yaptırılacaktır.
9 İnternet yayıncılığında video kullanımı. Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 8
10 Video temelli yayın içeriği oluşturma uygulaması. Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 8 Belirlenen konuda video içerikleri oluşturulacaktır.
11 İnternet yayıncılığında canlı yayın kavramı ve uygulaması. Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 8 Websitesi üzerinden canlı yayın uygulaması yapılacaktır.
12 İnternet yayıncılığında yurtdışı kaynaklı içerikler. Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 9
13 İçerik giriş çalışmaları. Hazırlanan farklı türde yayın içeriklerinin giriş uygulamaları yapılacaktır.
14 İnternet yayıncılığının etik kuralları. Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 10
15 İnternet yayıncılığın gelir kaynakları eni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 3
16 Dünya'da ve Türkiye'de İnternet yayıncılığın geleceği eni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 4

 

Ders Kitabı Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 İnternet Çağında Gazetecilik, Serhan Yedig, Haşim Akman, Metis Yayınları, 2002 Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya, Sevda Alankuş, IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2003
Önerilen Okumalar/Materyaller İkinci Medya Çağında İnternet, Filiz Aydoğan, Ayşen Akyüz, Alfa Yayınevi, 2010

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
1
80
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
112

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

2

İlgili alanda kullanılan malzemeleri ve kimyasalları tanıyabilecek, uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilecektir.

3

Alan ile ilgili mevzuat ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

4

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

5

Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

6

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile yenilikçi, sürekli gelişime açık, yaratıcı düşünceye sahip olacak ve uygulayabilecektir.

7

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilerek, bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecek, etkin ve verimli çalışabilecektir.

9

İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümseyerek alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olacak ve uygulayabilecektir.

10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.